Johnny Laursen træder tilbage som dekan for Arts

Johnny Laursen stopper 31. maj som dekan efter otte år på posten, som fra start til slut har budt på politiske reformer og en lidt uventet entré på Twitter.

Johnny Laursen trådte onsdag tilbage som dekan for Arts for at vende tilbage til sit virke som historiker. Foto: Roar Lava Paaske

Opdateret 1. juni med uddrag fra Johnny Laursens afskedstale

Johnny Laursen tiltrådte som dekan for Arts 1. juni 2015 efter at have været konstitueret på posten i et år. Nu otte år senere stopper han som dekan for at vende tilbage til sit virke som historiker ved Institut for Kultur og Samfund.

Tilbage i 2015 var en af Johnny Laursens første opgaver at implementere den uddannelsesdimensionering, daværende uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) fik gennemført i 2014, som reducerede antallet af studiepladser på uddannelser med overledighed – heriblandt en række humanistiske uddannelser. En opgave, som Johnny Laursen dengang beskrev som ”en stor udfordring”.

Reform på reform

Udfordringer blev der bestemt ikke færre af. I 2022 ramte udflytningsreformen, som på Arts betød lukning af de to kandidatuddannelser diakoni og kognitiv semiotik, mens uddannelsen oplevelsesøkonomi udflyttes til Herning. Desuden betyder aftalen, at fakultetet må skære hundredvis af studiepladser væk.

Og hans periode som dekan slutter i samme rille. For den varslede reform af kandidatuddannelserne ser ud til at kunne få endog store konsekvenser for uddannelserne på Arts, idet regeringen har bebudet, at det blandt andet er humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser, der skal forkortes. Den endelige aftale er dog endnu ikke forhandlet på plads.

I perioden har Johnny Laursen også måttet forsvare både humaniora og feltets forskere mod kritik udefra – blandt andet fra dele af det politiske landskab. En kritik, som dog allerede florerede, da han indtog kontoret i Arts' dekanat. I sit tiltrædelsesinterview med Omnibus blev Johnny Laursen spurgt til, hvordan han som dekan ville imødegå kritikken af humaniora. Dertil svarede Laursen indledningsvis:

”Jeg mener, kritikken er stereotyp og ofte uinformeret om de faktiske forhold”.

Mon ikke han ville kunne citeres for dette synspunkt også her otte år senere?

Videre svarede han:

”Kritikken kan vi imødegå på flere fronter: Internt ved at ranke ryggen mere og være stolte. Men vi skal også gå i dialog med alle interessenterne på uddannelses- og forskningsområdet”.

#dekan @jla_laursen

Dette har Johnny Laursen selv efterlevet; blandt andet på Twitter, hvor han jævnligt anerkender Arts-forskeres meritter – og deler både holdninger og viden om de faktiske forhold inden for humaniora med blandt andre politikere, herunder skiftende uddannelses- og forskningsministre.

Det på trods af, at Laursen ellers i det førnævnte tiltrædelsesinterview på spørgsmålet om, hvilket sociale medie han bruger mest, svarede:

”Den personlige samtale. Jeg er ikke på Twitter og Facebook, og det er et bevidst fravalg. Rent praktisk kræver tilstedeværelsen på sociale medier, at man opdaterer med en vis puls, som jeg ikke kan leve op til. Og når man sidder i en ledelsesposition, kan man ikke have venner i et lukket forum. Alle skal have adgang til en”.

Her tusindvis af tweets senere må man konstatere, at man har et standpunkt, til man tager et nyt …

Vedholdende kamp for humaniora

Johnny Laursens vedholdende (og nogle gange nordjysk tørre) tilstedevær på Twitter blev også anerkendt fra flere fronter ved afskedsreceptionen onsdag eftermiddag. Det samme gjorde hans ro og nærvær. Han interesse for Churchill og aversion mod kål. Men ikke mindst blev hans kamp for humaniora og humanister gennem alle årene fremhævet. 

Selv beskrev han tiden som dekan således i sin afskedstale:

"Når jeg ser tilbage, føler jeg det lidt som Odysseus, der efter ti år på et stormfuldt ha­v nærmer sig Ithaka. Vi har på Arts også kæm­pet med en­øjede kykloper. Vi har mod­stået fristel­sen til at lade vores kritiske sans sløve af lotusblom­ster­. Vi har krydset i modvind mel­lem Scylla og Cha­rybdis. Men hele Arts har undervejs haft modet til at være det, som vi er, og ikke ladet Kirke forvandle os til grise."

Johnny Laursen fortalte desuden, at han i mange år har ønsket at vende tilbage til sit fag og skrive beretningen om, hvordan mørket sænkede sig over Europa i 30'erne. 

"Det er min æt, som jeg nu vender tilbage til. Stedet, hvor reolerne sukker under vægten af bøger; der, hvor fløjlsbukser er cool, og hvor man elsker lugten af arkiv­støv om morgenen."

Johnny Laursen er uddannet historiker med speciale i dansk og europæisk samtidshistorie fra Aarhus Universitet. Han har tidligere været ph.d.-skoleleder på Arts.

Ny dekan ved Arts er professor Maja Horst, der kommer fra DTU. Maja Horst tiltræder 1. juni. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel