Færre busafgange gør det sværere at komme til og fra AU’s Campus Viborg

Alt imens Aarhus Universitet arbejder på at etablere en ny campus i Foulum lidt uden for Viborg, har Midttrafik omlagt ruter og nedlagt busafgange, så det er blevet mere besværligt for blandt andre ph.d.-studerende at komme til og fra Foulum. Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V) er gået ind i sagen for at sikre en bedre busforbindelse til og fra Foulum – i første omgang hen over sommeren.

Mulighederne for at komme med bussen til og fra arbejde ved AU i Foulum er blevet færre, efter at Midttrafik har ændret i rute- og køreplaner for de busser, der betjener AU i Foulum. Foto: Colourbox
Ulrik Wilbek (V) er borgmester i Viborg Kommune og er gået ind i sagen for at sikre bedre busforbindelse mellem Viborg og AU i Foulum. Foto: Flemming Jeppesen, Fokus

Flere ph.d.-studerende ved Aarhus Universitets afdeling i Foulum har på det seneste måttet konsultere Rejseplanen for at finde ud af, hvordan de bedst kunne nå frem til deres arbejdsplads i tide. For buslinje 750, som mange af dem har benyttet, er nemlig en skolebus, som indstiller kørslen i skolernes sommerferie, der som bekendt begyndte i mandags. Samtidig har Midttrafik fra 26. juni gennemført en større omlægning af rutestrukturen for busbetjeningen i regionen, som påvirker de to øvrige buslinjer, der lægger ruten forbi AU i Foulum, nemlig linje 928X og linje 62. Det betyder, at der nu er færre afgange på strækningen.

En af dem, som pludselig har måttet forholde sig til de ændrede bustider, er Jiajia Xu, der er ph.d.-studerende ved Institut for Husdyrvidenskab på AU i Foulum.

”Jeg tager normalt buslinje 750, men chaufføren gjorde mig opmærksom på, at bussen ikke kører i sommerperioden. Og da jeg så gik på Rejseplanen for at undersøge, hvilken bus jeg kunne tage i stedet, gik det op for mig, at køreplanen for linje 62 også bliver ændret. Normalt tager turen med linje 750 fra mit hjem lidt uden for Viborg til Foulum 20 minutter. Men ifølge Rejseplanen vil det nu tage mig cirka en time, fordi jeg skal med en bus ind til byen for at hoppe på bus nummer 62,” fortæller hun.

Omlægningen betyder konkret, at buslinje 928X nedlægges, og nogle af afgangene overføres til rute 62, men ikke alle. Fra Viborg til Foulum var der tidligere sammenlagt 12 daglige ankomster/afgange, fremover vil der kun være 5. Fra Randers-siden var der tidligere 10 daglige ankomster/afgange. Fremover er det antal reduceret til 6. Det er primært afgangene om formiddagen og først på eftermiddagen, som er nedlagt. Afgange, som ifølge Midttrafiks optællinger ikke har været benyttet af særligt mange passagerer.

Jiajia Xu har spurgt sig for blandt sine ph.d.-kolleger, og hun er langt fra den eneste, der er påvirket af omlægningerne.

”Det giver besvær for mange. Flere af de ph.d.-studerende bor på Nørresø Kollegiet, som ligger i retning mod Foulum, men her stopper bussen ikke længere. Så de må tage ind til byen for at hoppe på bussen på busstationen og så køre tilbage igen mod Foulum.”

Samtidig gør de færre afgange det sårbart, hvis man af den ene eller anden grund ikke når bussen.

”Det er ret besværligt med så få afgange, og hvis du ikke kan komme med bussen, der stopper ved AU Foulum, er alternativet at gå fra busstoppestedet ved landevejen 1,9 kilometer fra AU i Foulum, hvilket tager 20 minutter.”  

”Det er ret besværligt med så få afgange, og hvis du ikke kan komme med bussen, der stopper ved AU Foulum, er alternativet at gå fra busstoppestedet ved landevejen 1,9 kilometer fra AU i Foulum, hvilket tager 20 minutter.”  

