Omnibus prik

Danmarkshistorien.dk overdrages til Lex: ”AU spiller sig et attraktivt kort af hænde”

Institutledelsen på Institut for Kultur og Samfund har som følge af en presset økonomi besluttet at overdrage danmarkshistorien.dk til Lex – Danmarks nationalleksikon. Medarbejdere fra instituttets afdeling for historie opfordrer dog ”indtrængende” til, at den beslutning omgøres, og henviser til platformens unikke rolle som formidler af forskning til et bredt publikum og den branding af AU, som følger med.

Danmarkshistorien.dk er udviklet og drevet af medarbejdere ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier gennem de seneste 20 år, men bliver fra årsskiftet overdraget til Lex – Danmarks nationalleksikon som følge af stram økonomi på Institut for Kultur og Samfund og fakultetet Arts. Foto: Lars Kruse/AU Foto

DANMARKSHISTORIEN.DK

På danmarkshistorien.dk finder du mere end 2.500 artikler, quizzer, historiske kilder og film om historiske begivenheder i Danmark – om alt lige fra vikingetiden og Det Stockholmske Blodbad til salget af De Vestindiske Øer og besættelsen. Der er også et onlinekursus om Danmarks historie fra vikingetid til nutid – både på dansk og engelsk. Alt er frit tilgængeligt.

Danmarkshistorien.dk har eksisteret siden 2009 med det formål at give offentligheden og undervisningsinstitutioner kvalificeret og tilgængelig information om Danmarks historie formidlet af fagfolk. En stor del af materialet er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Redaktionen består af to faste medarbejdere, en korrekturlæser og to studentermedhjælpere.

Det har længe stået klart, at der er behov for at skaffe ny finansiering af platformen danmarkshistorien.dk, da hverken Institut for Kultur og Samfund eller fakultetet Arts, som begge er presset økonomisk, fremadrettet kan bære den årlige driftsudgift til platformen på i omegnen af 2 millioner kroner.

Det har både konst. institutleder Marie Vejrup Nielsen og afdelingsleder Nina Javette Koefoed tidligere udtalt til Omnibus med henvisning til, at fakultetet Arts står over for at skulle spare 60 millioner kroner.

Danmarkshistorien.dk har flere millioner besøg hvert år, men er nu truet af lukning  

Derfor har ledelsen været på udkig efter en løsning, der kunne sikre danmarkshistorien.dk's overlevelse, så der fortsat ville være fri adgang til kvalificeret viden om Danmarks historie leveret af fagfolk, hvilket har været platformens særkende, siden den gik i luften i 2009.

Den løsning har man nu fundet, kunne ledelsen offentliggøre i en pressemeddelelse mandag 27. maj. Fremover vil danmarkshistorien.dk blive drevet og udviklet af Lex – Danmarks nationalleksikon, der også er Danmarks største site for videnformidling. Det vil ifølge meddelelsen ske i tæt samarbejde med Afdeling for Historie og Klassiske Studier.

Beslutningen får den konsekvens, at de to faste medarbejdere på danmarkshistorien.dk er blevet varslet om, at de påtænkes afskediget.

Medarbejdere protesterer over beslutning

På et medarbejdermøde fredag 24. maj blev historikerne fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier orienteret om beslutningen og konsekvensen for deres to kolleger. Efterfølgende udsendte de en udtalelse til institutleder, dekan, rektor og bestyrelse, hvori de protesterer mod beslutningen og ”indtrængende” opfordrer til, at den omgøres. De skriver blandt andet:

”Portalen tilgængeliggør ny forskning og faktatjekket viden om danmarkshistorie i en tid, hvor det bliver stadig sværere at søge pålidelig viden på nettet, og hvor der er brug for en synlig og fagligt kvalificeret platform til støtte for demokratisk dannelse. De kommende år vil fokus på universiteternes pligt til videndeling, impact og public outreach kun blive skærpet. Med lukning af danmarkshistorien.dk spiller AU sig et fantastisk attraktivt kort af hænde – et kort, som det bliver umuligt at genskabe”.

