Omnibus prik

Se her, hvor mange der gennemfører og dropper ud på din uddannelse

Der er stor forskel på gennemførelsesprocenten på AU’s mange bacheloruddannelser. Mens uddannelserne på eksempelvis Health alle har en høj gennemførelsesprocent, er der uddannelser på Arts og Tech, hvor mere end halvdelen dropper ud undervejs. Få overblikket her.

Psykologi, medicin og medievidenskab er de uddannelser på AU, hvor flest studerende gennemfører bacheloruddannelsen. Alle har de en gennemførelsesprocent på over 80. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Frafald på AU:

Det er vidt forskelligt, hvor mange der gennemfører de forskellige bacheloruddannelser på AU. På nogle uddannelser gennemfører 8 ud af 10, mens det på andre er halvdelen, der falder fra undervejs. Få overblikket i denne række af artikler om frafald på AU.

Læs også:

Frafald på AU: Se her, hvornår studerende falder fra på bacheloruddannelserne

Natural Sciences er fortsat det fakultet på AU med det højeste frafald, men har bragt det betragteligt ned siden 2018

Universitetet er et af de steder i dit liv, hvor du unægteligt vil få nye bekendtskaber på din vej, men det er ikke sikkert, at du eller dine venner fra studiet vil følge hinanden gennem universitetsuddannelsen.

Det er nemlig vidt forskelligt, hvor mange der gennemfører de forskellige bacheloruddannelser på AU. For eksempel færdiggør 61 procent af de studerende på teologi ikke bacheloren, mens det i den anden ende kun er 15 procent, der falder fra på medicin. 

Medievidenskab, psykologi, medicin, idrætsvidenskab og tandpleje er de fem uddannelser på AU, hvor den største andel af de studerende gennemfører bacheloren. Ruslandstudier, japanstudier, arabisk- og islamstudier, tysk, bygningsdesign og teologi er derimod de bacheloruddannelser, hvor den laveste andel af de studerende gennemfører.

Flere årsager til større risiko for frafald

Frafaldet blandt de studerende har i årevis været et tema på landets universiteter. I sin sammenfatning af de seneste års analyser af frafald på de videregående uddannelse kalder Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) frafald for et "stædigt problem". Ser man på hele landet, er det omkring hver tredje studerende, der bliver optaget på en videregående uddannelse, som ender med at falde fra.

EVA opstiller i sin sammenfatning en række faktorer hos de studerende, der ifølge analyserne mindsker risikoen for, at de falder fra på uddannelsen. Risikoen er for eksempel mindre hos studerende, der optages på deres førsteprioritet, vælger uddannelse efter faglig interesse eller har høje karakterer med sig fra gymnasiet. Studerende, der bliver optaget på universitetet gennem kvote 2, har desuden også mindre risiko for at falde fra. Ifølge EVA er de optagede gennem kvote 2 mere afklarede med deres valg og er mere motiverede for at begynde på uddannelsen. 

EVA beskriver også, hvordan risikoen er mindre hos studerende med tro på egne evner. Det samme er tilfældet for studerende med akademikerforældre. Studerende med lavtuddannede forældre kan ifølge EVA's analyser have mere brug for hjælp til at "knække koden" og vænne sig til livet som studerende på det første semester. 

Få overblikket

Herunder kan du i tabellerne blive klogere på, hvordan frafaldet ser ud på netop din uddannelse. Jo lavere gennemførselsprocent, desto større frafald. 

Tallene indeholder nogle forbehold, som du kan læse om i bunden af artiklen. Det er for eksempel vigtigt at holde sig for øje, at studieskift i statistikken tæller som frafald, og at tallene omfatter studerende, der begyndte på en bacheloruddannelse på AU mellem 2013-2017, da 2017 er det nyest mulige tal, hvor man kan forvente, at den studerende i dag er færdig.

Gennemførelse på Arts – BA

Uddannelse Gennemførelsesprocent for bachelorårgangene 2013-2017 Antal studerende på bachelorårgangene 2013-2017
Antropologi 74 % 434
Arkæologi (ny uddannelse i 2016) 61 % 103 
Filosofi  52 %  355
Idéhistorie 56 % 255
Historie 60 % 593
Kinastudier 50 % 144
Japanstudier 37 % 150
Ruslandstudier 33 % 138
Teologi 39 % 346
Religionsvidenskab 57 % 300
Arabisk- og islamstudier 39 % 215
Nordisk sprog og litteratur 65 % 534
Engelsk 66 % 488
International virksomhedskommunikation i engelsk (ny uddannelse i 2017) 64 % 136
Spansk og spansk-amerikansk sprog, litteratur og kultur 51 % 158
Tysk sprog, litteratur og kultur 36 %  151
Lingvisitk 65 %  177
Litteraturhistorie  71 % 259
Kunsthistorie 58 % 294
Æstetik og kultur 69 % 178
Dramaturgi 63 % 246
Musikvidenskab  72 % 213
Medievidenskab  83 % 523
Informationsvidenskab  74 % 354
Digtial design – it, æstetik og interaktion 72 % 205
Kognitionsvidenskab (ny uddannelse i 2015) 62 % 188
Uddannelsesvidenskab  62 % 954