Borgmesteren går ind i sagen

Det er imidlertid ikke kun AU-medarbejdere i Foulum, som har fået panderynker af Midttrafiks ændringer af køreplanen. Også Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) mener, der er plads til forbedringer i busbetjeningen mellem Viborg og AU i Foulum. Kommunen samarbejder nemlig med Aarhus Universitet om udviklingen af den nye campus, som inden for en årrække skal være studiested for op mod 900 studerende. De første studerende på den nye dyrlægeuddannelse begynder til september 2023.

Hvordan stamper man lige en ny campus op af den jyske muld – på godt et år?

I den forbindelse har Viborg Kommune forpligtet sig på at sikre boliggaranti for de kommende studerende, gode trafikale forhold og et studiemiljø i byen. Derfor går kommunen nu ind i sagen for at sikre en bedre busforbindelse mellem Viborg og Foulum.

”På kort sigt sætter vi ind med flekstransport mellem Foulum og Viborg og sikrer de nødvendige kørsler, så de ph.d.-studerende kan komme frem og tilbage også hen over sommeren. På længere sigt går vi i dialog med Midttrafik om, hvordan vi kan genoprette køreplanerne. Vi står over for en fordobling i antallet af studerende i Viborg i løbet af de kommende år, og på den måde bliver der også et andet grundlag for bustransport,” siger Ulrik Wilbek.

Ulrik Wilbek fortæller videre, at kommunen også ser på alternative transportmuligheder for studerende, som fra næste år skal til og fra AU’s nye campus ved Viborg.

”Intet ligger fast endnu, men det kunne være sådan noget, som at de kommende studerende sammen med deres boliggaranti også får mulighed for at indgå i en delebilordning, hvor fire studerende kan køre sammen til og fra campus i en elbil. Elcykler til og fra campus er en anden mulighed, som vi også tager i betragtning,” siger Ulrik Wilbek.   

På spørgsmålet om, hvad der for ham at se er den optimale løsning på trafikproblemet, svarer han:

”Det optimale er jo, at du kan komme til og fra campus, når du har brug for det.”

”Det optimale er jo, at du kan komme til og fra campus, når du har brug for det.”

Midlertidig sommerkøreplan på rute 750

Efter at flere ph.d.-studerende og øvrige medarbejdere ved AU i Foulum har kontaktet Midttrafik for at gøre opmærksom på, at omlægningerne af rute- og køreplan giver problemer – og senest, at Viborg Kommune er gået ind i sagen – har Midttrafik indført en midlertidig sommerkøreplan for linje 750 med en dobbelttur om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen.

For Jiajia Xu gør den midlertidige sommerkøreplan for linje 750 en stor forskel.

”Jeg er glad for, at Viborg Kommune så hurtigt har handlet på problemet. Men jeg håber fortsat, at der sker forbedringer i køreplanen og ruteplanen for buslinje 62,” siger hun.

Midttrafik: Vi følger opstarten af de nye ruter tæt

I en mail til Omnibus bekæfter Poul Masud, der er funktionsleder for køreplanlægning hos Midttrafik, at den midlertidige sommerkøreplan er indført på foranledning af Viborg Kommune. Han oplyser videre, at baggrunden for ruteomlægningen er et ønske om at tilbyde en ”enklere og mere ensartet struktur” i betjeningen mellem Randers og Viborg, og at omlægningen er baseret på passagertællinger på ruterne.

”På den baggrund har det været ønsket at give en målrettet betjening morgen og eftermiddag, hvor behovet er størst. Fastlæggelsen af ankomst- og afgangstider ved AU Foulum er vurderet i dialog med AU Foulum og Midttrafiks passagertællinger for at sikre busbetjening på tidspunkter, hvor behovet er størst”.

Poul Masud skriver videre, at Midttrafik følger opstarten af nye ruter tæt og vurderer eventuelle uhensigtsmæssigheder løbende i samarbejde med Region Midtjylland.

”Hvor meget betjeningen af AU Foulum skal opskaleres i takt med udvidelsen af uddannelserne ved AU Foulum, vil afhænge af dialogen med både Viborg Kommune og Region Midtjylland”, skriver han.

Korrekturlæst af Charlotte Boel