Frit Forum og Konservative Studenters forslag til nye valgregler sendes i høring

Frit Forum Århus og Konservative Studenter mener, at forslaget til nye valgregler vil give mindretal bedre mulighed for at blive hørt, og ser høringsrunden som første skridt på vejen til at få lavet reglerne om. Studenterrådet advarer mod, at forslaget vil give mindre kontinuitet og derfor kan svække de studerendes samlede styrke i bestyrelsen.

Fra venstre: Hanna-Louise Schou Nielsen (SR), Anne Siri Snell (FF) og Matias Tidemand (KS).

Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet at sende Frit Forum Århus og Konservative Studenters forslag om at ændre valgreglerne i høring. En beslutning, der vækker glæde hos Konservative Studenters formand, Matias Tidemand.

LÆS OGSÅ: Frit Forum og Konservative Studenter vil have bestyrelsen til at tage valgreglerne op

”Det er vi glade for, det er første skridt på vejen til at få reglerne ændret,” siger han.

Samme melding lyder fra Frit Forum Århus-formand, Anne Siri Snell.

”Med de nuværende regler er det ikke muligt for mindretalsforeninger at blive repræsenteret i bestyrelsen. Det var det indtil reglerne blev lavet om for to år siden, og det vil vi gerne have ændret tilbage igen. Derfor er jeg glad for, at vi nu er kommet så langt med forslaget,” siger hun.

Mindretallet bliver ikke repræsenteret

I 2018 vedtog AU’s bestyrelse en række ændringer til universitetets vedtægt, herunder en ændring af valgreglerne. De nye regler betyder, at hvor man før valgte begge studenterrepræsentanter til bestyrelsen samtidig og for en etårig periode, vælges de nu for en toårig periode i forskudte år.

LÆS OGSÅ: Nye valgregler holder mindretal ud af AU’s bestyrelse

Derfor er der hvert år kun ét mandat på højkant, der, som tingene ser ud nu, går til den studenterforening, der får flest stemmer. Derfor kan mindretal ikke opnå repræsentation. Og netop dét er Frit Forum og Konservative Studenters motivation for at forsøge at få reglerne ændret igen, så begge studerende vælges samtidig.

”Til sammen fik vi knap 30 procent af stemmerne til årets valg. Det betyder, at vi som foreninger repræsenterer en stor andel af de studerende, som ikke bliver hørt,” siger Matias Tidemand, som også frygter, at de nuværende valgregler vil få den i forvejen lave stemmeprocent til at dykke yderligere.

”Hvis de studerende oplever, at de på forhånd kender resultatet af valget hvert eneste år, så vil endnu færre stemme,” siger han.

Kontinuitet giver studerende bedst repræsentation

I 2018 anerkendte Studenterrådet, at de nuværende valgregler gør det sværere for mindretal at blive valgt til AU’s bestyrelse, men rådet fastholdt, at det var vigtigere at skabe kontinuitet. En af Studenterrådets repræsentanter i bestyrelsen, Hanna-Louise Schou Nielsen, mener, at man ikke nødvendigvis skal se de to ting som en modsætning.

”Jeg synes, at man skal overveje, hvad mindretalsbeskyttelse er. At sikre mindretal handler ikke kun om, hvilke organisationer, der er repræsenteret, men i mindst lige så høj grad om, hvordan studenterrepræsentanterne bedst repræsenterer alle de mindretal, der er på AU,” siger hun.

Hanna-Louise Schou Nielsen mener, at alle fagligheder i alle hjørner af AU har bedst chance for at blive hørt, når studenterrepræsentanterne har de bedste forudsætninger for at stå stærkt i bestyrelseslokalet.

”Og det har vi kun, hvis vi sikrer et overlap, så den nye repræsentant i bestyrelsen altid kan trække på den anden studenterrepræsentants erfaring. Det vil man miste, hvis vi laver reglerne om.”

Ikke inhabile

Kan du forstå kritikken af, at tæt på 30 procent af de studerende, der stemte ved valget i november, har stemt på noget andet end Studenterrådet, og derfor ikke bliver repræsenteret?

”Valgreglerne er de samme for alle organisationer, og de studerende stemmer på dem, de synes, repræsenterer dem bedst. Jeg synes, at det er fair, at en organisation, der opnår en så massiv opbakning som 72 procent af stemmerne er, også er dem, der får mulighed for at repræsentere de studerende,” siger Hanna-Louise Schou Nielsen.

Frit Forum Århus og Konservative Studenter har opfordret til, at I erklæres inhabile. Vil I selv vælge at erklære jer inhabile, når forslaget skal behandles endeligt?

”Nej. Vi er valgt til at repræsentere den samlede studentermasses interesser, ikke Studenterrådets, og når vi stemmer, vil vi danne vores holdning ud fra de erfaringer, vi kan trække på fra studerende på hele universitetet.”

Indsendte ikke høringssvar i 2018

Da valgreglerne blev lavet om i 2018, blev de sendt i høring blandt studenterorganisationerne, som derigennem havde mulighed for at gøre indsigelser. Men dengang valgte hverken Frit Forum Århus eller Konservative Studenter at indsende et høringssvar.

Begge organisationer har siden da fået nye formænd ved roret. Og begge forsikrer i dag, at de vil indsende høringssvar denne gang.

Forslaget sendes i høring hos de akademiske råd, fakultetsledelserne (herunder institutlederne), Hovedsamarbejdsudvalget og de studenterpolitiske organisationer.

Deadline for at svare er 22. februar. Det forventes, at der træffes en endelig beslutning på bestyrelsesmødet 14. april 2021.

Opdateret 12. december kl. 18.00 med information om, hvornår endelig beslutning træffes samt ny dato for frist, som blev udskudt fra 1. februar.