Omnibus prik

Rektor om fase 2 og 3 af genåbningen: Mange tak! Gerne mere. Og gerne nu!

Rektor havde satset på større aktivitet på universitetet, end det bliver tilfældet med fase 2 af den delvise genåbning, der træder i kraft fra mandag. Han forventer derfor, at der kommer fuldt blus på forskningsaktiviteterne med fase 3, der efter planen træder i kraft mandag 8. juni.

Rektor Brian Bech Nielsen mener, at der er basis for større aktivitet på Aarhus Universitet, eftersom risikoen for smittespredning vurderes til at være lav på universiteterne. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Genåbning på AU: Fase 2

Mandag 18. maj kan knap 2.000 medarbejdere og studerende fordelt på AU's fem fakulteter og administrationen vende tilbage til campus.

  • Arts og Aarhus BSS: 325 studerende, 153 videnskabelige medarbejdere og 40 tekniske eller administrative medarbejdere
  • Health, Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences: 747 studerende, 490 videnskabelige medarbejdere og 120 tekniske eller administrative medarbejdere
  • Fællesadministrationen: 14 tekniske eller administrative medarbejdere

Studerende får direkte besked fra deres studieadministration, hvis de er blandt dem, der kan møde på AU fra 18. maj. Medarbejdere orienteres af deres institutleder eller administrative leder.

Regeringen bliver hevet i fra mange sider i forhold til hvem der bør være en del af de forskellige faser, der tilsammen udgør den kontrollerede genåbning af landet. Rektor Brian Bech Nielsen er nu ikke prototypen på en, der har for vane at hive andre i ærmet for at få opmærksomhed heller ikke i et tilfælde, hvor han ellers ikke behøver lang tid for at levere sit budskab:

”Jeg har da lyst til at sige til politikerne: Lad os nu bare åbne. Punktum!”

Rektor fortsætter:

”Selvfølgelig indgår universiteterne i vurderingen af den samlede smitterisiko for populationen i samfundet. Men smitterisikoen er ikke stor på universitetet, og som sektor vurderes vores bidrag til smittespredningen også at være lav,” argumenterer Brian Bech Nielsen.

På den ene og på den anden side 

Han henviser i den forbindelse til den rapport, som tre økonomiprofessorer fra Aarhus Universitet har lavet til regeringen som led i den politiske proces i forbindelse med den kontrollerede genåbning. 

Rapporten viser blandt andet, at smittetrykket fra aktivitet på universiteterne vurderes at være lavt sammenlignet med aktiviteter i andre dele af samfundet. Samtidig viser rapporten dog også, at lukningen af universiteterne ikke vurderes som særligt belastende set i et samfundsøkonomisk perspektiv, fordi sektoren i betydelig grad kan opretholde driften trods nedlukningen.  

Og på den baggrund fortsætter Brian Bech Nielsen:

”Jeg er helt indforstået med, at vi skal bære vores del af byrden, og at vi skal udvise samfundsansvar, og det har vi bestemt også gjort. Selvfølgelig er der mange, der har gode argumenter for, at det lige netop er dem, politikerne bør prioritere. Men som nævnt ligger vi i den lave ende, hvad angår potentiel smittespredning. Desuden har vi allerede vist, at vi er gode til at følge myndighedernes anvisninger til at mindske smitte.”

Som du er inde på, er der mange, der har gode argumenter for, at det er dem, der bør stå forrest ved en genåbning. Og det ligger vel i begrebet ”en kontrolleret genåbning”, at alle ikke kan komme til på samme tid?

”Du har helt ret. Men jeg har for eksempel noteret mig, at politikerne har prioriteret 6.-10. klasserne.  Det er selvfølgelig glædeligt for denne vigtige sektor. Vi kunne med samme ret forvente en lignende genåbning. Men man har altså fra politisk side ikke prioriteret en større genåbning af vores forskningsaktiviteter i fase 2,” lyder det fra rektor.

Undrer sig over politisk prioritering

Han fortsætter:

”Jeg respekterer politikernes pligt til at prioritere, og jeg vil gerne kvittere for de uddannelses- og eksamensaktiviteter, som bliver mulige med fase 2 af genåbningen her hos os, for den betyder meget for de berørte studerende og medarbejdere. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg undrer mig over, at der ikke også åbnes mere for vores forskningsaktiviteter, fordi smittetrykket angiveligt er lavt."

