AU sælger sine studerende som varer til fagforeninger og a-kasser

Fakulteterne Arts og Aarhus BSS tilbyder fagforeninger og a-kasser, at de for op til godt 300.000 kroner kan købe sig adgang til studerende. Læs her, hvad de kan købe – og hvad du koster.

Illustration: Louise Thrane Jensen - Det Koloristiske Komplot.
TEMA: STUDERENDE TIL SALG Omnibus sætter over tre dage fokus på, hvordan AU-studerendes opmærksomhed er en handelsvare. Universitetets karrierecentre samarbejder således med fagforeninger og a-kasser, der betaler gode penge for at blive eksponeret. Men også cheftutorer bruger nye medstuderende som handelsvare, når der skal hives sponsorkroner ud af fagforeninger og a-kasser. Også når der er tale om eksklusivaftaler, der lukker markedet, og når fagforeningerne og a-kasser stiller krav om ’positiv’ omtale fra tutorernes side. Grafik: Astrid Reitzel.

Du føler dig måske ikke som en guldåre, når du står med din SU-økonomi ved køledisken og køber ind til pasta og tomatsovs sidst på måneden. Men i nogles øjne er du guld værd. Fakulteterne Arts og Aarhus BSS’ karrierecentre tilbyder nemlig fagforeninger og a-kasser, at de kan købe sig til din opmærksomhed for priser på for eksempel 200.000 og 320.000 kroner.

En aktindsigt, som fagforeningen Prosa har delt med Omnibus, viser, at man på Arts skal have en såkaldt ’karrierepartnerskabsaftale’, hvis man som fagforening eller a-kasse vil møde de studerende i studiestarten

Sådan en aftale har Magistrene - en samlet betegnelse for Dansk Magisterforening (DM) og Magistrenes A-kasse (MA) - indgået med Arts’ Karrierecenter i år for en sum af 320.000 kroner. Det fremgår af aktindsigten, hvor man også kan læse, at aftalen blandt andet giver mulighed for 20 gange at opstille en stand på fakultetet og eksponering under studiestarten.

Og det er ikke så få studerende, Magistrene har købt sig adgang til. For Arts optager hvert år knap 1.800 nye bachelorstuderende og godt 2.000 kandidatstuderende. Magistrene får dermed adgang til cirka 3.800 studerende.  

Deler man prisen for aftalen ud på antallet af nye studerende, koster det altså Magistrene 84,2 kroner per studerende at brande sig over for de studerende under studiestarten på Arts. 

Du bliver solgt i frokostpausen

Ud over adgang til studiestarten får Magistrene også en række andre ydelser. Blandt andet kan de sætte en stand op i kantineområderne på Arts 20 gange om året, hvor de kan tale med Arts’ i alt 10.000 studerende. De kan også få deres logo på Arts Karrieres hjemmeside og Facebook-side samt få deres medlemstilbud sendt ud til studerende, når de bliver færdige med deres bachelor- eller kandidatuddannelse. Så hvis der lander en reklame for Magistrene i din indbakke, når du modtager dit kandidatbevis, ved du hvorfor.

50.000 kroner kan også gøre det

Hvis man er en mindre fagforening med færre penge at forbruge, er der også råd for det. På Arts er det nemlig også muligt at indgå mindre aftaler om eksponering ved studiestart. 

Karrierecentret har således lavet en aftale med fagforeningen Kommunikation og Sprog (KS). KS har givet 50.000 kroner for blandt andet at få adgang til 700 af Arts’ cirka 3.800 nye studerende ved studiestart. Hvilke studier KS vil besøge, har de selv håndplukket ud fra en liste over antallet af studerende på de forskellige studier. 

LÆS OGSÅ: Fakultetsledelsen ville forhindre, at campus blev ’forvandlet til en markedsplads’. Det lykkedes lidt for godt.

Hvis du er BSS’er, er du 200.000 kroner værd

Går du på Aarhus BSS, er du også til salg. Det behøver man ikke aktindsigt for at se, for det står sort på hvidt i en brochure fra Aarhus BSS Career, hvor det også fremgår, at det koster fagforeninger og a-kasser 200.000 kroner at få adgang til de studerende. Her er det dog ikke eksponering i studiestarten, man betaler for, men selve kontakten til de studerende i løbet af semestret.

Blandt andet kan man købe en stand på Aarhus BSS seks gange om året, hvor man kan tale med de studerende og få mulighed for at afholde kurser på fakultetet.

Ledernes Hovedorganisation har for eksempel indgået en aftale om at betale 200.000 kroner årligt i tre år. De specifikke beløb og ydelser for de resterende aftaler er undtaget fra aktindsigten og fremgår derfor ikke.

Få et auditorium opkaldt efter dig

Også virksomheder kan købe sig adgang til de samfundsvidenskabelige studerende. Det koster 35.000 kroner for en aftale på et år, og dertil kan man tilkøbe ekstra ydelser. Blandt andet kan virksomhederne blive præsenteret for studerende i kampagner om praktik – og hvis de har tilstrækkeligt med penge endda få et auditorium opkaldt efter sig.

Ingen aftaler på ST og Health

Fakulteterne Science and Technology (ST) og Health har i dag hverken karrierecentre eller samarbejdsaftaler med fagforeninger og a-kasser, og dermed er det ikke muligt at købe sig adgang til de studerende gennem fakulteterne.

For Healths vedkommende skyldes det prioriteringer:

”Vores studerende klarer sig godt på parameteret om beskæftigelse, så vi er optagede af andre ting, der kalder på bevågenhed,” siger Lisette Prins, der er afdelingsleder i studieadministrationen på Health.

Hun afviser dog ikke, at fakultetet på et senere tidspunkt vil gå i samme retning som Arts og Aarhus BSS og oprette karrierecentre.

Samme besked lyder fra prodekan for uddannelse på ST, Finn Borchsenius:

”Vi har ikke organiseret os på den måde, men man skal selvfølgelig aldrig udelukke noget.”

LÆS OGSÅ: Cheftutorer har indgået sponsoraftaler med fagforeninger i årevis – men er de overhovedet lovlige?