Omnibus prik

Alle mink på Aarhus Universitets forsøgsfarm i Foulum aflivet. Og 35 års forskning "hældt ned ad brættet"

De sidste af de i alt 6.350 mink på AU's forsøgsfarm for mink i Foulum er blevet aflivet som følge af regeringens beslutning om at nedslagte alle mink i Danmark. Seniorforsker Steen Henrik Møller kan dermed se 35 års forskning blive "hældt ned ad brættet".

Danske minkavlere står for halvdelen af al minkproduktion på verdensplan, fortæller seniorforsker Steen Henrik Møller fra Institut for Husdyrvidenskab i Foulum. Møller har stået i spidsen for den forsøgsfarm med mink, der ligeledes har været verdensførende inden for minkforskning. Men det er nu fortid med regeringens beslutning om at nedslagte alle mink i Danmark.

"Jeg kommer lige nede fra staldene. Vi har været sammen for at drikke gravøl," lyder det med hørlig tristhed i stemmen fra seniorforsker Steen Henrik Møller.

Omnibus har kontaktet ham for at høre, hvad aflivningen af samtlige mink på forsøgsfarmen i Foulum vil få af konsekvenser for dansk minkforskning. Og for de to seniorforskere, den ene forsker og de tre dyrepassere, der på fuld tid har været tilknyttet projektet. 

Mink på forsøgsfarm ikke smittet

Forsøgsfarmen har ikke været ramt af smitte, så i modsætning til mink på mange minkfarme rundt om i landet er minkene i Foulum ikke blevet destrueret. De er i stedet blevet aflivet, pakket og sendt til et pelseri for senere at blive solgt på auktion. De sidste blev aflivet i går og sendt afsted i dag.

Forskningen i mink tog sin begyndelse tilbage i 1950'erne på statslige forsøgsgårde ved Hillerød, og i 1989 blev de nye forsøgsfaciliteter i Foulum indviet. Forskerne har siden vundet international anerkendelse og er i dag verdensførende inden for minkforskning. Hvilket har været en del af grundlaget for den danske førerposition inden for minkproduktion.

"Men det slutter så nu, så jeg ved faktisk ikke, om du kan sige, at vi i dag er førende, for med aflivningen af minkene her de seneste dage eksisterer forsøgsfarmen ikke længere. Og jeg må bare konstatere, at 35 års forskning er hældt ned ad brættet," siger Steen Henrik Møller.

Forskere haft fokus på dyrevelfærd

Forskerne på forsøgsfarmen har de seneste år haft blikket rettet mod særligt dyrevelfærd. Og i den forbindelse har de haft ansvaret for udviklingen af en metode til vurdering af dyrevelfærd blandt pelsdyr. Metoden, kaldet velfærdsvurderingsprotokollen WelFur Mink, bliver i dag anvendt til at vurdere dyrevelfærden på alle minkfarme i Europa. Desuden bruges metoden også i Rusland og Nordamerika. 

Møde med institutleder

Steen Henrik Møller, der også er tillidsrepræsentant for dele af de videnskabelige medarbejdere på Institut for Husdyrvidenskab i Foulum, fortæller, at han, de to øvrige forskere og de tre dyrepassere, der har været fuldtids på forsøgsfarmen, har oplevet at få støtte i den svære situation fra både danske og udenlandske kolleger fra mange fagområder. Og ikke mindst fra deres institutleder Klaus Lønne Ingvartsen. 

"Vi havde allerede torsdag morgen et møde med ham, hvor han gav udtryk for, at vi ikke ville blive fyret, selvom ingen af os ved, hvad vi skal tage os for næste år, fordi det, vi har skabt i forhold til forskning i mink, som sagt ikke længere eksisterer."

Ser med usikkerhed på fremtiden

Men trods denne forsikring fra Klaus Lønne Ingvartsen ser Steen Henrik Møller lige nu ikke specielt lyst på fremtiden. 

"Jeg har været vant til at skaffe fuld ekstern finansiering til min forskning i alle årene. Men det vil jeg af gode grunde ikke være i stand til fremover, så lige nu ser jeg da ikke lyst på fremtiden. Men når det er sagt, er det ikke os forskere, man skal have mest ondt af i den her situation. Det er derimod alle minkavlerne, der på et tvivlsomt politisk grundlag har mistet hele deres eksistensgrundlag."

Omnibus har kort før deadline forsøgt at få en kommentar fra institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, men han har ikke haft mulighed for at vende tilbage.