Aarhus Universitet fjerner aktivitetskravet, men holder fast i øvrige fremdriftsregler

Studerende på Aarhus Universitet er fra næste år ikke længere underlagt kravet om at følge fag svarende til 45 ECTS om året for at kunne beholde deres plads på studiet. Men førsteårsprøve, automatisk tilmelding til specialet og ikke mindst kravet om maksimal studietid gælder fortsat.

Foto: Melissa Bach Yildirim

Universitetsledelsen besluttede på sit møde onsdag at afskaffe en af de omdiskuterede fremdriftsregler, der gælder for universitetets studerende. Det drejer sig om det såkaldte aktivitetskrav, der pålægger studerende at følge fag svarende til 45 ECTS hvert år for at kunne beholde deres plads på studiet. På den måde får studerende mere fleksibilitet til selv at kunne planlægge deres studieforløb.  

De studerende holdes stadig i snor

Men fleksibiliteten er på ingen måde endeløs for de studerende, for de øvrige fremdriftsregler har universitetsledelsen besluttet at beholde. Det gælder kravet om maksimal studietid, som sætter en grænse for, hvor lang tid studerende må bruge på at gennemføre deres studie. En bachelorstuderende må ikke bruge mere end 6-12 måneder ud over normeret studietid, mens en kandidatstuderende ikke må bruge mere end 6 måneder ud over normeret studietid. 

Studerende skal også fortsat bestå førsteårsprøven, og kandidatstuderende bliver stadig automatisk tilmeldt specialet. 

Forsinkelse koster studerende deres SU 

Og universitetet er ikke den eneste instans, der holder nøje justits med de studerendes fremdrift på studiet. SU-styrelsen stopper udbetalingen af SU, hvis en studerende bliver forsinket med mere end 30 ECTS på sit studie.

Studerendes manglende fremdrift betyder bøder til AU

Og de studerende er ikke de eneste, der bliver straffet på pengepungen, hvis de bliver forsinket i deres studie. AU står nemlig til at få fremdriftsbøder, hvis de studerendes gennemsnitlige studietid forlænges.

I en nyhed på medarbejdere.au.dk siger prorektor Berit Eika, at kravet om maksimal studietid også bidrager med struktur og tydelige rammer i studerendes studieforløb, hvilket er blandt ledelsens bevæggrunde for at fastholde kravet. Men hun vedstår, at økonomien også har spillet en rolle for ledelsens beslutning om ikke at fjerne samtlige fremdriftsregler:

”Det er klart, at fremdriftsbøder også kan få indflydelse på kvaliteten, så derfor har vi også set på økonomien. På AU kommer vi fra en situation med særligt høje studietidsoverskridelser, og der er en pointe i at værne om den kulturændring, vi har set blandt de studerende, siden reglerne blev indført,” svarer Berit Eika.

Hun pointerer dog samme sted, at økonomien ikke var endeligt udslagsgivende for beslutningen om at bibeholde flere af fremdriftsreglerne, 

”Men i ledelsen har vi også et ansvar for at skabe en vis sikkerhed i de rammer, som vores miljøer skal operere under i de kommende år,” siger hun og refererer her til, at det er usikkert, hvordan coronasituationen vil påvirke gennemførelsesprocenterne, og at de forhøjede taxametre på humaniora og samfundsvidenskab udløber i 2022.

Studenterrådet vil have afskaffet både aktivitetskravet og kravet om maksimal studietid

Studenterrådet har længe opfordret ledelsen til at slække på fremdriftsreglerne, især aktivitetskravet og kravet om maksimal studietid. 

”Fremdriftsreglerne stresser de studerende gennem studiet, selvom det går ud over fagligheden og trivslen. At beholde alle reglerne er en klar overimplementering. En skadelig overimplementering. SU-reglerne er rigeligt incitament til at prioritere uddannelsen, så hvorfor beholde fremdriftsreglerne i deres originale form?” skrev Studenterrådets formand og næstformand i et debatindlæg bragt i Omnibus

Hilser ledelsens beslutning velkommen – og kæmper videre

Og selvom kravet om maksimal studietid fortsat står ved magt, hilser Studenterrådet universitetsledelsens beslutning velkommen.

”Ændringen betyder, at vi nu får plads i vores uddannelsesliv til alt det, der betyder noget for vores faglighed og vores CV. Den dygtige statskundskabsstuderende kan nu sige ja tak til et forløb som kampagnemedarbejder til kommunalvalget, uden at det går ud over studiet, ligesom musikvidenskaberen kan tage på tour i udlandet for en periode uden at komme langt bagefter og ende med et dårligere resultat,” siger Marie Dall, næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Studenterrådet lover også at fortsætte kampen for at få afskaffet kravet om maksimal studietid.