Omnibus prik

Et rundstykke, en tak – og en fyreseddel

Tre rengøringsassistenter er blevet fyret kun en måned efter, at de overgik til et privat rengøringsfirma i forbindelse med udlicitering af rengøringen i 51 bygninger på AU.

Arkivfoto: Lars Kruse

De 30 rengøringsassistenter, der 1. juni overgik til det private rengøringsfirma Kongsvang Cleaning & Facility A/S som led i udliciteringen af dele af rengøringen på AU, var mandag i sidste uge kaldt til møde med deres nye ledelse.

”Peter Vestergaard kommer også, han vil gerne bruge 10 minutter på at takke personalet. Han giver rundstykker,” stod der i mødeindkaldelsen, som rengøringsassistenterne fik på sms. 

LÆS OGSÅ: DEBAT: Tak for ingenting, AU!

”Vi havde ventet det” 

Peter Vestergaard er teknisk chef på Aarhus BSS, og han havde valgt denne anledning til at give rundstykker til rengøringsassistenterne – og takke dem for deres indsats for Aarhus Universitet. 

LÆS OGSÅ: DEBAT: Vi havde planlagt et arrangement - men måtte aflyse på grund af forsamlingsforbuddet

De tilstedeværende havde dog kun lige nået at lytte til takken, inden den nye ledelse annoncerede, at tre af dem stod til afskedigelse senere på dagen. 

Hvilket fik rengøringsassistent Jytte Højbro Rasmussen til spontant at spørge, om det var muligt at melde sig til frivillig fratrædelse. 

”Jeg gik dog ikke noget svar fra vores nye leder,” forklarer Jytte Højbro Rasmussen. 

Derimod blev tre af rengøringsassistenterne efterfølgende opsøgt af den nye ledelse, som havde en fyreseddel med til hver af dem. 

”Vi havde ventet det,” lyder svaret fra Dorte Venøbo, der er den ene af de tre fyrede, da hun bliver spurgt om sin reaktion på at blive sagt op kun en måned efter at være overgået til det private firma.

”Men det er da en trist måde at komme herfra efter tæt ved 40 år.” 

LÆS OGSÅ: Rapport fra en gulvspand: Argumenterne holder ikke, ledelse!

Vibeke Vedelø, der har arbejdet 11 år på universitetet, modtog ligeledes en fyreseddel mandag formiddag. Også hun var forberedt.

”Jeg fik da også sagt til dem, at jeg havde set det komme.” 

Opsige enkelte i stedet for at sætte alle ned i tid

Rengøringsassistenterne er fyret per 31. december i år. De er fyret med følgende begrundelse, som står at læse i det opsigelsesbrev, rengøringsassistenterne modtog mandag formiddag:

”Vi ser os desværre nødsaget til at opsige dig fra din stilling som rengøringsassistent ved Kongsvang Cleaning & Facility A/S med arbejdssted på Aarhus Universitet. 

Du blev den 1.6. 2020 virksomhedsoverdraget fra Aarhus Universitet til Kongsvang Cleaning & Facility A/S. Vi må desværre konstatere, efter at have været i drift den første måned, at der er et overskud af timer i forhold til de områder/arbejdsopgaver der skal rengøres/udføres. 

Derfor har vi enten skulle vælge mellem at beskære alle medarbejdere en del i tid eller opsige enkelte. Vi har valgt den sidste løsning for at tilgodese de fleste.”

Rengøringsassistenter uden fast område

Desuden bliver opsigelsen af de tre berørte rengøringsassistenter i brevet begrundet med, at de ved overgangen fra Aarhus Universitet til Kongsvang Cleaning & Facility A/S ikke havde et fast område, hvor de havde ansvar for rengøringen. 

” (...) i forbindelse med de individuelle samtaler, der blev afholdt inden opstart, var det et stort ønske for næsten alle medarbejdere at kunne blive på det område, den enkelte var tilknyttet i forvejen. Det betyder, at vi har valgt fortrinsvist at opsige de medarbejdere uden fast område ved overgangen, hvorfor du hermed opsiges.”

”Jeg er nu mere af den opfattelse, at vi er blevet fyret, fordi vi kostede dem for meget i løn, og fordi vi ikke finder os i noget,” konstaterer Dorte Venøbo, der ligesom Vibeke Vedelø var ansat som leder af rengøringsassistenterne inden udliciteringen. De to kvinder var blandt andet drivkræfter i rengøringsassistenternes eget bud på rengøringen i forbindelse med udliciteringen.

