AU udskyder opstart af dyrlægeuddannelsen til 2024

Det var planen, at den nyoprettede dyrlægeuddannelse ved AU Viborg skulle tage imod de nye dyrlægestuderende allerede ved studiestarten næste år. Men nu er opstarten skudt til 2024.

AU Viborg slår alligevel ikke dørene op til den nye dyrlægeuddannelse næste år. Studiestarten for de kommende dyrlægestuderende er rykket til 2024. Den nye dyrlægeuddannelse ved AU Viborg er et resultat af udflytningsreformen. Foto: Lise Balsby

De kommende dyrlægestuderende ved AU Viborg skulle efter planen begynde allerede ved studiestart næste år. Så sent som i maj i år, hvor Omnibus besøgte AU Viborg for at se nærmere på udviklingen af den nye campus, var det da også fortsat planen.

Hvordan stamper man lige en ny campus op af den jyske muld – på godt et år?

Men nu har Faculty of Technical Sciences netop meldt ud, at opstarten af den nye dyrlægeuddannelse udskydes med et år til 2024.

Driftstilskud udmøntes først fra 2024

På spørgsmålet om, hvad der er sket på de godt to måneder, der i så markant grad ændrer vilkårene for opstarten, svarer Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse ved Faculty of Technical Sciences:

”Vi har først nu fået endelig afklaring fra ministeriet i forhold til økonomien. Og her står det klart, at driftstilskuddet på 11 millioner kroner først udmøntes fra 2024.”

Det kan undre, at der først så sent i processen kommer klarhed om et så centralt punkt …

”Driftstilskuddet på de 11 millioner kroner er fremgået af de første udbud, vi modtog fra ministeriet. Så det kommer bag på mig, at det altså ikke følger en eventuel opstart i 2023, men først udmøntes fra 2024. Det har været et langt forløb, som der først kom endelig klarhed over så sent som i sidste uge,” forklarer Finn Borchsenius.

Nødvendige lovændringer trækker ud

Prodekanen fortæller videre, at den planlagte opstart i 2023 har mødt et endnu større benspænd. Efter en dialog med Fødevarestyrelsen står det nemlig klart, at processen omkring de nødvendige lovændringer i forhold til model for den kliniske træning af de kommende dyrlægestuderende, som AU har valgt, kan blive mere kompliceret end først antaget. AU har nemlig ikke planer om at etablere et dyrehospital i forbindelse med den nye dyrlægeuddannelse, sådan som det er tilfældet på dyrlægeuddannelsen på Københavns Universitet. De økonomiske rammer for uddannelsen gør det ikke muligt, hverken at etablere eller at drive et dyrehospital. I stedet vil AU benytte en såkaldt distribueret model, hvor klinikdelen af uddannelsen lægges ud til privatpraktiserende dyrlægeklinikker og -hospitaler – og altså ikke sker i regi af universitetet.  

”Som loven for dyrlægeuddannelsen er formuleret nu i forhold til den kliniske træning, må dyrlægestuderende kun have med dyr at gøre, hvis det sker under opsyn af ansatte ved Københavns Universitet. Og med den model, vi lægger op til at bruge, er det dermed ikke nok blot at ændre det til at omfatte ansatte ved Aarhus Universitet, formuleringen skal være bredere endnu,” siger Finn Bordchsenius og fortsætter:

”Det skal være helt på plads, før vi lukker de første studerende ind på uddannelsen. Vi skal være 100 procent sikre på, at vi kan gennemføre uddannelsen med topkvalitet. Og jeg vil gerne understrege, at der ikke er ændret ved de overordnede målsætninger og ambitioner for uddannelsen.”

Leveranceproblemer som følge af krigen i Ukraine

Dertil kommer, at der som følge af krigen i Ukraine er leveranceproblemer inden for byggebranchen. Samlet set er der ifølge prodekanen for mange usikkerhedsmomenter, også set i lyset af at uddannelser, som er omfattet af studiestart 2023, allerede skal meldes til Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i november.

Charlotte Lauridsen, der er institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab, der netop har skiftet navn til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, er enig i beslutningen om at rykke opstarten af dyrlægeuddannelsen til 2024:

”Vi havde selvfølgelig glædet os til at starte op allerede i 2023, men de mest essentielle forhold skal være på plads inden opstart af en helt ny uddannelse. Vi skal sikre de bedst mulige rammer og forudsætninger for vores kommende studerende, og jeg tror på, at en udskydelse til 2024 er den helt rigtige løsning. Dermed får vi også mere tid til og bedre muligheder for rekruttering af nye medarbejdere til AU Viborg, og vi skaber samtidig optimale synergier mellem de tre uddannelser ved at starte dem op på samme tid,” siger Charlotte Lauridsen i en nyhed på medarbejdere.au.dk.

AU Viborg udbyder tre uddannelser fra 2024

I 2024 er det planen, at AU Viborg foruden dyrlægeuddannelsen også slår dørene op for uddannelsen husdyrvidenskab og uddannelsen agrobiologi, som udflyttes til AU Viborg fra Aarhus og formentlig skifter navn til 'planter og fødevarer'. Det samlede antal studerende, der optages i 2024 på de tre uddannelser vil være 90. Over en årrække vil antallet af studerende stige til 900, når uddannelserne er fuldt indfaset.