Omnibus prik

Biologistuderende var først skeptiske – siden skrev de til rektor i vild begejstring

Efter kun halvandet år som vild plet i Universitetsparken er der nu så stor artsrigdom på Fuldt Flor-striben i Ny Munkegade, at den i august kunne bruges i undervisningen. Nu appellerer mere end 200 biologistuderende til rektor om, at der skabes flere lignende områder på campus.

Først var de skeptiske, men så fik de biologistuderende øje på potentialet i de vilde områder på AU's campus. Og nu vil de have flere. Derfor har de skrevet til rektor. Fra venstre ses Nicolaj Damgaard, Esben Brandt og Skjold Søndergaard, der alle læser biologi på femte semester.

Vildt campus

Her får vilde planter lov at vokse på Aarhus Universitets campus i Aarhus: 

  • Fuldt Flor ved Ny Munkegade
  • Et område ved bækken bag Søauditorierne
  • Et område i Vennelystparken
  • I AU Garden arbejdes der også med forskellige tiltag til gavn for biodiversiteten

Flere universiteter arbejder i noget større skala for at forbedre biodiversiteten på campus. Herhjemme har Aalborg Universitet tilsluttet sig konceptet Vild med Vilje og har ladet den vilde natur brede sig på arealer, der svarer til 10 fodboldbaner.

Cambridge University omlagde tidligere på året sin ikoniske græsplæne foran King’s College til eng med vilde blomster. Plænen har været der siden 1720’erne. 

For det utrænede øje kan det være svært at få øje på andet end vildnis i hoftehøjde på stykket kaldet Fuldt Flor i Ny Munkegade. En flok biologistuderende, der deltog i sommerkurset ’populationsøkologi’ i begyndelsen af august, havde da også umiddelbart svært ved at se, hvordan de skulle kunne få en uges undervisning til at gå på det lille område i udkanten af Universitetsparken. 

”Vi er vant til at lave feltarbejde nogle virkelig lækre steder som for eksempel i Mols Bjerge. Så det var lidt sådan: Hvad?! Skal vi bare være her i Uniparken?!” fortæller Skjold Søndergaard, der læser biologi på femte semester. 

Også hans medstuderende Esben Brandt og Nicolaj Damgaard havde svært ved at se, at der skulle være liv nok på striben i udkanten af parken.

Kød nok til undervisning? 

Sommerkurset i populationsøkologi er en del af faget ’økologi’ på biologi. Her beskæftiger de studerende sig med økologiske grundbegreber som interaktion mellem planter og dyr, for eksempel i forbindelse med bestøvning. Og lektor Philip Francis Thomsen, der i år stod for kurset, ville gerne fokusere på naturen i byen, som i de seneste år har vundet indpas blandt andet på blomsterstriber og byarealer, der omlægges til vild natur.  

På AU’s campus i Aarhus er der et par af den slags blomsterstriber. Ud over Fuldt Flor er der også et vildt område i Vennelystparken i den sydlige del af campus. Men inden Philip Francis Thomsen slap sine studerende løs på campus, gik han i det sene forår og i forsommeren et par gange ud for at tjekke, om der nu var kød nok på de to arealer, til at de kunne bruges i undervisningen.  

Det kunne de, vurderede lektoren, selvom Fuldt Flor-striben kun har været omlagt til vild blomsterstribe i lidt under halvandet år.

LÆS OGSÅ: Vildskaben sniger sig ind i Uniparken

”Det er sådan set forventeligt, at området relativt hurtigt vil blive indtaget af forskellige arter. Det ser man typisk på enge og overdrev, mens en skov skal have flere hundrede år, før den ud fra et biodiversitetssynspunkt bliver rigtig fed,” siger Philip Francis Thomsen og fortsætter: 

”Men det overraskede mig, at de studerende på kurset kunne få så gode data ud af kurset, som det var tilfældet. At der var så rig en repræsentation af arter, og at det ikke bare kvalitativt, men også kvantitativt gav dem et meningsfyldt datasæt at arbejde med.”  

Life always finds a way 

De to små vilde arealer voksede dog hurtigt på de studerende. 

”Og vi kunne se en interessant vinkel i kontrasten til resten af parken, som primært består af græs og egetræer, og hvor der derfor ikke er så stor artsrigdom,” fortæller Skjold Søndergaard.

De fik også en klar fornemmelse af, at der faktisk ikke skal så meget til, før naturen gør sit indtog. Også i byen. 

”På den anden side af søen er der sat en indhegning op, fordi man skal i gang med at renovere nogle bygninger. Og det betyder, at græsset ikke er blevet slået. Vi kunne ikke modstå at gå forbi indhegningen og fandt fine vilde blomster, som tiltrak sommerfugle. Og det hegn har ikke stået der i mere end to måneder,” fortæller Nicolaj Damgaard.    