Gennemførelse på Aarhus BSS – BA

Uddannelse Gennemførelsesprocent for bachelorårgangene 2013-2017 Antal studerende på bachelorårgangene 2013-2017
Erhvervsøkonomi-erhvervsret 66 % 751
Jura  72 % 2.186
Statskundskab 77 % 1.351
Samfundsfag 60 % 207 
Psykologi 86 % 1.035
Marketing and Management Communication 78 % 599
Erhvervsøkonomi, HA 63 % 4.839
Erhvervsøkonomi 42 % 342
Økonomi 54 % 869
Politik og økonomi 49 % 189
Global ledelse og design af produktionsnetværk, diplomingeniør 67 % 126

Gennemførelse på Health – BA

Uddannelse Gennemførelsesprocent for bachelorårgangene 2013-2017 Antal studerende på bachelorårgangene 2013-2017
Medicin 85 % 2.334
Odontologi 77 % 363
Tandpleje 80 % 387
Folkesundhedsvidenskab 76 % 261
Idrætsvidenskab  82 % 402

Gennemførelse på Natural Sciences – BA

Uddannelse Gennemførelseprocent for bachelorårgangene 2013-2017 Antal studerende på bachelorårgangene 2013-2017
Biologi 62 % 647
Datalogi  48 % 725
It-produktudvikling 43 % 296
Fysik 47 % 528
Geoscience  51 % 223
Kemi 54 % 265
Medicinalkemi  45 % 214 
Matematik 43 % 426
Matematik-økonomi 40 % 394
Molekylærbiologi 58 % 438
Molekylær medicin 69 % 270
Nanoscience 40 % 275

Gennemførelse på Technical Sciences – BA

Uddannelse Gennemførelsesprocent for bachelorårgangene 2013-2017 Antal studerende på bachelorårgangene 2013-2017
Agrobiologi 51 % 189
Kemiteknologi, diplomingeniør 72 % 218
Bioteknologi, diplomingeniør 60 % 282
Bygningsdesign, diplomingeniør 39 % 603
Bygning, diplomingeniør 69 % 890
Sundhedsteknologi, diplomingeniør 72 % 229
Softwareteknologi, diplomingeniør 57 % 573
Elektrisk energiteknologi, diplomingeniør 54 % 285
Elektronik, diplomingeniør 45 % 687
Maskinteknik, diplomingeniør 71 % 893

FAKTA: Bag om tallene

• Tallene baserer sig på de studerende, der er begyndt på deres uddannelse mellem 2013 og 2017. Startåret 2017 er de nyest mulige tal, da nogle bacheloruddannelser tager 3,5 eller 4 år at gennemføre, og da man i perioden måtte være mellem et halvt og et helt år forsinket afhængigt af studie. Dem, der er begyndt i 2017, vil altså som hovedregel senest være blevet færdige i 2022.

• Ved frafaldet på samtlige studier skal man være opmærksom på, at studieskiftere tæller med som frafaldne. Stopper man på Datalogi og begynder på Matematik næste sommer, tæller man med som frafalden i Datalogis statistik, selvom man bliver på AU og gennemfører en anden uddannelse. På Matematik vil man tælle med som gennemført.

• Uddannelser, hvor det samlede antal studerende for årgang 2013-2017 er mindre end 100, er sorteret fra for at sikre større robusthed i tallene.

• Uddannelsen i Business Development Engineer samt Aarhus BSS-uddannelserne i international virksomhedskommunikation fremgår ikke af tabellen, da de er blevet omlagt.

• På årgang 2017 er der fortsat godt 0,5 procent aktive studerende. Enkelte af tallene kan derfor ende med at blive en anelse højere.

• Nogle uddannelser vil ikke fremgå af listen, da de først er opstartet efter 2017; andre vil ikke længere optage studerende, da de er blevet nedlagt, sammenlagt eller andet siden 2017.

• Enkelte uddannelser har ikke været udbudt i hele perioden 2013-2017.

•  Bachelorårgangenes antal studerende er opgjort fra 1. oktober hvert år. 

Kilde: AU Uddannelse

Korrekturlæst af Charlotte Boel.