Skal Brian Bech Nielsen kort sammenfatte sin reaktion på politikernes beslutninger i forbindelse med både fase 2 og fase 3 af den delvise genåbning, lyder det med latter i stemmen:

”Mange tak. Gerne mere. Og gerne nu!”

”... offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse” ...

Hvad angår vendingen ”gerne nu” sigter rektor især til muligheden for at sætte fuld blus på forskningsaktiviteterne i fase 3, der træder i kraft 8. juni. Han ler derfor igen, da han bliver spurgt til, hvordan han forstår formuleringen om, at der i fase 3 er lagt op til ”fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse”.

”Ja, hvad det betyder er et godt spørgsmål. Jeg mener, at politikerne bør lukke fuldt op for forskningsaktiviteterne i forbindelse med fase 3.”

Få det ægte liv igen

Og i forbindelse med fase 4, som kan træde i kraft i begyndelsen af august, ser rektor frem til fuld aktivitet på universitetet.  

”Selvfølgelig er det lidt som at spille whist med en blind makker, når vi taler om situationen til august, da meget omkring smittespredningen kan ændre sig i løbet af de kommende måneder. Men som befolkning har vi indtil nu været gode til at følge myndighedernes retningslinjer."

"Jeg har derfor også en forhåbning om, at vi til den tid kan få store dele af det ægte universitetsliv igen; og at der bliver lukket fysisk op for aktiviteter bredt på hele universitetet til august. Sandsynligvis bliver der stadig behov for at passe på med for eksempel afstande, men det kan vi håndtere, og vi savner liv i vores bygninger og på vores campusser.”

Fakta: Genåbning af Aarhus Universitet - fase for fase

13. marts: Nedlukning: AU lukker ned som følge af regeringens beslutning om at lukke store dele af Danmark for at begrænse smitte med coronavirus. Alle medarbejdere og studerende på AU sendes hjem. Kun medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, har adgang til AU’s bygninger. Blandt disse medarbejdere er dyrepassere, medarbejdere, der varetager særlig forskningsinfrastruktur, og tekniske medarbejdere, der runderer AU’s områder og bygninger.


Marts: Særlig adgang til campus for corona-forskere: 

Ganske få, udvalgte AU-forskere har helt ekstraordinært fået adgang til laboratorier på AU, fordi deres forskning er corona-relateret.


April: 300 studerende må møde på deres uddannelse 

Uddannelses og Forskningsministeriet giver helt exceptionelt mulighed for, at cirka 200 medicinstuderende, 60 tandlægestuderende og 16 studerende, der er ved at uddanne sig til klinisk tandtekniker, kan møde ind på deres uddannelse i løbet af april for at sikre, de kan blive færdige til sommer.


FASE 1: 23. april: Begrænset genåbning for 400 forskere

Herunder postdocer og ph.d.-studerende, samt for eksempel laboranter og teknikere på Health, Nat og Tech samt i mindre omfang på Aarhus BSS. Desuden enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Genåbningen omfatter også få tekniske medarbejdere, fra blandt andet Bygningsservice, der har stået for indretning, rengøring og klargøring i forbindelse med genåbningen. 


FASE 2: 18. maj: Knap 2000 medarbejdere og studerende kan vende tilbage til AU

1.071 studerende, 643 videnskabelige medarbejdere og 174 tekniske og administrative medarbejdere på Aarhus Universitet kan genoptage deres uddannelse og arbejde. Medarbejderne og de studerende er fordelt på AU’s fem fakulteter og i administrationen. 

18. maj genåbner landets biblioteker for ind- og udlån herunder Det Kgl. Bibliotek.


FASE 3: 8. juni: Fuld åbning for offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse

Hvis smitteforholdene tillader det, åbnes der fra 8. juni for offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.

Forsamlingsforbuddet hæves fra maks. 10 personer til 30-50 personer.


FASE 4: Primo august: Alle uddannelser kan genåbne

Alle øvrige uddannelser kan genåbne med restriktioner og retningslinjer om afstand og hygiejne.