Omnibus prik

DEBAT: Studenterrådet: Det kan blive svært at skabe gode introuger, når vi ikke længere må trække på sponsorater

Reglerne, som forhindrer tutorer i at trække på sponsorater, når de tilrettelægger introugen for nye studerende, kan føre til ringere introuger eller højere egenbetaling for de studerende. Det frygter Studenterrådet og en række tutorforeninger, der foreslår ledelsen at lempe reglerne eller højne støtten til introaktiviteterne.

Introugen for de nye studerende er i høj grad tilrettelagt og udført af tutorerne. Men reglerne om, at tutorerne ikke længere må trække på sponsorater fra virksomheder og organisationer, udgør et benspænd for det arbejde, mener Studenterrådet. På billedet er de nye studerende på matematik, matematik/økonomi, fysik, nanoteknologi, datalogi og datavidenskab i gang med aktiviteten ParXafari i Universitetsparken under introugen i august. Foto: Roar Lava Paaske

Debatindlægget er udtryk for skribenternes holdning.

Indlægget er underskrevet af tutorerne fra:

 • Cheftutorerne på Cognitive Science
 • Tutorforeningen for Informationsvidenskab og Digital Design
 • Tutorforeningen Kemi og Molekylærbiologi (TKM)
 • Cheftutor for litteraturhistorie
 • Apollo: Engelsk Tutorforening v. Aarhus Universitet
 • Cheftutorerne for Medievidenskab BA
 • Civilingeniørernes Tutorforening
 • Cheftutor på Musikvidenskab AU
 • Cheftutor for religionsvidenskab
 • Russekretærer for Økonomi
 • Russekretærer for Jura
 • Tutorerne for Kunsthistorie
 • Buret™ ved Mat/Fys-Tutorforeningen
 • Studiestartsansvarlig for Historie
 • Rus-1 Navitas
 • Tutorerne Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Aarhus Universitet har besluttet, at det er forbudt for cheftutorer, RUS-sekretærer og studenterforeninger at modtage sponsorater fra for eksempel fagforeninger eller virksomheder i den første måned af studiestarten.

De fleste er nok også enige i, at det ikke skal være introugens formål at eksponere de nye studerende for kommercielle interesser eller skabe et socialt pres for at melde sig ind i en bestemt fagforening. Og at reglerne for sponsorater tidligere har været alt for lempelige.

Sponsorater udgør vital støtte 

Men fuldstændigt at forbyde alle former for sponsorater i introugen kommer til at have store, utilsigtede konsekvenser for både introugen og tutorerne. Sponsoraterne udgør nemlig en vital økonomisk støtte til at skabe den bedst mulige studiestart på Aarhus Universitet.

På Aarhus Universitet er det primært de studerende selv, der står for at skabe studiestarten for deres kommende medstuderende. Tutorerne påtager sig en meget vigtig rolle ved at være det første møde, de nye studerende har med Aarhus Universitet. De gør en enorm indsats og bruger både store mængder tid og penge af egen lomme for at skabe de bedst mulige rammer, både fagligt og socialt, for de mange unge mennesker, der starter på et helt nyt kapitel. Men det kan blive så godt som umuligt at skabe de gode rammer for de nye studerende, når vilkårene udstedt fra universitetet bliver sværere.

Allerede nu er mange introuger på Aarhus Universitet spændt hårdt for økonomisk. Sponsoraterne sørger for at nedbringe den efterhånden høje egenbetaling, der er for både de nye studerende og tutorerne i forbindelse med en introuge. Derudover muliggør sponsoraterne, at man kan skabe nogle ekstra gode oplevelser i introugen, uden at det sker på bekostning af antal dage i programmet.

Forskel på de økonomiske rammer

Desuden er der også stor forskel på, hvor mange penge fakulteter og institutter afsætter til introugerne. Gennem sponsorater har det været muligt for særligt de små studier at lave budgetter til en lige så god introuge som på de studier, hvor der er penge nok.

De skærpede regler for sponsorater virker som en hurtig løsning på ledelsens bekymring om, at Aarhus Universitet sender et forkert signal ved at invitere kommercielle interesser ind i introugen, men forholder sig ikke til, hvordan vi skaber en bedre introduktion til de nye studerende.

Bekymret for øget egenbetaling

Hvis ikke der kan findes en bedre løsning end den nuværende, er Studenterrådet meget bekymret for, at reglerne vil få store negative konsekvenser for de studerende. Frivilligheden på Aarhus Universitet er og har i høj grad været drevet af muligheden for sponsorater. Det er en af årsagerne til, at studenterforeningerne trives på Aarhus Universitet. Vi er bekymrede for, at sponsorreglerne vil medføre højere egenbetaling og/eller reduktioner i studiestartsprogrammerne.

To bud på løsninger

Derfor foreslår Studenterrådet ledelsen to bud på løsninger: Den første løsning er at formulere nogle sponsorregler, som muliggør sponsorater i introugen, men som samtidig udstikker klare retningslinjer for, hvornår og hvordan sponsorer bliver eksponeret for de studerende. Den anden løsning er at øremærke flere midler til introugen, så institutterne kan give den berettigede økonomiske støtte til studiestarten, som både tutorerne og de nye studerende fortjener.

Korrekturlæst af Charlotte Boel