En travl dag spækket med gode ideer

Mens nogle af landets studerende brugte lørdagen på langs efter fredagens festligheder, mødte 100 friske studerende fra hele landet op på Fuglesangs Allé til FOSIA’s årlige case competition. Her skulle de i grupper konkurrere om at få den bedste idé til at løse én af tre cases under temaet ”Din by”.

Stolte vindere. Birgitte Krohn, Camilla Panduro, Anna Frida Vind Andersen, Maja Skovgård Nielsen og Stina Ballerups idé om et socialt og lokalt bæredygtigt køkken faldt i dommernes smag. Foto: Greg McQueen.
Johnnie Kragh, der er administrerende direktør for virksomheden Specialisterne, åbnede ballet. Han kunne fortælle om Specialisternes succes med at hjælpe autister på arbejdsmarkedet. Foto: Greg McQueen
”I dag kvæles meget i satspuljer og evalueringskrav. Det kan godt være, at alle ideer ikke bliver til noget, men det er vigtigt med noget risikovillighed. Og det er sundt for de studerende at tænke ud over deres pensum,” fortalte Tove Jørvang fra Ældresagen, der var dommer på Falcks case og vild med FOSIA’s koncept. Foto: Sara Rosenkilde
Der blev summet på livet løs i grupperummene. FOSIA’s frivillige Frederik Korsgaard og Sidsel Birk fra CEI hjalp de studerende, der arbejdede med sunhedscasen, på vej. ”Jeg er meget spændt på resultatet. Mødet mellem forskellige fagligheder giver spændende diskussioner,” fortale Frederik Korsgaard ivrigt. Sidsel Birk supplerede: ”Det er nogle gode cases, hvor der er brug for opmærksomhed. Samtidigt er det interessant at se de studerende bruge læringsmetoderne.” Foto: Sara Rosenkilde
En af grupperne, der knoklede for at finde en god idé til sundhedscasen, var fra venstre Emma og Line fra statskundskab, Jonas fra samfundsfag, Lasse fra kemi og bioteknologi og Jonas fra antropologi. ”Det var en rørende case, og vi har mange ideer. Vores primære fokus er på kommunikationen mellem lægen og patienten,” fortalte gruppen, da Omnibus fangede dem i frokostpausen. De var alle glade for det tværfaglige samarbejde. Fotos: Sara Rosenkilde
Bonnie (tv.) fra HA erhvervsøkonomi nød frokosten med sin gruppe. Hun var blevet fanget af en case compition, der ville løse sociale problemer. ”De fleste case competitions, jeg støder på, handler om investering og finans. Det er fedt, at man med FOSIA kan gøre noget godt for samfundet, mens man bruger sin faglighed,” fortalte hun. Foto: Sara Rosenkilde
Ditte, Mie og Mikkel studerer til hverdag statskundskab. Mikkel og Mie var hoppet på sunhedscasen, mens Ditte på Falcks. ”Det er en interessant virksomhed, og så er problemet en stor udfordring for staten,” fortalte Ditte. De tre studiekammerater syntes dagen var stressende, men de fandt det samtidig godt med de løbende opgaver. Foto: Sara Rosenkilde

Lørdag 7. marts afholdt FOSIA (Forum for Social Innovation Aarhus) for tredje år i streg sin case competition, der søger at løse sociale udfordringer. Den studenterdrevne forenings 24 medlemmer havde arbejdet hårdt og intensivt frem til den store dag. Deres ambition er at bygge bro mellem studerendes faglighed og give dem mulighed for at anvende teorien i praksis.

Din by

Årets tema havde tiltrukket tre vidt forskellige cases, der alle ville gøre det bedre at være borger i Aarhus. Den ene, også kaldet sundhedscasen, var stillet af Aarhus Universitetshospital. De ville gerne have gode løsninger på, hvordan sygehuset kunne øge patienttilfredsheden.

Aarhus Kommunes Center for Byudvikling og Mobilitet ville gerne udvide havneområdet og derfor have de studerende til at komme med ideer til at sikre bylivet i Sydhavnskvarteret.

Den sidste case var stillet af Falck. De ville gerne hjælpe de ældre med at blive boende i eget hjem så langt tid som muligt. De studerendes opgave var at finde på løsninger, der kan skabe tryghed for ældre i eget hjem.   

Tværfaglighed i højsædet

Efter de studerende havde valgt, hvilken case de ville arbejde med, blev de fordelt i grupper. Grupperne blev sammensat af studerende fra forskellige studier, da FOSIA mener, at faglig diversitet er vigtig for idéudviklingen.

Derudover samarbejder FOSIA med Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI), der med sin undervisningsmodel ME2 guidede deltagerne gennem idéprocessen ved løbende at stille forskellige opgaver.

De gode idéer skal komme hurtigt

Programmet var tæt pakket og efter en hel dag med gode ideer og hjernebrud, skulle hver gruppe fremlægge sin endelige idé for dommerpanelet, der bestod af casestillerne og personer med viden indenfor området. Dommerne valgte herefter en vinder for hver case. Søndag mødtes vindere og casestillere med Studentervæksthus Aarhus, der skulle hjælpe med at realisere idéerne.

App, spisested og device til hjemmet

Vinderne af sundhedscasen blev Ida Boysen Schultz og Cathrine Brandt Nielsen fra Institut for Statskundskab, Michael Nguyen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Liesanth Nirmalarajan, der studerer socialt arbejde på Institut for sociologi og socialt arbejde på AAU og Nana Mønster Frost, der læser idehistorie på Institut for Kultur og Samfund. De foreslog, at man udviklede en app, der hjalp patienten igennem sygdomsforløbet - både gennem kommunikation med sygehuset såvel som information.

Et nulspilds-spisested faldt i dommernes smag, der søgte kultur og liv på Sydhavnen. Spisestedet skal have fokus på social og lokal bæredygtighed, blandt andet ved at lade socialt udsatte arbejde i køkkenet. Idémagerne bag køkkenet er Birgitte Krohn, Camilla Panduro og Stina Ballerup fra Institut for Statskundskab, Anna Frida Vind Andersen, der læser idehistorie og Maja Skovgård Nielsen, der læser kunsthistorie på Institut for Æstetik og Kommunikation.

De ældre skal have et interaktivt device installeret i hjemmet, der gør det muligt at blive boende. Det skal være stemmestyret, og både kunne hjælpe de ældre med at huske ting som medicin og fødselsdage, og kunne alarmere i tilfælde af en ulykke. Idéen til Smart Health System kom fra Niels Overby, der læser til elektroingeniør på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Marie Louise Lind og Martin Kaanberg fra Institut for Erhvervsøkonomi, Mie Jensen fra digital design på Institut for Æstetik og Kommunikation og Louise Østergaard fra Institut for Statskundskab.


FOSIA - Forum for Social Innovation Aarhus