Omnibus prik

Knap 300 studerende har fået grønt lys til at møde op på AU før 10. maj

Studerende, der læser til læge, tandlæge eller klinisk tandtekniker på sidste semester, har helt ekstraordinært fået lov til at møde op på deres uddannelser.

Studerende, som er ved at uddanne sig til læge, tandlæge eller klinisk tandtekniker, og som studerer på sidste semester, har fået ekstraordinær mulighed for at møde op på deres uddannelse, selvom universitetet er lukket frem til 10. maj. Arkivfotos: Lars Kruse, AU Foto

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har besluttet at genåbne en række udvalgte sundhedsfaglige uddannelser før tid, men kun for studerende, som går på sidste semester af de udvalgte uddannelser. Det sker for at sikre, at de studerende kan blive færdige til sommer – og kan komme ud og virke i sundhedssektoren.

På AU drejer det sig om cirka 200 medicinstuderende, 60 tandlægestuderende og 16 studerende, der er ved at uddanne sig til klinisk tandtekniker.  

Studerende får besked i løbet af nogle dage

På Institut for Klinisk Medicin hilser institutleder Jørgen Frøkiær den politiske beslutning velkommen. 

”Det betyder fantastisk meget. Der har været ængstelse og frygt, især blandt de studerende på sidste semester af kandidaten. Men nu får vi produceret 200 læger, der er klar til at gå lige ind i kredsløbet, og som derved kan komme i gang med den kliniske uddannelse, der ligger efter kandidatuddannelsen.”

På instituttet er man lige nu ved at forberede den begrænsede genåbning af medicinuddannelsen, og Jørgen Frøkiær regner med at kunne give de studerende mere konkret information om genåbningen i løbet af nogle dage.

”De studerende som skal til afsluttende embedseksamen til sommer fortsætter online-undervisningen som er nødvendig, for at de kan gå til eksamen i juni,” fortæller han.

To mundtlige eksamener

Der skal afvikles to mundtlige eksamener. Den ene eksamen i akut/kronisk medicin og kirurgi, hvor de studerende skal undersøge patienter, kommer til at foregå som vanligt. Den anden eksamen i gynækologi-obstetrik og pædiatri er normalt en prøve, hvor de studerende skal forbi en masse forskellige stande. Men den eksamen bliver nu afviklet som en mundtlig eksamen. 

Jørgen Frøkiær understreger, at både undervisere og studerende er underlagt de samme krav om afstand, håndvask og afspritning af udstyr og inventar, som også gælder for det øvrige samfund, hvilket får betydning for den måde eksamener afvikles på. 

En tid med meget usikkerhed

Lise Rasmussen læser medicin på 12. semester og er dermed en af de studerende, der snart får mulighed for igen at mødes med sine medstuderende og undervisere – og ikke mindst får mulighed for at gå til den eksamen, der skal bestås, for at hun til sommer kan aflægge lægeløftet. Hun har endnu kun hørt om genåbningen af medicinstudiet via medierne og har derfor ikke overblik over, hvordan det konkret kommer til at foregå. Men hun er glad for muligheden.

”Jeg tror, alle studerende gerne vil i gang igen – og vi er klar over, at vi langt fra er dem, der er hårdest ramt under coronakrisen. Men vi har som studerende på sidste semester en deadline, der er nærtstående, og jeg synes, det er fornuftigt, at man åbner op for, at vi kan gøre uddannelsen færdig. Vi er jo længe ventede i sundhedssystemet, hvor man er afhængig af, at vi bliver færdige til sommer.” 

Lise Rasmussen har i løbet af nedlukningen af universitetet skrevet speciale og har fået omlagt undervisning til en skriftlig opgave.  

”Det har været en tid med meget uvished som følge af corona-pandemien, og vi frygtede, at vi ville blive forsinkede på uddannelsen. Så det er positivt, at der nu er mulighed for, at vi kan komme i gang igen,” siger hun.  

Fantomhoveder frem for patienter – hvor det er muligt

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed forventer institutleder Siri Beier Jensen at åbne instituttet for tandlægestuderende og kliniske tandteknikere på sidste semester inden for et par uger. Men det gælder kun den del af undervisningen, som ikke kan foregå som fjernundervisning, understreger hun. 

”Der er tale om en meget lille åbning af kun det absolut nødvendige, for at sidsteårsstuderende kan færdiggøre deres uddannelse.”

Hovedparten af den undervisning, som i den kommende tid vil foregå i instituttets klinikker, omlægges til simulationstræning, hvor de studerende udfører behandlinger på fantomhoveder frem for på patienter. Det sker for at mindske risikoen for smittespredning. 

”Men det er nødvendigt at udføre nogle behandlinger på patienter, for at de studerende kan opnå deres autorisation. Og her vil vi kunne vurdere de studerendes behov individuelt for at afgøre, hvem der har brug for at færdiggøre behandling af patienter i de sidste få ugers slutspurt af uddannelsen,” forklarer Siri Beier Jensen.

”Ud over handsker, mundbind og beskyttelsesbriller, som vi normalt har på, når vi behandler patienter, vil de studerende også i nogle tilfælde skulle have visir for ansigtet og engangskittel med lange ærmer. Og de kommer til at sidde med stor afstand til hinanden.”

Afgørende, at ældre med diabetes får tandbehandling

Hun fortæller videre, at både tandlæger og klinisk tandteknikerstuderende har en rolle at spille under corona-pandemien, hvor de skal varetage kritisk behandling i tandplejen, eksempelvis protesebehandling på en del af befolkningen, som er i risikogruppen, når det gælder coronasmitte. Det drejer sig blandt andet om ældre og patienter med diabetes, hvor det er helt afgørende, at de ikke udvikler sår som følge af deres tandproteser. 

”Og der er generelt mangel på tandlæger og kliniske tandteknikere i samfundet, så det er vigtigt, at de bliver færdige.”

Siri Beier Jensen understreger i den forbindelse, at instituttet også arbejder på at sikre, at tandplejer-studerende på sidste semester og tandklinikassistent- og tandteknikerelever kan færdiggøre deres uddannelse. 

Foruden de nævnte universitetsuddannelser har en række professionsuddannelser også fået grønt lys fra ministeren til at genåbne ekstraordinært for studerende på sidste semester. Det drejer sig om studerende, der til sommer er færdige som sygeplejerske, bioanalytiker, jordemoder og radiograf.