De peger videre på, at danmarkshistorien.dk er et stærkt brand med cirka 7 millioner årlige besøg og dermed er ”en effektiv kanal for AU’s forskningsformidling, et væsentligt aktiv ved indhenting af eksterne forskningsmidler – og synlighed ved studenterrekruttering”.

"AU smider guld på gaden"

Blandt initiativtagerne til medarbejderens udtalelse er lektor, dr.phil. i historie, Charlotte Appel. Hun fortæller, at afdelingens medarbejdere, som alle har bidraget til danmarkshistorien.dk gennem tiden, blev chokerede over udmeldingen fra ledelsen om, at portalen overdrages til Lex, og at to af deres kolleger ville blive fyret som konsekvens heraf.

Selvom Charlotte Appel har forståelse for, at instituttet og fakultetet ikke længere kan finansiere driften, er hun uforstående overfor, at der ikke kan findes en løsning på AU, så portalen kan holdes på AU’s hænder.

”Som en af mine kolleger i København formulerede det, da han hørte nyheden: AU smider jo guld på gaden.”

Hun refererer også til, at nok er forskning og uddannelse universitetets kerneopgave, men universitetet er også forpligtet til at formidle viden til det omgivende samfund.

”Og det kan ikke gøres bedre, end det er tilfældet på danmarkshistorien.dk. Målt i forhold til impact og outreach kan vi ikke få mere for pengene andetsteds. Det er vanvittigt at lade den guldfugl flyve,” siger Charlotte Appel.

Hun henviser til, at trafikken til danmarkshistorien.dk udgør 10 procent af den samlede trafik til AU’s sider, og at siden er meget benyttet blandt elever på ungdomsuddannelser, som via siden modtager forskningsformidling af høj kvalitet med AU som afsender.

Charlotte Appel understreger, at hun intet har at udsætte på Lex, men at der er tale om to forskellige typer videnformidling, hvor styrken ved danmarkshistorien.dk er den direkte kobling til et levende forskningsmiljø og den løbende aktualisering af viden, som redaktionen har stået for.

Til forskel fra Lex linker danmarkshistorien.dk læseren videre til historisk kildemateriale og til videnskabelige artikler, som er tilgængelige via open access.

Institutleder: Beslutning bliver ikke omgjort

I pressemeddelelsen fra Arts fortæller institutleder Marie Vejrup Nielsen, at Arts har indgået et partnerskab med Lex. Marie Vejrup Nielsen ønsker dog ikke at viderebringe selve aftalen. Men hun uddyber, at partnerskabet handler om både den konkrete overdragelse af sitet danmarkshistorien.dk til Lex og om samarbejdet i fremtiden omkring at styrke forskningsformidling.

”Det gør vi, som vi også har gjort hidtil, ved at indgå i mange former for partnerskaber; det kan være alt lige fra formidling via Folkeuniversitetet til digital formidling, som er det, Lex kan.”

Forskerne er dog ikke som følge af aftalen forpligtet til at levere indhold til Lex, understreger hun. Men faktum er, at flere af bidragsyderne til danmarkshistorien.dk også er bidragsydere på Lex, fortæller Marie Vejrup Nielsen.

Hun medgiver, at det kan virke paradoksalt, at instituttet nu må indgå nye samarbejder for at kunne formidle forskning digitalt, når man tidligere har haft en digital formidlingsplatform inhouse.

”Men vi har desværre ikke længere råd til at opretholde danmarkshistorien.dk på instituttet. Økonomien er stram, og vi har vidst i 2-3 år, at vi skulle finde en alternativ løsning. Det scenarie, vi så ind i, var, at sitet og indholdet helt forsvandt. Alle de muligheder, der er dukket op, er blevet afsøgt,” fortæller Marie Vejrup Nielsen, der afviser, at det har været muligt at beholde danmarkshistorien.dk på AU’s hænder.

Med det sagt forstår institutlederen udmærket medarbejdernes frustration, som de har givet udtryk for i deres protestskrivelse.