”Præcis! Life always finds a way!” lyder det fra Esben Brandt. 

Skrev til rektor efter kursus 

Efter sommerens feltarbejde i Universitetsparken har de studerende et stort ønske om at få mere vild natur på campus. 

”For os som biologistuderende er det fedt at kunne gå lige ud i baghaven og finde noget af det, vi ellers skulle køre uden for byen for at finde,” siger Skjold Søndergaard. 

”Ja, og vi har jo tit gået og joket med, at det er absurd, at der bare er græs hele vejen rundt om Biologiens Hus,” siger Nicolaj Damgaard. 

Derfor satte de sig efter kurset ned og skrev et brev til rektor med en klar opfordring:  

”Naturforbedrende pleje er både i de studerendes interesse, samt universitetets, der har forpligtet sig til FN’s verdensmål. Vi håber, at du vil tage emnet op til seriøs overvejelse, så de udendørs arealer på campus kan afspejle det arbejde for mere natur, som AU støtter op om”, skriver de studerende blandt andet i brevet til rektor.

Brevet sendte de rundt i en Facebook-gruppe på biologi, og hurtigt fik de samlet mere end 260 underskrifter blandt deres medstuderende. 

”C.F. Møllers æstetik kan ikke hamle op med naturens”

De tre biologistuderende er bekendt med, at Universitetsparkens udtryk langt fra er en tilfældighed, men derimod er skabt af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen i samarbejde med arkitekten C.F. Møller, der har tegnet Aarhus Universitet. Og man behøver ikke at fræse hele plænen i parken op, pointerer de. 

”Som biologistuderende kan vi ikke få det vildt nok, men det skal jo heller ikke være Mols Bjerge. Jeg vil sige, at vi er lette at begejstre,” siger Skjold Søndergaard.

”Men jeg synes også, der skal være plads til, at vi som studerende kan få frihed til at folde os ud på campus på en anden måde end de tanker, en gammel arkitekt gjorde sig for snart hundrede år siden,” siger Skjold Søndergaard. 

”Ja, og selv C.F. Møllers æstetik kan altså ikke hamle op med naturens,” lyder det fra Esben Brandt.

Man kan let fortryde

Philip Francis Thomsen har ikke noget med de studerendes appel til rektor at gøre, men bakker op om de studerendes ønske om mere vild natur på campus.

”Studerende skal være med til at bestemme, hvordan deres campus skal se ud, og jeg er da meget enig med dem i, at vild natur er mere inspirerende at kigge på end græs. Og det er fint i tråd med universitetets ønske om at være mere bæredygtigt og de 17 verdensmål, hvor to af dem direkte omhandler biodiversitet, og hvor vi både globalt set og i Danmark befinder os i en biodiversitetskrise.”

Philip Francis Thomsen ser ligesom de studerende heller ikke for sig, at hele parken fræses op. 

”Der skal være plads til sport og spil og græs at slænge sig på. Men der er meget plads mellem bygningerne, som fint kunne udlægges til flere blomsterstriber, som også kan bruges i biologiundervisningen. Og hvis man fortryder, kan man jo let få græsset tilbage. På den måde er det også et harmløst forslag,” siger han. 

Rektor svarer

Rektor Brian Bech Nielsen har svaret på de biologistuderendes henvendelse:

”Jeg kan kun give jer ret i, at biodiversitet er et væsentligt emne og en meget stor udfordring nationalt og globalt, og en udfordring som vi skal tage seriøst og forholde os til også som Aarhus Universitet. Jeg vil på den baggrund få undersøgt sagen nærmere og foranledige, at den behandles på et møde i universitetsledelsen,” skriver rektor i sit svar til de biologistuderende, som de har valgt at offentliggøre på Facebook.

"Vi er glade for, at rektor også er bekymret over naturens tilstand i Danmark, og vi håber, at han vil fortsætte samt udvide omlægningen af nogle af parkens græsplæner til natur," lyder det fra de tre biologistuderende.

   

Vildt campus

Her får vilde planter lov at vokse på Aarhus Universitets campus i Aarhus: 

  • Fuldt Flor ved Ny Munkegade
  • Et område ved bækken bag Søauditorierne
  • Et område i Vennelystparken
  • I AU Garden arbejdes der også med forskellige tiltag til gavn for biodiversiteten

Flere universiteter arbejder i noget større skala for at forbedre biodiversiteten på campus. Herhjemme har Aalborg Universitet tilsluttet sig konceptet Vild med Vilje og har ladet den vilde natur brede sig på arealer, der svarer til 10 fodboldbaner.

Cambridge University omlagde tidligere på året sin ikoniske græsplæne foran King’s College til eng med vilde blomster. Plænen har været der siden 1720’erne.