Omnibus prik

Beep. Beep. Beep. Forlad venligst bygningen!

Normalt, når en bygning evakueres på AU, løber en evakueringsvagt iført gul vest fra dør til dør og beder alle om at forlade bygningen med det samme. Som supplement til den varsling har AU udviklet appen AU Evacuate, der nu testes på Campus Fuglesangs Allé.

AU Evacuate

Du kan downloade AU Evacuate i App Store eller Google Play.

Har du ikke en smartphone, kan du tilmelde dig varsling via sms og mail 

Hvis man installerer appen og tillader push-beskeder, vil man blive varslet af høje biplyde og en varslingsmeddelelse på sin telefon, hvis der opstår en krisesituation, hvor det er nødvendigt at evakuere. Det kunne for eksempel være i tilfælde af brand eller bombetrussel.   

Appen testes i første omgang på AU’s campus på Fuglesangs Allé og evalueres til efteråret. Viser den sig at være en succes, arbejdes der på efterfølgende at udbrede den til hele AU.

At Fuglesangs Allé blev valgt som testcampus, har ikke noget at gøre med, at der i 2012 med få måneders mellemrum blev fremsat to bombetrusler mod netop den del af campus, oplyser Mette Grønborg Køcks, der er AC-fuldmægtig i BSS Bygningsservice og udgør en del af arbejdsgruppen bag appen.

”Det skyldes, at vi her har en afgrænset gruppering af bygninger, som gør den del af campus egnet til en pilottest.”

Baggrunden for appen er, at AU’s hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU) har efterspurgt en forbedret evakueringssituation.

”Talevarslingsanlæg er ret dyre, og med en app kan vi ramme både studerende, medarbejdere og gæster, hvis de har downloadet appen. Men det er en lang proces at udvikle appen, for vi vil gerne have, at den skal være lokationsbestemt. Der er jo ingen grund til, at medarbejdere i Emdrup varsles, når der evakueres i Aarhus,” forklarer Mette Grønborg Køcks.

I aktion to gange 

To gange har den nye app ’AU Evacuate’ været i aktion, da bygningerne 2640-41 og efterfølgende bygning 2635 i juni blev evakueret. Begge gange var en øvelse, fortæller Mette Grønborg Køcks.

Dem, der havde downloadet appen, oplevede her, at de blev varslet med høje biplyde fra telefonen og fik følgende besked: 

    

I begge beskeder får man at vide, at man skal gå til samlepladsen, men kun den ene besked oplyser, hvor samlepladsen er. Det er vel relevant at få at vide, hvor den er, i tilfælde af at man ikke ved det i forvejen?

”Standardbeskeden er, at bygningen evakueres, og at man skal forlade den. Der er mulighed for at tilføje bemærkninger til standardbeskeden, og der valgte evakueringslederne under øvelserne at skrive ’Gå til samlepladsen’. Den ene tilføjede også, at pladsen lå syd for bygningen. Men det vigtigste er, at folk kommer ud af bygningen hurtigt,” understreger Mette Grønborg Køcks.

Bryd bare plomberingen 

Hun opfordrer studerende og ansatte til at sætte sig ind i, hvor samlepladsen er i de bygninger, de oftest færdes i.

”Det kan man blandt andet gøre ved de evakueringskasser, der er monteret på væggene rundt om på campus,” siger hun.

Men kasserne er jo plomberede?

”Ja det er rigtigt, men man må gerne bryde plomberingen for at orientere sig om samlepladsen og evakuering i øvrigt.”

Hvilke erfaringer gjorde I jer i forbindelse med de to øvelser?

”Blandt andet at der desværre endnu ikke er så mange, der kender til appen og brugte den, så vi skal have informeret noget mere om den, og det gør vi blandt andet i forbindelse med rusugerne,” siger Mette Grønborg Køcks.