Arts stopper økonomisk samarbejde med fagforeninger og a-kasser i studiestarten

Fakultetet Arts dropper de økonomiske samarbejdsaftaler med fagforeninger og a-kasser i studiestarten, og tutorer må ikke længere indgå kontrakter med fagforeninger og a-kasser. Det skal sikre rene linjer, siger prodekanen for uddannelse, som til gengæld lover, at institutterne vil have ”en liberal holdning” til at støtte rusugen økonomisk.

Sidste år mødte Arts og Aarhus BSS' aftaler med fagforeninger og a-kasser skarp kritik. Studerende fortalte blandt andet om, at de kun blev præsenteret for én mulig fagforening, og flere cheftutorer indgik kontrakter om, at de ville omtale en bestemt fagforening positivt og ikke anbefale andre. Arkivfoto: Melissa Bach Yildirim/AU Foto.

Ved sidste års studiestart vakte det stor polemik, at fakulteterne Arts og Aarhus BSS havde indgået aftaler med fagforeninger og a-kasser på op mod 300.000 kroner. Til gengæld for pengene skulle fagforeningerne og a-kasserne have adgang til de studerende i rusugen, og nogle steder havde aftalerne karakter af eksklusivaftaler, hvor de studerende kun blev præsenteret for én valgmulighed.

LÆS OGSÅ: Fakultetsledelsen ville forhindre, at campus blev 'forvandlet til en markedsplads'. Det lykkedes lidt for godt.

Det gør Arts nu op med. Fakultetet har vedtaget nye regler og stopper alt økonomisk samarbejde med fagforeninger og a-kasser i studiestarten, fortæller prodekan for uddannelse, Niels Overgaard Lehmann.

”Tidligere var det nærliggende, at der kun var én relevant fagforening for det humanistiske område, men i en tid hvor der er flere mulige fagforeninger og a-kasser, er vi i en situation, hvor der selvfølgelig ikke kan laves eksklusivaftaler,” siger han om grundlaget for de nye regler.

Derfor har fakultetsledelsen vedtaget, at ingen fagforeninger eller a-kasser kan indgå i det officielle program.

”Vi har simpelthen taget økonomiske mellemværender ud af ligningen for at være fuldstændig ’straight’. Som fakultet finansierer vi vores program, og så må fagforeningerne finde ud af, hvordan de vil opsøge de studerende,” siger Niels Overgaard Lehmann.

Slut med krav om positiv omtale

Også tutorerne har i mange år indgået aftaler med fagforeninger og a-kasser om økonomisk støtte til aktiviteter i rusugen. I visse tilfælde med modkrav i kontrakten om, at fagforeningen eller a-kassen skulle omtales positivt, og at andre a-kasser og fagforeninger ikke måtte anbefales.

LÆS OGSÅ: Cheftutorer har indgået sponsoraftaler med fagforeninger i årevis – men er de overhovedet lovlige?

Men fremover har tutorerne ikke lov til at sætte deres underskrift på den type aftaler. Eller nogen aftaler med fagforeninger og a-kasser i det hele taget, fortæller Niels Overgaard Lehmann.

En beslutning, ikke alle tutorer har hilst lige velkommen.

”Nogle har været trætte af det, for nogle steder har aftalerne været et kærkomment økonomisk supplement. Men min fornemmelse er, at når vi forklarer rationalet bag, så er der accept,” siger Niels Overgaard Lehmann og fortsætter:

”Det er bestemt ikke, fordi vi vil genere tutorerne eller ikke vil understøtte arbejdet med rusintroduktionen. Det bliver bare nødt til at ske i nogle former, der ikke skaber de her følgeproblemer. Hvis der er penge mellem fagforeninger og os, så er det pludselig en ydelse vi bestiller, og så får man problemstillingen med, hvem der kan få hvad i forhold til andre.”

Hvis de nye regler slår et hul i tutorernes budget for introugen, opfordrer Niels Overgaard Lehmann til, at de henvender sig til deres institutledelse for økonomisk støtte.

”Da vi traf beslutningen på fakultetet, besluttede vi, at vi vil have en liberal holdning til tutorønsker. Hvis tutorerne ønsker noget, de før ville have haft råd til, må de henvende sig til institutledelsen,” siger han.

Hvordan sikrer I, at tutorerne ikke indgår aftaler på egen hånd?

”Det gør vi ved at informere dem ret grundigt om de nye regler og ikke mindst om rationalet bag.”

Studerende kan stadig købes resten af året

Selvom fagforeninger og a-kasser ikke længere kan købe sig ind i studiestarten, forsikrer prodekanen om, at de bestemt ikke er forment adgang til campus.

Man vil derfor stadig kunne møde forskellige fagforeninger og a-kasser i kantinerne i løbet af studieåret – en mulighed, interessenterne betaler 20.000-50.000 kr. for, alt efter hvor mange gange de vil aflægge visit. Arts fortsætter ligeledes sit erhvervssamarbejde med interessenterne, som stadig kan købe stande til Company Dating og have logo og materiale synligt ved Arts Karriere.


Fakta: Priser for samarbejdsaftaler på Arts

  • Basispakke: Synligt logo og tre forskellige trykte materialer om medlemstilbud udstillet ved Arts Karriere. 10.000 kr.
  • Basispakken er obligatorisk for at tilkøbe følgende:
  • Stand på Company Dating og afholdelse af 5 årlige stande i kantiner på campus: 10.000 kr.
  • Stand på Company Dating og afholdelse af 10 årlige stande i kantiner på campus: 15.000 kr.
  • Stand på Company Dating, afholdelse af 10 årlige stande i kantiner på campus og afholdelse af to årlige karrierearrangementer i samarbejde med Arts Karriere: 25.000 kr.
  • Stand på Company Dating, afholdelse af 15 årlige stande i kantiner på campus og afholdelse af to årlige karrierearrangementer i samarbejde med Arts Karriere: 30.000 kr.
  • Standene i kantinerne kan ikke afholdes i studiestartsugen.

Kilde: Arts Karriere