Omnibus prik

Hallo! Hvad med den blomstereng i Universitetsparken?

Lektor i botanik Anders Barfod spurgte i maj sidste år om lov til at lave en blomstereng uden for de lokaler, hvor han underviser sine studerende i plantebestemmelse. Han venter stadig på svar her næsten et år senere. Men håbet om at komme i dialog om tiltaget er endnu ikke helt visnet.

At se sine studerende sidde med deres bøger om den danske fauna midt i en plet af vilde planter i Universitetsparken. Det har længe været et ønske fra lektor i botanik Anders Barfod. Og nu ser det ud til at blive muligt.

”Vil det være muligt at etablere en blomstereng lige uden for undervisningslokalerne i kælderen af bygning 1540, hvor jeg underviser i plantebestemmelse om foråret?”

Sådan skrev lektor i botanik, Anders Barfod, fra Institut for Bioscience i maj sidste år til teknisk chef Bent Lorenzen på Science and Technology (ST). Bent Lorenzen skrev senere samme dag tilbage til Anders Barfod, at han ville ”sende det videre i systemet”. Siden har Anders Barfod ikke hørt en lyd fra nogen, og han ved derfor fortsat ikke, om han kan få lov til at lave en plet med vilde blomster i Universitetsparken til glæde for sine 150 studerende.  

”Jeg syntes, det var et godt forslag, og havde en klar en forventning om at komme i dialog. Jeg havde gjort mit forarbejde og var lidt fortørnet over ikke at høre noget,” lyder det fra Anders Barfod.

Pletten her ligger på nordsiden af bygning 1540 i Universitetsparken. Anders Barfods studerende holder til i undervisningslokaler i kælderen. Derfor vil Barfod gerne have, at de studerende kan se ud på de vilde planter, som de skal artsbestemme.

Imod blomstereng

Teknisk chef Bent Lorenzen på ST bekræfter, at han i maj fik en mail fra lektoren, men da han er imod en blomstereng ved bygning 1540, besluttede Bent Lorenzen, at Anders Barfod ikke skulle have lov til at gennemføre sit forehavende. 

”Vi har omfattende opgravninger i forbindelse med byggeri på den del af campus. Desuden holder de studerende mange fester i området, og mange færdes der hver dag, så det er ikke muligt at lave en blomstereng på arealet de næste par år. Vi agter heller ikke at etablere en efterfølgende, for stedet er ikke egnet til det med al den færdsel,” forklarer Bent Lorenzen. 

Han fortsætter: 

”Så hvis Anders Barfod vil have en blomstereng, må han finde et andet sted at etablere den. Men jeg tror, at han får svært ved at komme igennem med det.”

Også den lille bakke ved bygning 1135 vil være et fint sted for vilde blomster at gro til glæde for botanikstuderende og andre, som færdes i parken, mener lektor Anders Barfod.

Bent Lorenzen fortæller, at da han i maj sidste år traf beslutning om ikke at lade Anders Barfod få sin blomstereng, drøftede han det efterfølgende med blandt andre Eigil Jensen, der – udover at være teknisk chef på Aarhus BSS – også er øverste ansvarlig for Universitetsparken. 

Lad os gå en tur i parken

Eigil Jensen erindrer ikke den drøftelse, men er positiv over for at lade lektor Anders Barfod få lov til at lave en eng med vilde blomster i parken. Han ærgrer sig derfor også over, at Anders Barfod ikke har kontaktet ham for længe siden.

”Så jeg vil foreslå, at Anders Barfod henvender sig til mig. Jeg kan ikke på stående fod sige, om det lige kan blive på arealet ved 1540, at han kan få en blomstereng. Men vi er meget åbne for den slags forslag. Vi har for eksempel et område med vilde blomster ved bygning 1328 ud mod Nordre Ringgade, så lad os da gå en tur sammen i Universitetsparken for at finde ud af noget,” lyder det fra Eigil Jensen. 

Teknisk chef Bent Lorenzen er noget overrasket over den vending i forhold til blomsterenge på campus og henviser til, at flere andre har fået afslag på lignende forespørgsler. Senest var, da man på Naturhistorisk Museum gerne ville lave noget tilsvarende i 2015.

”Men det lyder da spændende, hvis de kan finde ud af noget sammen,” konstaterer Bent Lorenzen. 

Pletter med vilde blomster – og campus 2.0

Anders Barfod glæder sig over Eigil Jensens tilbud om at finde et sted til en blomstereng i Universitetsparken.

”Jeg glæder mig til sammen med Eigil Jensen at finde et eller flere områder, som kan tilplantes med vilde blomster til nytte for vores undervisning i plantekendskab. Men også til glæde for de mange, der færdes i parken, som jeg er sikker på vil komme i godt humør ved synet af pletter med vilde planter.”

Botaniker Barfod drømmer om muligheden for at få en langt større diversitet ind i Universitetsparken som en del af Campus 2.0, der netop nu er under drøftelse. Sammen med flere af sine kolleger på instituttet ser han derfor frem til mødet om udformningen af den nye campus, som universitetsledelsen har indkaldt til onsdag 2. maj i Aulaen på Nordre Ringgade i Aarhus.