Omnibus prik

DEBAT: Fakultets- og institutledelsens beslutninger risikerer at kvæle det sociale liv på Tandlægeskolen

Forbud mod sponsorater, en skærpet politik for fester og fredagsbarer og stop for revyer og julefrokoster i universitetets lokaler. En lang række ledelsesbeslutninger på Institut for Odontologi og Oral Sundhed har haft store konsekvenser for det sociale liv på instituttets uddannelser, og de studerende føler sig ikke inddraget i beslutningerne, skriver tandlægestuderende Stine Bro på vegne af studenterforeningen Odontologisk Forening.

Foto: Ida Jensen, AU Foto

Dette er et debatindlæg. Synspunkterne, som udtrykkes i indlægget, er skribentens. Vil du deltage i debatten, så send dit indlæg til opinion.omnibus@au.dk

Igennem de seneste år har studenterforeningen Odontologisk Forening (OF) løbende fået beskeder fra ledelsen – både på fakultetsniveau og fra instituttet – om, at studenterarrangementer og -traditioner skal laves om. Blandt andet er det ikke længere muligt for studenterforeningen at indgå aftaler med firmaer og foreninger. Begrundelsen fra institutledelsen har været, at man som sundhedspersonale skal have et 'armslængdeprincip' til de firmaer, der sælger fagrelevante produkter. Da beslutningen blev meldt ud, forsøgte vi i OF at gå i dialog med ledelsen, men det var tydeligt, at beslutningen var taget på forhånd.

REPLIK: Sponsorater må ikke beklikke jeres integritet som sundhedsprofessionelle

Sponsorater er vigtige 

Samarbejder med firmaer som for eksempel Oral-B, Colgate og Zendium har støttet foreningen og derigennem det sociale på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), i daglig tale kendt som Tandlægeskolen. Til gengæld for sponsorater har firmaerne været ude og fortælle om deres produkter til såkaldte 'seminarer', hvor OF’s medlemmer har haft mulighed for at høre om produkterne, fået aftensmad og set hinanden på tværs af årgange og uddannelser. Man har kunnet stille kritiske spørgsmål og fået stof til eftertanke. Seminarerne har været alkoholfrie - et sådant arrangement, som fakultet ellers har efterspurgt. Beslutningen betyder, at vi i dag ikke må modtage sponsorater fra firmaerne eller bruge AU’s lokaler til disse arrangementer. De penge, vi tidligere fik fra firmaerne, gik til sociale arrangementer på hele IOOS og internt i OF. Noget, der ikke længere er en mulighed. Derudover har OF via sponsoraterne hjulpet de studerende med leje af udstyr og materiale til f.eks. tandmorfologi og protektik. Det gør vi stadig, nu hvor vi ikke bruger penge på det sociale, men det kan vi heller ikke blive ved med i længden.

De penge, vi tidligere fik fra firmaerne, gik til sociale arrangementer på hele IOOS og internt i OF.

Vi har desuden fået restriktioner på selv at indgå aftaler med Tandlægeforeningen eller Ansatte Tandlægers Organisation – fagforeninger, der ellers har til formål at støtte den studerende både i studie- og arbejdslivet. Det har resulteret i, at de studerende, der startede i sommeren 2023, ikke har fået information om fagforeningerne, A-kasse og mulige medlemsfordele. Institutleder Siri Beier Jensen har gennem længere tid sagt, at instituttet arbejder på en løsning i forhold til disse organisationer. Men de løsninger, der er blevet lagt frem, har ikke været gennemarbejdet og ikke været noget, vi i OF har set som en mulighed.

Slut med fest og studieliv

Fakultets- og institutledelsen har også skærpet politikken for fredagsbarer og fester på IOOS. På et semester må festforeningen Apollonia afholde 4 korte (kl.16-22) og 2 lange (kl. 16-02) fredagsbarer. Tidspunktet for de korte fredagsbarer er dog blevet forlænget lidt fra kl. 22 til kl. 23, men regelsættet på IOOS i forhold til antallet af fredagsbarer er anderledes end på andre studier. Til dette har begrundelsen været lokationen af fredagsbaren (tæt på Høegh-Guldbergs Gade) og én klage fra 2022.

En anden begrundelse fra ledelsen, der skal retfærdiggøre ændringerne, er, at hele fakultetet Health skal indordne sig efter de samme regler, ikke kun i forhold til fredagsbarer, men også samarbejder, sponsorater o.l. Det er bare sådan, at de andre studier på Health ikke har fået de samme retningslinjer.

Det har været frustrerende og nedværdigende at blive placeret på sidelinjen og ikke blive hørt eller inddraget i beslutninger.

Som 'the cherry on top' har instituttet besluttet, at den årlige julefrokost på tværs af årgangene ikke længere må blive holdt på Tandlægeskolen. En højtelsket tradition, som går mange årtier tilbage. Ligeledes må vi ikke længere vise revy på skolen. Begrundelsen for afskaffelsen har været "slid på skolens udstyr” og rengøringen af lokalerne –noget ,der aldrig tidligere har været et problem. Arrangementer som disse er altafgørende for at skabe et socialt bånd mellem årgangene.

Det har været frustrerende og nedværdigende at blive placeret på sidelinjen og ikke blive hørt eller inddraget i beslutninger, der er så afgørende for vores studieliv og sociale trivsel. Vi er stadig i gang med at komme frem med mulige løsninger i OF, men indtil videre har det ikke været muligt. I fremtiden håber vi, at ledelsen på IOOS i højere grad vil agere som en samarbejdspartner fremfor en modstander.

Korrekturlæst af Charlotte Boel