”Jeg anerkender fuldt ud det ejerskab og den indsats, afdelingens medarbejdere gennem årene har lagt i danmarkshistorien.dk, at det er en unik idé, de har kæmpet for – og at de har stor loyalitet over for de berørte kolleger. Jeg forstår godt reaktionen.”

Men de argumenterer jo også med, at det er en uklog beslutning, hvor AU spiller sig et vigtigt kort af hænde, hvad angår forskningsformidling og branding af universitetet. Og på den baggrund opfordrer de til, at beslutningen omgøres.

”Det er rigtigt, at for afdelingen og for brandingen af historiefagligheden er det en stor ændring. Vi skal tale om, hvad gør vi så, hvad kan vi nu? Men beslutningen er taget.”

Den bliver ikke omgjort?

”Nej.”

Afdelingsleder: Ikke en lykkelig situation

Professor Nina Javette Koefoed kan dels som afdelingsleder ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier, dels som medlem af styregruppen for danmarkshistorien.dk forstå medarbejdernes frustration over, at danmarkshistorien.dk nu spilles AU af hænde.

”Jeg deler deres frustration over, at danmarkshistorien.dk ikke kan blive på AU. Jeg er ærgerlig over, at vi mister den identitetsmarkør, sitet har været for afdelingen, og at vi ikke længere selv står for den direkte kobling af vores viden til den omkringliggende verden. Det er ikke nogen lykkelig situation. Men jeg deler også Marie Vejrup Nielsens linje om, at der desværre ikke var nogen anden udvej. På grund af den økonomiske situation er der ikke nogen mulighed for fortsat at drifte sitet. Og på den baggrund er jeg glad for det samarbejde, vi har indgået med Lex.”

Chefredaktør for Lex: En guldgrube

Danmarkshistorien.dk vil blive overdraget til Lex fra årsskiftet. Hos Lex ser ansvarshavende chefredaktør Erik Henz Kjeldsen frem til at få overdraget danmarkshistorien.dk.

“Danmarkshistorien.dk er en guldgrube for både lærere, elever og studerende – og vi er rigtigt glade for at kunne hjælpe med at sikre, at det vigtige indhold stadig er tilgængeligt for alle.”

Lex har ikke umiddelbart tænkt sig at ændre på danmarkshistorien.dk, fortæller chefredaktøren.

 ”Det er et super velfungerende tilbud. Der er mange millioner besøgende hvert år, og de skal møde det site, de kender. Vi tager ansvaret for at videreføre det,” siger Erik Henz Kjeldsen.

Chefredaktøren tror, at Lex og danmarkshistorien.dk vil få gavn af hinanden. Han peger på, at flere end 100 af de forskere, der bidrager til danmarkshistorien.dk, også bidrager til Lex. 

”Nu kan vi sammen med forskerne lave en formidlingsmæssig sammenhæng. Tanken er, at de to sites skal befrugte hinanden, og at brugerne i fremtiden kan finde det gode indhold fra danmarkshistorien.dk, hvor de i forvejen søger viden på Lex,” siger han og fortsætter:

”Vi tror, at danmarkshistorien.dk vil have glæde af, at vi tænker det sammen med Lex – og omvendt. Præcist hvordan ved jeg ikke endnu. Men for både Aarhus Universitet og Lex er overdragelsen første element i et samarbejde, der skal styrke forskningsformidlingen. Ambitionen er at få forskningen så bredt ud som muligt.”

Hvor mange medarbejdere på Lex, som skal beskæftige sig med danmarkshistorien.dk, er indtil videre uvist. Så langt er man ikke i planlægningen, forklarer Erik Henz Kjeldsen.

”Danmarkshistorien.dk kommer til at fastholde det samme høje niveau, det kan jeg godt love,” siger Erik Henz Kjeldsen.

Han hæfter sig ved, at danmarkshistorien.dk sandsynligvis ville lukke, hvis ikke Lex sprang til.

”Projektet har fundet en vej til at fortsætte. Det er det, det i virkeligheden handler om. Alternativet til det er, at danmarkshistorien.dk ville lukke,” siger han.

Korrekturlæst af Charlotte Boel