Finanslovsaftale 2020: Hum-dekan ser lyst på fremtiden. Samf-dekan ligeså - men sidstnævnte pointerer, at der skal betales tilbage til samfundet

Den nye aftale om finansloven for 2020, som regeringen indgik i aftes med Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet, vækker glæde hos dekanen for humaniora og dekanen for samfundsvidenskab på AU.

Jule(spare)grisen føles lidt tungere på den gode måde med den nye finanslov 2020 in mente. Det mener både dekan Johnny Laursen og dekan Thomas Pallesen, der blandt andet glæder sig over, at taksameterløftet holder i foreløbigt endnu tre år. Fotos: Lars Kruse/AU Foto og Anders Trærup/AU Foto

Finanslovsaftale for 2020 på uddannelses- og forskningsområdet

 • Omprioriteringsbidraget på uddannelse annulleres fra 2020.
 • Taxameterløftet (de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) videreføres i 2020-2022.
 • Uddannelsesloftet (begrænsning af dobbeltuddannelse) fjernes fra sommeroptaget 2020.
 • Der afsættes i alt 15 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023 som tilskud til at styrke kvaliteten i det kunstneriske udviklingsarbejde på de kunstneriske uddannelser.
 • Der afsættes 0,8 million til Studievalg Danmark
 • Alle Folketingets partier har fordelt forskningsreserven for 2020 på 1.925 millioner kroner til forskning, heraf over 1,5 milliarder kroner til grøn forskning.

Dokumentation: Læs aftalen om finansloven for 2020

"Jeg er så stolt over at være en del af en regering, der i stedet for hvert år at spare på noget af den vigtigste velfærd i det her land, nemlig uddannelse, nu investerer i vores unges fremtid."

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S,) efter regeringen har indgået en aftale om det statslige budget for næste år. Aftalen blev indgået med Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet mandag aften.

Og for universiteterne er der da også tale om tidlige julegaver, da taksameterløftet holder for de kommende tre år, uddannelsesloftet pilles ned fra sommeren næste år og omprioriteringsbidraget sløjfes fra 2020.

LÆS OGSÅ: Fortsat usikkerhed om taxameterløft i udspil til finanslov 2020

Glad mine hos dekan for samfundsvidenskaberne

Dekan Thomas Pallesen fra Aarhus BSS fortæller da også, at han er meget glad for den nye aftale.

"Jeg synes, aftalen rummer mange fine tiltag som annullering af omprioriteringsbidraget og afskaffelse af uddannelsesloftet. Og selvfølgelig ikke mindst, at taksameterløftet til Aarhus BSS og Arts videreføres. Og så endda i tre år frem, hvilket jeg ser som pænt lang tid," siger Thomas Pallesen.

Men dekanen understreger, at den nye aftale også forpligter i forhold til at indfri de forventninger, som et samfund, der investerer massivt i videregående uddannelser, med rette har til universiteterne.

"Vi kommer derfor også til at lægge os i selen og fastholde og gerne øge både omfanget og kvaliteten af undervisningen, det skylder vi både de studerende, politikerne og samfundet," fortsætter dekanen.

Desuden pointerer Thomas Pallesen, at man også kommer til at se på relevansen af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser set i forhold til, hvorvidt kandidaterne kommer ud på arbejdsmarkedet inden for en rimelig tid.

"Hvis vi om tre år med vægt skal kunne argumentere for, at taksameterløftet skal gøres permanent - og det er det, der er målet for os - må vi nødvendigvis også til at se på, om de kandidater, vi uddanner, møder de behov, der er på arbejdsmarkedet. Og der kommer vi til at se på de uddannelser, hvor der ifølge statistikken er en meget høj ledighed meget lang tid efter, kandidaterne har forladt universitetet."

Og også hos dekanen for humaniora 

Også dekanen ved Arts, Johnny Laursen, er tilfreds med den ny finanslov.

"Det er godt, at taksameterløftet for samfundsvidenskab og humaniora efter en del unødvendig spænding med den spritnye finanslov endelig er blevet bekræftet for tre år frem. Det giver os arbejdsro og tid til at styrke den udmærkede dialog, som findes med ministeriet, de politiske ordførere og interessenter som AC, Dansk Magisterforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv, som har været vigtige støtter i arbejdet for at sikre taksametret. Målet må naturligvis være snarest muligt at få gjort taksameterløftet permanent," siger dekan Johnny Laursen.

Han fortsætter:

"Det er også glædeligt, at omprioriteringsbidraget, som år for år har høvlet 2 procent af uddannelsesindtægterne, ophører fra og med 2020. Og endelig er det værd at nævne, at regeringen og forligspartierne tidligere på efteråret indgik en aftale om fordeling af forskningsreserven, hvor der blandt andet blev lagt særlig vægt på samfundsvidenskabs og humanioras bidrag til bæredygtighed, yngre forskere og fri, uafhængig forskning."

Hvad den nye finanslov som helhed kommer til at betyde for humaniora, sammenfatter Johnny Laursen på følgende vis:

"Den nye finanslov betyder, at vi ikke bliver slået længere tilbage på brættet, men systematisk kan afslutte det jeg vil karakterisere som dimensioneringens epoke, og i stedet rette blikket fremad mod fakultetets fremtidige udvikling."

Finanslovsaftale for 2020 på uddannelses- og forskningsområdet

 • Omprioriteringsbidraget på uddannelse annulleres fra 2020.
 • Taxameterløftet (de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) videreføres i 2020-2022.
 • Uddannelsesloftet (begrænsning af dobbeltuddannelse) fjernes fra sommeroptaget 2020.
 • Der afsættes i alt 15 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023 som tilskud til at styrke kvaliteten i det kunstneriske udviklingsarbejde på de kunstneriske uddannelser.
 • Der afsættes 0,8 million til Studievalg Danmark
 • Alle Folketingets partier har fordelt forskningsreserven for 2020 på 1.925 millioner kroner til forskning, heraf over 1,5 milliarder kroner til grøn forskning.

Dokumentation: Læs aftalen om finansloven for 2020