Omnibus prik

Institut for Erhvervskommunikation er fortid fra nytår

Efter halvandet års tovtrækkeri mellem dekan, studerende og medarbejdere er fremtiden for Institut for Erhvervskommunikation endelig på plads. AU’s bestyrelse besluttede onsdag, at instituttet fra årsskiftet bliver til en sektion under Institut for Virksomhedsledelse.

Institut for Erhvervskommunikation er fortid i det nye år. Erhvervssprogene rykker til Arts, og den resterende del af instituttet, der beskæftiger sig med virksomhedskommunikation, bliver en del af Institut for Virksomhedsledelse. Foto: Melissa Yildirim og Maria Randima
Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS, glæder sig over, at bestyrelsen har fulgt hans indstilling om at lægge Institut for Erhvervskommunikation ind under Institut for Virksomhedsledelse. Foto: Anders Trærup

Når studerende og medarbejdere på Institut for Erhvervskommunikation vender tilbage efter juleferien, bliver det på et helt andet institut. Fra årsskiftet eksisterer Institut for Erhvervskommunikation nemlig ikke længere som et institut, men bliver i stedet til en sektion under Institut for Virksomhedsledelse. Det besluttede AU’s bestyrelse på et møde onsdag.

LÆS OGSÅ: Skilsmissen, der endelig kom

LÆS OGSÅ:  Sproguddannelser på Arts og BSS lægges sammen

LÆS OGSÅ: Fremtiden for Institut for Erhvervskommunikation er forhandlet på plads

Dekan tilfreds med resultatet

”Bestyrelsen blev enig om at følge indstillingen om at lægge de to institutter sammen, og det kan jeg kun være tilfreds med. Denne gang var det også et mere enigt fakultet, der stod bag anbefalingen, og jeg er glad for, at vi fandt frem til en model, der inden for rammerne af Institut for Virksomhedsledelse imødekommer nogle af de ønsker, medarbejdere fra Erhvervskommunikation havde bragt til torvs,” siger Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS, hvor institutterne hører til.

Dekanen henviser her til, at medarbejdere og studerende på Erhvervskommunikation i første omgang ikke var tilhængere af hans plan om at lægge deres institut ind under Institut for Virksomhedsledelse. De ønskede derimod at bevare instituttet som en selvstændig enhed. Men efter lang tids forhandlinger blev parterne enige om en række vilkår for sammenlægningen, som gjorde det lettere for medarbejdere og studerende at acceptere planen.

Sagen kort

AU’s bestyrelse vedtog i juni Aarhus BSS- og Arts-dekanernes plan om at flytte erhvervssprogene fra Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus BSS over til kultursprogene på Arts.

Aarhus BSS-dekan Thomas Pallesen ønskede samtidig at flytte instituttets resterende medarbejdere i Sektion for Virksomhedskommunikation over på Institut for Virksomhedsledelse. Som konsekvens heraf ville Institut for Erhvervskommunikation ophøre med at eksistere som selvstændigt institut.

Sektion for Virksomhedskommunikation og de studerendes fagråd, Communication Council, argumenterede i breve til bestyrelsen for at bevare instituttet. Bestyrelsen valgte at udskyde beslutningen om, hvad der skulle ske med sektionen.

Dekanen bad herefter medarbejderne om at opliste deres ønsker til, hvordan sektionen kunne organiseres som en sektion under Institut for Virksomhedsledelse. At forblive et selvstændigt institut var efter dekanens opfattelse ikke en god løsning.

På baggrund af medarbejdernes ønsker og input fra de studerendes fagråd forhandlede Thomas Pallesen sammen med institutlederne på Erhvervskommunikation og Virksomhedsledelse sig frem til de vilkår, der skal gælde for sektionen, hvis bestyrelsen godkendte planen om at flytte sektionen over til Institut for Virksomhedsledelse.

Bestyrelsen nikkede onsdag til forslaget, og følgende kommer til at gælde for Sektion for Virksomhedskommunikation fra årsskiftet:

• Status som sektion med egen sektionsleder på Institut for Virksomhedsledelse med fysisk placering på Fuglesangs Allé i forbindelse med fakultetets rokade i foråret/sommeren 2017.

• Eget studienævn med egen studienævnsformand.

• Egen studieleder med ansvar for udviklingen af uddannelserne og bemanding af fagene i tæt samarbejde med sektionslederen.

• Sektionen fastholder sit aftagerpanel, og dekanatet vil arbejde for, at der hurtigst muligt etableres eget censorkorps for sektionen.

• Institut for Virksomhedsledelse sikrer fortsat støtte til de studerendes fagråd, Communication Council, som også får stillet et lokale til rådighed.

• Eget ph.d.-program forsætter i en forsøgsperiode på tre-fem år, hvorefter ordningen evalueres af fakultetsledelsen.

• Et årligt tilskud på en million kroner i fem år til udvikling af samarbejde med de øvrige sektioner på instituttet og eksterne parter.

Se de aftalte vilkår her

En meget lang proces

”Det har været en meget lang proces, som startede tilbage i juli sidste år. Derfor er det også dejligt, at vi har fået truffet en beslutning og slået en streg i sandet. Nu kan vi alle komme videre med det, der er hovedopgaven, nemlig forskning og undervisning,” siger dekanen.

Selvom medarbejdere og studerende fra det nuværende Institut for Erhvervskommunikation fra nytår hører til på et nyt institut, kommer de rent fysisk ikke til at skulle flytte sig før sommeren 2017. Her skal Aarhus BSS-fakultetet i gang med en større flytterokade, som samler Virksomhedsledelse og Økonomi på Fuglesangs Allé.

”Nu skal vi i gang med at effektuere sammenlægningen. Noget er forberedt i det arbejde, der ligger til grund for beslutningen, men der er stadig meget, der skal konkretiseres,” fortæller Thomas Pallesen.

Ingen personalemæssige konsekvenser for VIP

På spørgsmålet om, hvorvidt sammenlægningen får nogen personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser, svarer dekanen:

”For det videnskabelige personale er der ingen tanker i den retning. Tværtimod. Der er rigeligt at rive i, så det ligger ikke i kortene.”

TAP-arbejdsopgaver under luppen

Situationen er knapt så betryggende for de TAP-ansatte. Thomas Pallesen fortæller, at ledelsen nu er ved at se på, hvad de organisatoriske ændringer kommer til at betyde for det administrative arbejde.

”Noget af arbejdet er selvfølgelig institutrelateret, og vi skal nu til at se på, hvad det betyder, at der på BSS nu er seks institutter i stedet for syv. Det kan godt være, der sker nogle mindre tilpasninger i forhold til det. Det vil jeg ikke på forhånd kunne afvise,” siger Thomas Pallesen og tilføjer:

”Vi er hele tiden forpligtet til at se på, om vi har en organisation med en effektiv drift. Det er der ikke noget nyt i. Det gør vi hele tiden. Mens vi to snakker, er der LSU-møder (møder i lokale samarbejdsudvalg, red.) i gang på Erhvervskommunikation, Virksomhedsledelse og i administrationscentret. Det har været planlagt, at vi skulle kigge på det her, hvis sammenlægningen blev en realitet.”

Thomas Pallesen understreger, at det teknisk-administrative personale hurtigst muligt skal have besked om eventuelle nye arbejdsopgaver eller områder. Fordi juleferien venter lige rundt om hjørnet, forventer han dog først, at det kommer til at ske på den anden side af nytår.