Direktør i L&F: Vi har spillet en rolle i styregruppen, der er blevet kontraproduktiv for projektets formål og for forskernes integritet

Direktør for Landbrug & Fødevarer, Morten Høyer, beklager den rolle, som interesseorganisationen har spillet i forbindelse med tilblivelsen af den oksekødsrapport, som AU i går trak tilbage efter massiv kritik i medierne gennem de seneste uger.

Morten Høyer, direktør i Landbrug & Fødevarer. Foto: Landbrug & Fødevarer

At en direktør for Landbrug & Fødevarer beklager, at organisationen er gået for langt i sin interessevaretagelse, er mildt sagt ikke hverdagskost. Men det var, hvad direktør Morten Høyer, foretog sig i Information i lørdags. Omnibus har bedt direktøren om at uddybe nogle af de udtalelser, han kom med i Information. Morten Høyer har ikke ønsket at stille op til interview, men har svaret på spørgsmål, Omnibus har sendt ham på mail.

Hvor er L&F helt konkret gået for langt?

"Som det fremgår af rapportens forord, har vi siddet med i projektledelsen, og politiske medarbejdere på Axelborg har dermed været en aktiv del af styregruppen. Allerede her kan man spørge, hvorvidt det er den rigtige konstruktion. Når man ser på styregruppens arbejdsfordeling, er der sket konkrete fejl. Blandt andet at vi ikke er angivet som medforfattere, når vi skriver udkast til forordet."

Hvordan har L&Fs indblanding miskrediteret forskernes resultater?

"Vi har været for tæt på. Vores rolle i processen og tilblivelsen af rapporten har miskrediteret forskernes resultater. For os er det nu afgørende at få tilset vores interne procedurer, så vi ikke begår lignende fejl igen. Forskningen skal være uvildig og troværdig, og der må ikke herske tvivl om, at det er forskerne, der i forbindelse med projekter står for metodeudvikling og bearbejdning af data såvel som konklusioner."

"Vi har brug for samarbejdet med landets universiteter for at finde løsninger og svar på de udfordringer, vi står over for. Det gælder klimaet, men også meget andet. Den slags skal selvsagt ikke kompromitteres af uklare processer og andet, der ligger uden om det, der er det allermest væsentlige - nemlig at få løsninger på bordet til gavn for ikke bare en dansk fødevareproduktion, men hele verdens fødevareproduktion."

L&F vil skærpe de interne retningslinjer for samarbejde med forskere fra bl.a. universiteter. Hvor kommer I til at tage fat set i lyset af erfaringerne i den aktuelle sag? Er der i forlængelse af det tale om en indskærpelse – eller overvejer I helt nye retningslinjer?

"Begge dele. Vi kommer både til at indskærpe over for alle vores ledere og medarbejdere, at de i samarbejdet med forskere skal værne om såvel forskernes som vores integritet. Vi kommer også til at se på, hvordan vi undgår lignende fejl i fremtiden. Vi har f.eks. allerede truffet den beslutning, at politiske medarbejdere fremover ikke må deltage i forskningsprojekter med universiteterne".

Hvordan har I set med L&Fs optik fået blandet kasketterne sammen i den aktuelle sag?

"Som jeg sagde til Information i weekenden, så giver sagen stof til eftertanke, fordi det – set fra min stol – er ret tydeligt, at vi har blandet kasketterne sammen. Vi er jo en organisation, der laver innovation, udvikling, sygdomsforebyggelse og meget andet, og her skal vi også fremover kunne samarbejde med universiteterne. Men vi er også en interesseorganisation, og i denne sag har vi fået blandet de kasketter sammen, og som et resultat heraf har vi spillet en rolle i styregruppen, der er blevet kontraproduktiv for projektets formål og for forskernes integritet. Det er netop derfor, at de politiske medarbejdere ikke skal deltage i sådanne projekter fremover."

Hvem er det, L&F anser for at være politisk medarbejder i den aktuelle sag?

"Med politiske medarbejdere mener jeg ansatte på Axelborg, der arbejder med politisk interessevaretagelse."

Hvordan vil L&F helt konkret undersøge, om der har været overtrådt i tidligere samarbejder? Hvem skal stå for undersøgelsen?

"Vi tager i første omgang en række samtaler med de af vores politiske medarbejdere, som har været involveret i forskningsprojekter med universiteterne. Vi forventer ikke at finde lignende sager, men det er dét, vi nu er i gang med at undersøge."