Omnibus prik

Coronavirus: Festforeninger på AU aflyser fester

Festforeningerne på Medicin og Økonomi har på eget initiativ besluttet at aflyse en fælles fest på fredag. Også på Statskundskab er en fest aflyst.

Ledelsen på Aarhus Universitet følger myndighedernes anvisninger i forhold til at inddæmme spredningen af coronavirus, hvilket blandt andet medfører aflysning af arrangementer med flere end 1000 deltagere i marts måned. 

LÆS OGSÅ: Statsminister: Det skal tages alvorligt

Men flere festforeninger har nu besluttet at gå skridtet videre ved at aflyse planlagte fester på AU med færre end 1000 deltagere. Fælles for de studerende i de foreninger, der har taget denne beslutning, er et ønske om at vise ansvarlighed i forhold til egen adfærd i en tid, hvor det fortsat er myndighedernes strategi at inddæmme smittespredningen.

Festforeningerne på Medicin og Økonomi aflyser fælles fest

Festforeningerne på Medicin og Økonomi har aflyst en fælles fest fredag, som de to foreninger ellers har tradition for at holde hvert forår. 

"Som medicinstuderende synes vi, at vi bør gå forrest ved at udvise en adfærd, der er med til at minimere risikoen for spredning af coronavirus. Og på den baggrund er vi blevet enige om at aflyse festen på fredag," fortæller Mads Brögger Klausen fra medicineres festforening Umbilicus.

Umbilicus overvejede i stedet at holde en fredagsbar som et plaster på såret til de medicinstuderende, der havde set frem til den aflyste fest med de økonomistuderende. Bestyrelsen i Umbilicus rådførte sig med Lars Bo Nielsen, der er dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet, da de var i tvivl, om de skulle lade det blive ved overvejelserne. 

"Vi har ikke fået at vide af dekanen, at vi ikke må holde en fredagsbar i stedet for den aflyste. Men han lod forstå, at han fandt det yderst fornuftigt, hvis vi besluttede ikke at holde fredagsbaren, og det er så den beslutning, vi endte med at træffe her i dag" forklarer Mads Brögger Klausen.

LÆS OGSÅ: Medicinstuderendes undervisning aflyses i forsøg på at mindske smitte med coronavirus

Faktisk har Umbilicus besluttet ikke at holde fredagsbar foreløbigt.

Sandsynligvis skærpede krav fra myndighederne

Bestyrelsen i de økonomistuderendes festforening, Økonomisk Forening, begrunder beslutningen om at aflyse ud fra to forhold. 

"Vi traf beslutningen om at aflyse, fordi vi vurderede, at der sandsynligvis ville komme skærpede krav fra myndighederne i forhold til at samle mange mennesker på ét sted. Så på den baggrund blev vi enige om, at det var mest ansvarligt at aflyse, selvom vi ikke forventede flere end 1000 til festen," siger Tone Finnerup, der står i spidsen for Økonomisk Forening.

Desuden har det for bestyrelsen været væsentligt at være med til at udvise omtanke for andre i den nuværende situation. 

"Og det mener vi, at vi gør, ved at undlade at samle en masse mennesker, så aflysningen er vores måde at støtte op om de opfordringer, der er kommet fra myndighederne i forhold til at passe på hinanden," fortsætter Tone Finnerup.

Ærgrelse, men også forståelse

Også festforeningen på Statskundskab har aflyst en planlagt fest på fredag, hvilket ifølge Thomas Bang fra festudvalget under Politologisk Forening er sket efter et påbud fra den lokale ledelse. 

"Vi modtog beskeden om, at vi skulle aflyse festen med ærgrelse, men også med forståelse. Vi skal tage et ansvar, og det er ikke til at holde ud at tænke den tanke, at nogen risikerer at blive smittet til et arrangement, som vi står for," siger Thomas Bang.