Natural Sciences er fortsat det fakultet på AU med det højeste frafald, men har bragt det betragteligt ned siden 2018

På 7 ud af 12 uddannelser ved fakultetet Natural Sciences falder mere end halvdelen af de studerende fra undervejs og især inden for det første år. Fakultetet har dog de seneste år haft held med at bringe frafaldet ned på både første og andet år. Det skyldes en længere indsats og en kombination af flere tiltag, vurderer prodekan for uddannelse Kristine Kilså.

På Nats bachelorårgange i 2019, 2020 og 2021 har hver femte studerende sagt stop inden for det første år. Foto: Lars Kruse/AU Foto (Arkiv)

Frafald på AU:

Det er vidt forskelligt, hvor mange der gennemfører de forskellige bacheloruddannelser på AU. På nogle uddannelser gennemfører 8 ud af 10, mens det på andre er halvdelen, der falder fra undervejs. Få overblikket i denne række af artikler om frafald på AU.

Læs også:

Se her, hvor mange der gennemfører og dropper ud på din uddannelse

Frafald på AU: Se her, hvornår studerende falder fra på bacheloruddannelserne

Natural Sciences (Nat) på AU har i en årrække kæmpet med et større frafald blandt de studerende end på universitetets andre fakulteter. Det er til trods for, at de såkaldte STEM-uddannelser – Science, Technology, Engineering, and Mathematics – er nogle af dem, politikerne og samfundet ønsker allermest medvind for i en tid, hvor det forventes, at fagene vil mangle arbejdskraft frem mod 2030.

Men på de seneste års bachelorårgange har Nat faktisk formået at nedbringe frafaldet blandt både første- og andetårsstuderende.

Frafald på AU: Se her, hvornår studerende falder fra på bacheloruddannelserne

På bachelorårgangene 2019, 2020 og 2021 har hver femte studerende sagt stop inden for det første år, mens det tidligere har ligget på næsten hver tredje studerende i 2017 og 2018. Også frafaldet på det andet år er faldet fra 15 procent i 2017 til 11 procent i 2021.

Nat har siden 2017 arbejdet målrettet med at nedbringe frafaldet, forklarer prodekan for uddannelse Kristine Kilså.

Prodekan: Målet er at sænke frafaldet yderligere

Målet er at bringe frafaldet blandt de studerende på første år ned på 15 procent, hvilket i så fald vil give Nat den næstbedste gennemførelsesprocent for førsteårsstuderende lige efter Health, der på vanlig vis har et meget lavt frafald.

”Vi arbejder efter et mål på langt sigt om, at jeg gerne vil have vores førsteårsfrafald ned på 15 procent over hele linjen. Men jeg ved også godt, at det er ikke noget, man bare lige gør. Det er helt sikkert ikke klar til sommer.”

”Jeg kan ikke sige, hvad frafaldsprocenten for årgangen, der begyndte i sommeren 2022, bliver, men jeg tror, den vil ligge omkring de 20 procent, som vi har gjort i et godt stykke tid,” siger Kristine Kilså.

Teoretisk tunge fag på Nat

Fakultetet er ifølge Kristine Kilså bevidst om, at flere af dets uddannelser er teoretisk tunge og kan være svære at finde sig til rette i, når man kommer fra gymnasiet, hvor niveauet selvsagt er noget anderledes. De matematiktunge uddannelser som matematik, fysik og datalogi er også nogle af dem, hvor frafaldet er størst. 

Ser man på gennemførelsesprocenten fra bachelorårgangene mellem 2013 og 2017, som er de senest tilgængelige tal, viser de da også, at under halvdelen af de studerende på de tre uddannelser gennemfører dem.

Se her, hvor mange der gennemfører og dropper ud på din uddannelse

”Det er jo nogle teoretisk tungere fag, end hvis man for eksempel sammenligner med projektorienterede uddannelser,” siger Kristine Kilså.

Derfor er en af de store opgaver for Nat at klæde de kommende studerende på til opgaven.

”Vi forsøger at få matchet mellem, hvad man tror, man skal ind til, og hvad man faktisk skal ind til, til at passe sammen. Man får en ærlig introduktion til uddannelserne, og så prøver vi at få de studerende til at føle sig velkomne og gøre dem klar til, at de godt kan klare det, når de er her, så de ikke bliver fuldstændigt blæst bagover.”

”Når vi for eksempel står til åbent hus, forsøger vi virkelig at fortælle, hvad det går ud på. Vi forsøger ikke at skønmale det, for det er hårdt at være studerende. Vi kan stadig blive bedre til at forklare, hvad uddannelserne egentlig går ud på og give dem chancer for at komme og se, hvad det er for noget. For eksempel muligheden for at blive studerende for en dag eller snakke med studerende, så man kan stille sine spørgsmål,” siger Kristine Kilså.

