Danmarkshistorien.dk har flere millioner besøg hvert år, men er nu truet af lukning

Danmarkshistorien.dk kan blive nødt til at lukke ved årets udgang, hvis ikke der findes ny finansiering. Det er paradoksalt, at et vidensmedie, der leverer forskningsbaseret viden til den brede befolkning, står til at lukke, lyder det fra afdelingsleder og professor i historie, Nina Javette Koefoed. Hun peger på en generel problematik i, at den type formidling ikke understøttes i universiteternes økonomimodeller eller incitamentsstrukturer.

Danmarkshistorien.dk hører under Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved fakultetet Arts. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Danmarkshistorien.dk

På danmarkshistorien.dk finder du mere end 2.500 artikler, quizzer, historiske kilder og film om historiske begivenheder i Danmark – om alt lige fra vikingetiden og Det Stockholmske Blodbad til salget af De Vestindiske Øer og besættelsen. Der er også et onlinekursus om Danmarks historie fra vikingetid til nutid – både på dansk og engelsk. Alt er frit tilgængeligt.

Danmarkshistorien.dk har eksisteret siden 2009 med det formål at give offentligheden og undervisningsinstitutioner kvalificeret og tilgængelig information om Danmarks historie formidlet af fagfolk. En stor del af materialet er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Redaktionen består af to faste medarbejdere, en korrekturlæser og to studentermedhjælpere.

Da danmarkshistorien.dk for 15 år siden gik i luften, brød serveren sammen første dag som følge af de mange nysgerrige, der skulle ind og snuse til den nye digitale danmarkshistorie. Siden er besøgstallet steget støt, og det seneste år er siden blevet besøgt seks til syv millioner gange. Især trak tronskiftet i midten af januar i år mange besøgende til siden, som firdoblede sit normale besøgstal i dagene omkring tronskiftet.

Men til årsskiftet kan det være slut. Danmarkshistorien.dk er en del af Afdeling for Historie og Klassiske Studier under Institut for Kultur og Samfund, og det har ikke været muligt for afdelingen eller instituttet at finde de nødvendige midler til at fortsætte driften af danmarkshistorien.dk, fortæller afdelingsleder ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier, professor Nina Javette Koefoed, der også er en del af danmarkshistorien.dk's styregruppe.

”Det er for så vidt ikke nogen ny problematik. Danmarkshistorien.dk har i alle årene eksisteret lidt på trods. Det skyldes, at der hverken i universiteternes økonomimodel eller incitamentsstruktur er taget højde for den slags forskningsformidling, som danmarkshistorien.dk er udtryk for; et tilbageløb af viden til det samfund, der har betalt vores løn. Men den slags initiativer er ikke gratis at drifte,” siger Nina Javette Koefoed.

Men det er trods det lykkedes afdelingen og instituttet at finansiere driften af danmarkshistorien.dk i 15 år.

”Det er rigtigt, at fakultetet og instituttet har betalt for driften i 15 år nu, uden at det har været indtægtsdækket. Men instituttets økonomiske situation er strammere nu end tidligere. Fakultetet står overfor at skulle spare 60 millioner kroner, og i en sådan situation bliver der skåret ind til benet, det kan ikke være anderledes,” siger Nina Javette Koefoed.

Paradoksalt

Det er for hende at se paradoksalt, at et vidensmedie som danmarkshistorien.dk, der leverer forskningsbaseret viden til den brede befolkning – og som er meget besøgt – står til at lukke. Men problematikken er bredere end det, påpeger hun.

”Der er et generelt problem i de vilkår, der er for at levere denne type formidling af forskning fra fagmiljøer til den brede befolkning. Som det er nu, er det ikke noget, der understøttes af samfundet. Og det vil vi gerne i dialog med både fonde og politikere om.”

Ikke en hjemmesidekirkegård

Lige nu befinder afdelingen sig i en tænkefase i forhold til mulige løsninger, partnerskaber eller betalingsmodeller, der kunne generere en indtægt, fortæller Nina Javette Koefoed.

”Men det er ikke ligetil. Vi er en statslig institution, der har udviklet materialet på offentlige midler og har lovet open access. Vores bidragsydere har leveret indhold uden at få betaling og under den præmis, at indholdet ville være offentligt tilgængeligt, så vi kan ikke bare lægge materialet bag en betalingsmur,” forklarer Nina Javette Koefoed.

Lykkes det ikke at skaffe ny finansiering, vil siden formentlig lukke ned, siger Nina Javette Koefoed.

”Vi kan ikke stå inde for en hjemmesidekirkegård, der ikke opdateres, når vores brand netop er at levere faktatjekket, kvalitetssikret og opdateret viden.”

Håber på hjælp

Beslutningen om, hvorvidt danmarkshistorien.dk skal lukke, skal tages senest til sommer, oplyser Nina Javette Koefoed.

Det er institutleder Marie Vejrup Nielsen, der som ansvarlig for instituttets økonomi vil skulle træffe beslutningen om at lukke danmarkshistorien.dk. Hun henviser ligesom Nina Javette Koefoed til, at den økonomiske situation omkring danmarkshistorien.dk altid har været usikker – men at instituttets pressede økonomi i de kommende år er udslagsgivende.

”Danmarkshistorien.dk blev tidligere finansieret af instituttet, men er lige nu støttet af fakultetsmidler, som var aftalt for en begrænset periode. Det har hele tiden været en udfordring at skabe en god økonomisk model for den store succes, danmarkshistorien.dk er. For selvom der er så mange brugere, er der ikke en selvstændig indtjening for sitet. Samtidig er instituttet i en situation med en presset økonomi, og her er det nødvendigt at prioritere forskning og uddannelse. Jeg håber meget, at danmarkshistorien.dk kan fortsætte, og at der er samarbejdspartnere, som vil komme os til hjælp, så det kan lade sig gøre”, skriver Marie Vejrup Nielsen i en mail til Omnibus.

Korrekturlæst af Charlotte Boel