Få studerende viste interesse for at stemme ved årets universitetsvalg

18,49 procent af de stemmeberettigede gik til valgurnerne ved det netop overståede universitetsvalg på AU.

Grafik: Astrid Reitzel

Kandidater til de to studenterrepræsentationer i AU's bestyrelse og kandidater til studerendes repræsentation i studienævn og akademisk råd har været på valg ved universitetsvalget i år. 

Ph.d.-studerende har i samme ombæring skullet vælge repræsentanter til ph.d.-udvalg.

Ti procent har været kampvalg

Men de studerendes og de ph.d.-studerendes interesse for at deltage i valget har ikke været stor. Kun 18,49 procent havde stemt kl. 16 torsdag, hvor der blev lukket og slukket for i år. 

Personalejurdisk konsulent Jens Kristian Brun Birthin fra valgsekretariatet oplyser, at ti procent af valgene i år har været kampvalg.

Særligt knebet for ph.d.-studerende

Også tidligere år har det været så som så med interessen for at gøre sin indflydelse gældende i forhold til repræsentation i nævn, råd og bestyrelse. Og det gælder både for medarbejdere og studerende, som det fremgår af skemaet over stemmeprocenten ved de seneste fire valg på AU. 

Særligt har det knebet med interessen fra de ph.d.-studerendes side, da det i mere end halvdelen af tilfældene ikke har været muligt at finde kandidater, som har haft mod på at stille op til valgene. 

Færre til at varetage interesser

"Det betyder, at der i en række ph.d.-udvalg kommer til at være ”huller”, fordi flere af de ph.d.-studerendes repræsentanter kommer til at mangle i det næste år," forklarer Jens Kristian Brun Birthin.

Typisk er der lige mange videnskabelige medarbejdere og studerende i ph.d.-udvalgene, som består af mellem 4 og 20 medlemmer.

Næste år er det den store valgurne, der skal i brug i forbindelse med universitetsvalget, da VIP, TAP og studerende er på valg til alle valg i 2019 - bortset fra VIP til Ph.d.-udvalg og studienævn. VIP er en forkortelse for videnskabelig medarbejder og TAP for teknisk og administrativ medarbejder. Kilde: Personalejuridisk konsulent Jens Kristian Birthin fra valgsekretariatet på Aarhus Universitet.