Omnibus prik

Aarhus BSS indfører adgangskrav på 7

Fra 2020 skal kommende studerende have minimum 7 i snit for at blive optaget på en bacheloruddannelse på Aarhus BSS. Karakterkravet skal ses som en forventningsafstemning med de nye studerende og sende et signal om det faglige niveau, en universitetsuddannelse kræver, lyder det fra prodekan for uddannelse, Per Andersen.

Fra 2020 kræver det et karaktergennemsnit på mindst 7 at blive optaget på en uddannelse på Aarhus BSS. Grafik: Astrid Reitzel

Over halvdelen af Aarhus BSS’ uddannelser krævede et karaktersnit på over 7 for at blive optaget i sommer, og fakultetet tegner sig også for et af universitetets højeste adgangsgivende gennemsnit på 11,3 på psykologiuddannelsen. Det nye karakterkrav handler derfor i høj grad om signalværdi, fortæller Per Andersen.

”Vi har en høj kvalitet i uddannelserne. Karakterkravet er en måde at vise det på, og at vi har en forventning til vores studerendes niveau,” siger han.

Han håber, at karakterkravet kan være med til at tiltrække de dygtigste studerende og sikre den fortsatte høje kvalitet i uddannelserne.

”Al data, vi har, peger på, at jo højere et snit man har, jo større sandsynlighed er der for, at man gennemfører uddannelsen, og for at man gør det med et godt resultat. Dem med de højeste karakterer klarer sig også bedst igennem universitetsuddannelsen.”

LÆS OGSÅ: Studenterrådsformand: Adgangskrav har mere symbolværdi end faglig værdi

Efter Per Andersens mening er et klart karakterkrav også det mest fair over for de studerende, der overvejer at søge ind på en af Aarhus BSS’ uddannelser.

”Det er ikke sjovt at starte på noget og så falde fra, fordi det var sværere, end man havde regnet med. Vi har for eksempel et meget stort frafald på økonomi især det første år. Jeg vil hellere have, at vi sender et klart signal til de unge om, at det er en hård uddannelse, og at man virkelig skal kunne lide matematik for at klare sig på uddannelsen. Jeg vil hellere være tydelig i forventningsafstemningen med dem, end at de først på bagkant finder ud af det.”

Stadig mulighed for kvote 2

Kravet om minimum 7 i snit kommer ikke til at gælde kvote 2-ansøgerne, og proceduren for kvote 2-optag bliver ikke ændret foreløbig.

”Vi lader det i første omgang fortsat være op til de enkelte uddannelser at fastsætte, hvad kriterierne for kvote 2-optag skal være,” siger Per Andersen.

Fakultetet vil i løbet af 2018 sætte en analyse af kvote 2-optaget i gang for at undersøge, om der her er en sammenhæng mellem blandt andet karakterer i bestemte fag, og hvor godt man klarer sig på studiet.

”På den baggrund håber vi, at vi kan få et mere ensartet kvote 2-optag på fakultetet. Det er i forvejen svært som ung at finde ud af, hvad man gerne vil læse, og de mange forskellige kvote 2-systemer gør det kun mere kompliceret. Vi ser gerne, at ansøgere på sigt ved, hvilke fag Aarhus BSS lægger vægt på, når man søger en af fakultetets uddannelser via kvote 2.”

Per Andersen understreger, at fakultetet vil foretage eventuelle ændringer på et oplyst grundlag, derfor kommer der ikke ændringer foreløbig. Analyserne skal være færdige først.

Rammer især økonomi- og business-uddannelserne

Karakterkravet kommer især til at ramme økonomiuddannelserne og business-uddannelserne i Herning. I sommer havde økonomi, erhvervsøkonomi med tilvalg og politik og økonomi alle et adgangsgivende karaktersnit på mellem 6,6 og 6,8. Erhvervsøkonomi HA i Herning, Economics and business administration i Herning, Business development engineer og Global management and manufacturing optog alle ansøgere.

Per Andersen fortæller, at han og institutlederne for de pågældende uddannelser vil følge udviklingen på uddannelserne tæt, både i årene op til og når karakterkravet er implementeret.

Forventer ingen økonomiske konsekvenser for fakultetet

Karakterkravet træder i kraft fra sommeren 2020, og lige nu er der ifølge Per Andersen ikke udsigt til færre penge i fakultetskassen som følge af færre optagne studerende:

”Hvis alle kvote 1-plaserne ikke længere bliver opfyldt på grund af karakterkravet, tipper de pladser over til kvote 2-puljen. Med de ansøgertal, vi har lige nu, ser det ikke ud til, at det bliver et problem at fylde dem op. Kombinationen af karakterkrav og vores brug af kvote 2 skal gerne sikre, at det så er de mest velegnede, der bliver optaget. Både for vores og for deres skyld.”

ST og Københavns Universitet har også indført adgangskrav

Sidste år besluttede fakultetet Science and Technology at indføre adgangskrav på uddannelserne datalogi, it og fysik fra 2018. Og fra 2019 gælder adgangskravet på alle fakultetets uddannelser. ST kræver et karaktergennemsnit på mindst 7 og en karakter på mindst 7 i matematik. Også her gælder adgangskravet udelukkende for studerende, der søger optagelse på en uddannelse via kvote 1.

LÆS OGSÅ: Søges: De lidt mere egnede

Fra 2018 har Københavns Universitet indført et adgangskrav på 6 for alle uddannelser. Det gælder både kvote 1 og kvote 2.