Flere europæiske universiteter har én. KU har én. AU har ingen

Studerende, der føler sig uretfærdigt behandlet eller har brug for hjælp til at finde rundt i regeljunglen, kan på Københavns Universitet få uafhængig vejledning af en studenterambassadør, der er ansat til at varetage de studerendes rettigheder. Siden 2013 har ambassadøren fået henvendelser fra flere end 1.000 studerende. På AU findes ikke et lignende tilbud.

Jurist Tina Kaare blev ansat som studenterambassadør på KU i 2013. Hun søgte jobbet, fordi hun var tiltalt af muligheden for at bygge en institution op fra bunden og være med til at ændre på sagsgangene, så tiden på universitetet bliver god for de studerende. Foto: Michael Daugaard, KU
Foto: Michael Daugaard, KU

En uretfærdig eksamenskarakter, dispensation til et fjerde eksamensforsøg eller muligheden for at studere på nedsat tid. Listen over emner, som de studerende ved Københavns Universitet (KU) henvender sig til jurist Tina Kaare med, er lang. Hun er som studenterambassadør på KU ansat til at være de studerendes ombudsmand, og hun mægler og yder uafhængig og juridisk vejledning til studerende.

”Formålet med studenterambassadøren er, at de studerende har en ekstra og uafhængig funktion, de kan komme til anonymt, hvis de oplever at være blevet forkert eller uretfærdigt behandlet i mødet med KU. Vi taler aldrig en studerende fra at klage. Det er ikke vores opgave. Vi ser på en sag med de juridiske briller og kommer med input til, hvordan det er hensigtsmæssigt for en studerende at gribe den an,” fortæller Tina Kaare.

Hjælpen er efterspurgt

Behovet for vejledning er tilsyneladende stort. I hvert fald har antallet af henvendelser til studenterambassadøren været støt stigende, siden funktionen blev oprettet i 2013. Det skete i kølvandet på Penkowa-sagen, hvor en studerende blev udsat for en falsk anklage om tyveri.


Udviklingen i henvendelser til KU's studenterambassadør

Én af de mere end i alt 1.000 henvendelser er kommet fra Amalie Bjørnson, som læser på første år af sin kandidat i folkesundhedsvidenskab. Hun tog kontakt til studenterambassadøren, fordi hun som ordblind havde søgt om dispensation til at studere på nedsat tid, men fik afslag og ikke vidste, hvordan hun skulle gribe sagen an.

Svært at navigere rundt i reglerne

”Som studerende kan det være svært at navigere rundt i reglerne og vide, hvilke rettigheder du har. Du har ikke kompetencerne til at vurdere de juridiske beslutninger. Studievejlederne er søde og vil dig det bedste, men de er ofte selv studerende og kan ikke lovgivningen ud og ind,” mener Amalie Bjørnson.

LÆS OGSÅ: Studerende i klemme: Hvem taler vores sag?

Studenterambassadøren hjalp Amalie Bjørnson med at formulere en klage til universitetet, og selvom hun ikke fik medhold i sin klage, fordi universitetet ikke mente, at hendes ordblindhed var alvorlig nok til en dispensation, mener Amalie Bjørnson alligevel, at hun har fået noget ud af vejledningen.

Hjælp til at tage kampen op

”Jeg har lært mine rettigheder at kende og fundet ud af, at der er mange, der står i den samme situation som mig. Det har været en kæmpe hjælp at have én, der støttede mig og tog kampen op,” siger Amalie Bjørnson.

Udover rådgivning af studerende bruger Tina Kaare også en del tid på at varetage studerendes rettigheder på andre måder. Hun underviser og sparrer blandt andet med relevante ansatte i studieadministrationen. Og på baggrund af sine møder med de studerende kommer hun med anbefalinger til universitetet om, hvor det kan eller bør stramme op på praksis.

Typen af henvendelser til KU's studenterambassadør 

Fik ændret praksis

”Jeg klæder de studerende på til at klare en sag, men hvis det er nødvendigt, kan det også være, at jeg retter direkte henvendelse til universitetet,” fortæller studenterambassadøren.

For eksempel tog hun i 2014 fat i Studienævnet på Jura, fordi hun var blevet kontaktet af flere studerende, der var utilfredse med en overgangsordning mellem en ny og gammel studieordning. Hun pointerede, at ordningen tvang studerende til at forlænge deres studietid op mod et år, og på baggrund den dialog, som hun havde med studienævnet, blev praksis ændret til de studerendes fordel.

Europæisk fænomen

KU er det eneste danske universitet, der har en studenterambassadør ansat til at rådgive studerende, men Tina Kaare er langt fra den eneste af sin slags. Udover USA, Canada og Mexico har en lang række europæiske lande studenterambassadører, ombudsmænd eller tilsvarende funktioner. Det gælder blandt andet Tyskland, Sverige og Norge.

”Norge fik sin studenterombudsmand få måneder efter, at jeg blev ansat, og det er noget, som breder sig stille og roligt. Vi har forskellige mandater, men grundlæggende er vores rolle den samme. Vi er et sted, hvor de studerende kan henvende sig og få hjælp,” forklarer Tina Kaare.

En tilbagevendende diskussion på AU

Ønsket om en uafhængig institution, som kan varetage de studerendes interesserer, har ad flere omgange været diskuteret på AU. I 2007 beslutter universitetet sig for at ansætte en ombudsmand. Først er Studenterrådet positivt stemt over for idéen, men senere ombestemmer rådet sig, fordi det mener, at en ombudsmand, som er ansat af universitetet, ikke kan være uvildig. Posten bliver ikke oprettet, men året efter retter daværende rektor, Lauritz B. Holm-Nielsen, sammen med blandt andet Studenterrådet, henvendelse til Helge Sander (V), som på det givne tidspunkt er videnskabsminister. De efterspørger en national ombudsmand for landets studerende, men ministeren og et politisk flertal i Folketinget afviser ønsket. I 2011 er Studenterrådet igen blevet varm på idéen om et studenterombud, men den bliver lagt død af den daværende dekan for det tværgående ansvar for uddannelse, Mette Thunø. Hun henviser til, at de studerende kan få vejledning og hjælp til klager hos studievejledningen.

Nu er debatten atter genåbnet. Studenterrådet var i tirsdags til møde med prorektor, Berit Eika. Her fremlagde forretningsudvalget et nyt forslag om en studenterambassadør på AU. Prorektor og rektor, Brian Bech Nielsen, er gået i tænkeboks og ønsker ikke at udtale sig om Studenterrådets forslag på nuværende tidspunkt.