Matematikkursus inden studiestart

Prodekanen understreger, at det er en samlet effekt af en lang række tiltag, der ser ud til at have nedbragt frafaldet. I 2018 indførte Nat et adgangskrav på datalogi, it og fysik på mindst 7 i gennemsnit og 7 i matematik for kvote 1-ansøgere. Året efter, i 2019, blev det udbredt til hele fakultetet. I 2021 indførte AU så et karakterkrav på minimum 6 i gennemsnit for alle kvote 1-ansøgere – med få undtagelser. Herefter er kravet på Nat ligeledes, at man skal have mindst 6 i gennemsnit og 6 i matematik.

”Vi har også et brushupkursus i matematik, så alle, der får et optagelsesbrev, også får et tilbud om at lave en test, for at se, om de behøver et kursus i matematik. Hvis de behøver det, får de et tilbud om et kursus i sommerferien, så de kan genopfriske matematik. Der er meget matematik i de naturvidenskabelige uddannelser, og det er også derfor, vi har matematik A som et krav på alle vores uddannelser. Vi har set, at har man styr på det, er der også større chance for, at man kommer igennem,” siger Kristine Kilså.

”Og så har vi arbejdet ret meget med studieteknik i det hele taget. Hvordan det er at være studerende på et universitet, og hvordan man bedst planlægger sin tid,” siger hun.

Samler de studerende op, hvis de dumper

De fleste falder fra på det første år af uddannelsen, og derfor er det også her, Nat har sat særligt ind.

”Vi har for eksempel sat fokus på, hvad man gør, hvis man ikke består den første vintereksamen. For der så vi et stort frafald, når den studerende tænkte: Det er da også forfærdeligt. Der har vi forsøgt at samle dem op; forklare dem, hvad man gør, når man skal til reeksamen, og sige: Du er ikke alene om det her, og mange har prøvet at dumpe en eksamen. Det er en meget konkret ting, som jeg ved specifikt har hjulpet på specielt matematikkurserne,” siger Kristine Kilså.

Høje karakterer fra gymnasiet sænker risikoen for frafald

Et af de punkter, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut fremhæver i deres sammenfatning af analyser af frafald på de videregående uddannelser, er, at studerende med høje karakterer fra gymnasiet har mindre risiko for at falde fra på universitetet. Ser man for eksempel på Health, der har det laveste frafald på AU, har fakultetet også nogle af de uddannelser, der kræver det højeste karaktersnit. For eksempel skal man have over 10 i snit for at komme ind på kvote 1 på medicin.

Så høj er adgangskvotienten ikke på Nat, og Kristine Kilså er ikke afvisende overfor, at det højere frafald på Nat også hænger sammen med nogle naturlige faktorer, der kan være sværere at ændre på.

”Det er rigtigt, at vi ikke har uddannelser med så høje karakterkrav for at komme ind, og det gør selvfølgelig også, at det er lettere for den studerende at sige: Det gør ikke noget, hvis jeg falder fra, for jeg kan altid komme ind på noget andet. Det er måske sværere, hvis man er kommet ind på en uddannelse, der kræver 10 i snit. Så vil man måske gøre mere for at beholde sin plads,” siger hun.

Hun fremhæver også, at billedet af, hvad man kan blive, når man har taget en uddannelse på Nat, er mere bredt end hos studerende på medicin eller tandpleje, som ikke er i tvivl om, hvad uddannelsen giver adgang til i arbejdslivet.

”Jeg tror, der er forskel på uddannelser, som har en specifik profession i tankerne, og så uddannelser, hvor karrierevejen ikke er helt så tydelig,” siger Kristine Kilså.

FAKTA:

Gennemførelsesprocent på Nats bacheloruddannelser på årgangene 2013-2017:

 • Biologi: 62 %
 • Datalogi: 48 %
 • It-produktudvikling: 43 %
 • Fysik: 47 %
 • Geoscience: 51 %
 • Kemi: 54 %
 • Medicinalkemi: 45 %
 • Matematik: 43 %
 • Matematik-økonomi: 40 %
 • Molekylærbiologi: 58 %
 • Molekylær medicin: 69 %
 • Nanoscience: 40 %

Tallene er baseret på bachelorårgangene i perioden 2013-2017, da 2017 er det nyest mulige startår, hvor det må forventes, at den studerende senest blev færdig på bacheloren i 2022.

Studerende, der vælger at skifte til et andet studie på AU, tælles også som frafaldne.

Læs mere om tallene her.

Kilde: AU Uddannelse

Korrekturlæst af Charlotte Boel.