Få falder fra på Healths uddannelser: De studerende kommer med gode karakterer – og ved præcis, hvad de ender med at blive

Mens flere fakulteter på AU kæmper med frafald blandt studerende, har Health et lavt frafald. Ifølge prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, kan det blandt andet skyldes, at de studerende ved, hvad de ender med at blive, og at de studerende kommer med høje karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Mere end fire ud af fem gennemfører deres bacheloruddannelse på Health. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Fire ud af fem studerende på fakultetet Health gennemfører deres bacheloruddannelse, hvilket ingen andre fakulteter på AU er i nærheden af at kunne hamle op med.

På fakultetet Technical Sciences er det cirka 60 procent af de studerende, der gennemfører deres bachelor, mens det på Natural Sciences er nede på halvdelen ifølge de seneste gennemførelsestal, der tager udgangspunkt i bachelorårgangene i perioden 2013-2017. 

Frafald på AU

Det er vidt forskelligt, hvor mange der gennemfører de forskellige bacheloruddannelser på AU. På nogle uddannelser gennemfører otte ud af ti, mens det på andre er halvdelen, der falder fra undervejs. Få overblikket i denne række af artikler om frafald på AU:

Natural Sciences arbejder med en lang række af tiltag, der skal bringe frafaldet ned, men på Health er der tilsyneladende ikke de store problemer med frafald. Så hvad er det, der gør, at så få studerende falder fra på Healths fem uddannelser?

Ifølge Healths prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, er det til dels det, man kan betegne som naturlige årsager, som Health som sådan ikke har nogen indvirkning på. For eksempel det faktum, at Healths uddannelser grundlæggende kræver, at de studerende kommer med et højt snit fra gymnasiet.

”Mange af dem, der kommer ind på et studie som medicin, kender den akademiske verden, forstår sproget og har derfor måske nemmere ved at klare sig. Der er en sammenhæng: Dem, der kommer med gode karakterer fra gymnasiet, er typisk bedre klædt på til at gå på universitetet,” siger Lise Wogensen Bach.

Pointen om høje karakterer understøttes af EVA’s – Danmarks Evalueringsinstituts – analyse af frafald på de videregående uddannelser. EVA skriver blandt andet, at der ”... kan påvises en stærk sammenhæng mellem de studerendes karaktergennemsnit fra de gymnasiale uddannelser og den gennemsnitlige sandsynlighed for at falde fra i løbet af det første år”.

Det lave frafald gør også, at Health ikke arbejder med særlige indsatser for at bringe det ned. Men det betyder ikke, at der ikke bliver holdt øje med det.

”Vi må jo sige, at vi ikke gør så meget på medicin og odontologi. Vi holder selvfølgelig løbende øje med frafaldet – både førsteårsfrafaldet og frafaldet over alle tre år. Og i og med at vi ikke har haft noget at udsætte på det, har vi ikke gjort noget. Men i det øjeblik vi kan se, at frafaldet begynder at stige, så reagerer vi.”

”Det gør vi på statusmøderne, hvor vi kan kigge tilbage og blandt andet se på, hvordan kurserne ser ud, hvordan de er blevet evalueret, hvordan dumpeprocenterne ser ud, og om der er noget, vi kan bytte om, eller vi skal ændre lidt i undervisningen,” siger Lige Wogensen Bach.

Prodekan: De ved, hvor de skal hen

Health har fem uddannelser – medicin, odontologi, tandpleje, folkesundhedsvidenskab og idrætsvidenskab – hvoraf medicin er den med klart flest studerende. Fælles for medicin, odontologi og tandpleje er ifølge Lise Wogensen Bach, at de studerende ved, hvad de kan blive, og det er med til at fastholde de studerende, vurderer hun. På andre uddannelser kan målet være mere uklart.

”De studerende ved, hvor uddannelsen fører hen, og hvad formålet er. Hvis du læser medicin eller tandlæge, er det en speciel profession, du stiler imod. Du ved, du ender som læge, hvis du læser medicin, og du ved, hvordan arbejdsmarkedet ser ud,” siger hun.

Selv om vejen mod den fremtidige karriere kan synes klar, gør Health samtidig noget ud af at introducere de studerende for det kliniske allerede på bacheloren for at give dem en endnu større forståelse for, hvad de kommer ud til.

”Vi prøver at give de studerende en fornemmelse af, hvad de skal ud til, ved at indlægge kliniske elementer i fagene allerede på første og andet semester. Og vi forsøger at trække tråde til deres karriere. De, der læser medicin, kommer jo ind for at blive læger, og man kunne frygte, de sprang fra, hvis de basale fag fra starten af studiet var uden en snert af klinik. Så vi prøver hele tiden at inddrage patientrelaterede elementer, så de studerende ikke mister engagement og tidligt ser en mening i det, de lærer. Det er også med til at fastholde dem,” siger Lise Wogensen Bach.

Frafald steget efter ny studieordning

Health indførte i 2020 en ny studieordning for medicinuddannelsen, og siden har fakultetet i 2021 registreret sit højeste førsteårsfrafald i de seneste år på 11 procent. Ifølge Lise Wogensen Bach kan sammensætningen af den nye studieordning have gjort det sværere for nogle.

”Frafaldet kan godt være steget lidt på grund af, at vi har indført en ny studieordning på medicin, hvor det kan være lidt overrumplende, og hvor fagene måske ikke har fundet deres rette leje endnu. Og så har det været svært at starte op med en ny studieordning samtidig med corona, selv om jeg godt ved, at vi ikke kan blive ved med at skyde skylden på corona.”

”Studieordningen starter med nogle store, basale fag, og der kan man sige, at selv om man trækker tråde ned fra klinikken, kan det godt være overvældende. Hvert semester kigger vi på, hvordan fagene er blevet afviklet, og så justerer vi for at gøre det bedre for de studerende,” siger hun.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.