Stor undren over ledelsens begrundelse

Ledelsens begrundelse for at afskedige de tre berørte vakte stor undren blandt deres tilbageværende kolleger, og den undren blev kun større, da de tirsdag morgen mødte ind til en besked fra ledelsen om, at de alle fremover skulle gøre rent på nye områder, fortæller rengøringsassistent Jytte Højbro Rasmussen. 

”Jeg fik som sagt ikke noget svar, da jeg sagde på mødet mandag morgen, at jeg gerne ville melde mig frivilligt til en fyreseddel. Jeg skrev i stedet en opsigelse mandag eftermiddag, og at det var den rigtige beslutning, var jeg ikke i tvivl om, da vi mødte ind tirsdag morgen blot for at få at vide, at vi alle skulle have nye områder” siger Jytte Højbro Rasmussen.

Hun fortsætter:

”Jeg taler vist for de fleste af os, når jeg siger, at vi har gået med en forventning om, at vi ville finde os til rette i det nye efter en tid, at der ville falde lidt ro over det hele. Men det forventer jeg ikke længere, for efter den her uge er det tydeligt, at de (den nye ledelse, red.) bare vil have os ud, så de kan erstatte os med unge østeuropæiske kvinder, der ikke kender de rettigheder, de har på det danske arbejdsmarked.” 

Fællestillidsrepræsentant kalder fyringer chokerende

Fællestillidsrepræsentant Peter Kithler, der repræsenterede rengøringsassistenterne, mens de var ansat på AU, siger følgende om fyringerne:

”Vi havde på forhånd frygtet, at der over tid kunne ske fyringer. Men ingen havde set, at det ville komme kun en måned efter overdragelsen. Det er simpelthen chokerende,” siger Peter Kithler. 

Han er dog ikke i stand til at bistå rengøringsassistenterne i den nuværende situation, eftersom de ikke længere er ansat på universitetet.

3F kan intet stille op

Rengøringsassistenterne skal heller ikke forvente, at deres fagforening 3F kan gøre noget ved det forhold, at de er blevet fyret umiddelbart efter overdragelsen til Kongsvang Cleaning & Facility A/S. 

Faglig sekretær Thor Bundgaard Vex fra Den Offentlige Gruppe under 3F fortæller, at rengøringsfirmaet kontaktede fagforeningen om fredagen forud for mødet om mandagen, hvor rengøringsassistenterne fik at vide, at tre af dem ville blive afskediget, fordi der ikke længere var arbejdsopgaver til dem. 

”Vi anbefaler, at man afskediger enkelte i stedet for at sætte alle ned i tid, og det gør vi, fordi sættes alle ned i tid, ender det ofte med, at endnu flere over tid mister deres fuldtidsarbejde. Vi må altså bare konstatere, at det med AU’s valg om at udlicitere rengøringen sikkert kommer til at gå, som det altid gør, når man vælger at udlicitere i det offentlige.”

Opgaver blev skåret fra inden udbud

Thor Bundgaard Vex uddyber:

”Da Aarhus Universitet valgte at udlicitere rengøringen blev serviceopgaver som blandt andet tømning af opvaskemaskiner, anretning ved arrangementer og rengøring af kaffemaskiner ikke taget med i udbuddet,” forklarer Thor Bundgaard Vex. 

Kongsvang Cleaning & Facility A/S har med andre ord budt på en opgave, der lyder på, at rengøringsassistenterne udelukkende skal gøre rent. 

”Og når de så her en måned efter overtagelsen meddeler, at de har målt op i forhold til arbejdstakst 100, og at de i den forbindelse konstaterer, at der er ikke er tilstrækkeligt med arbejdsopgaver til alle, er der ikke meget, vi kan stille op som fagforening.”

Rengøringsassistenterne kommer efter al sandsynlighed til at opleve flere forringelser i deres arbejdsforhold ifølge den faglige sekretær:

"De overgår 31.3 næste år til overenskomsten for det private område, og for dem kommer til at betyde, at de skal arbejde efter arbejdstakst 130 i stedet for arbejdstakst 100. Hvilket vil sige, at de skal arbejde i et tempo, hvor de konstant må småløbe – og det gennem hele arbejdsdagen."  

Ikke været muligt at træffe direktør

Omnibus har forgæves forsøgt at få fat i Christina Nyhus, der er direktør i Kongsvang Cleaning & Facility A/S.  Vi ville gerne have spurgt om, hvorfor hun ikke valgte at tage imod tilbuddet, da en af rengøringsassistenterne meldte sig som frivillig til en fyreseddel.

Vi ville også gerne have spurgt om, hvordan ledelsens begrundelse  for opsigelsen af de tre berørte harmonerer med, at rengøringsassistenterne dagen efter fyringerne alle fik nye områder.