Cognitive Science kræver igen det højeste karaktergennemsnit – psykologi og medicin lige efter

Det har i år krævet et karaktergennemsnit på mindst 10,8 for at komme ind på Cognitive Science på Aarhus Universitet gennem kvote 1. Se listerne over de højeste og laveste adgangskvotienter på AU her.

Adgangskvotienten er ikke et adgangskrav, men viser derimod blot, hvor højt et karaktergennemsnit ansøgerne det givne år har haft på en uddannelse, der har flere ansøgere, end der er studiepladser. Foto: Melissa Bach Yildirim/AU Foto

Fredag den 28. juli fik de kommende studerende på landets videregående uddannelser besked om, hvorvidt de var kommet ind på en af de uddannelser, de havde søgt. På Aarhus Universitet har 7.383 ansøgere fået tilbudt en plads. Men hvor nogle uddannelser på AU har optaget alle ansøgere,som opfyldte adgangskravene, har andre uddannelser haft flere kvalificerede ansøgere, end der var plads til. 

Ligesom sidste år er det Cognitive Science, medicin og psykologi, der topper listen over højeste adgangskvotient på Aarhus Universitet. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, man som minimum skal have for at blive optaget via kvote 1 på en uddannelse. Adgangskvotienten er ikke et adgangskrav, men viser derimod blot, hvor højt et karaktergennemsnit ansøgerne det givne år har haft på en uddannelse, som har flere ansøgere, end der er studiepladser. Kvotienten viser karaktergennemsnittet for den ansøger, som har det laveste karaktergennemsnit af de kommende studerende, der er blevet tilbudt en plads på uddannelsen. Kvotienten afhænger altså både af ansøgernes gennemsnit, af antal studiepladser og antal ansøgere.

7.383 nye studerende er blevet tilbudt en plads på AU

Herunder kan du få et overblik over de ti uddannelser med den højeste adgangskvotient og de ti uddannelser med den laveste adgangskvotient. Bemærk igen, at uddannelser, der optager alle kvalificerede studerende, ikke har en adgangskvotient, og at kvotienten for eksempel ikke er et udtryk for uddannelsens sværhedsgrad. 

De ti højeste adgangskvotienter: 

1. Cognitive Science (10,8)

2. Psykologi (10,7)

3. Medicin (10,4)

4. Odontologi (10,2)

5. Molekylær medicin (10,1)

6. Antropologi (9,9)

7. Tandpleje (9,2)

8. Medievidenskab (9,1)

9. Statskundskab (9,1)

10. Samfundsfag (8,9)

Kilde: AU

De ti laveste adgangskvotienter:

1. Maskinteknik (3,9)

2. Softwareteknologi (4,8) (sommerstart)

3. Bygningsingeniør (5,3) (sommerstart)

4. Elektronik (5,7) (sommerstart)

5. Filosofi (6,0)

6. Engelsk (6,0)

7. Computerteknologi (6,1) 

7. Economics and Business Administration (6,1)

7. Arkæologi (6,1)

7. Historie (6,1)

7. Japanstudier (6,1)

Kilde: AU