Ledelsen spænder ben for motionscentre på campus

Først måtte Studenterlaugets (SL) fitnesscenter dreje nøglen om, og nu risikerer Aarhus Universitets-Sport også at skulle lukke motionscenteret på Trøjborg.

Anders Lund (tv) læser bioteknologi på første semester og har brugt AUS’ motionscenter fem gange om ugen de sidste fire måneder: »Det er dejligt centralt, billigt, og her er en god stemning. Det er et fedt sted, hvor man også lærer nogle andre studerende at kende. Og så er det rigtigt godt til frivægtstræning og atletisk vægtløftning, som jeg dyrker meget, fordi vi må bruge kalk og må lade vægtene falde til gulvet efter et løft, det må man ikke i mange af de store kæder. Det er super ærgerligt, hvis centeret lukker, for så skal jeg til at bruge flere penge om måneden på et center, hvor jeg ikke har de samme muligheder som her.« Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse

Først var det SL Fitness, der i oktober sidste år måtte dreje nøglen om og fortælle de 300 studerende og ansatte, der benyttede centeret, at det ikke længere er muligt at træne på Fuglesangs Allé.

Baggrunden for lukningen var, at universitetsledelsen efter et krav fra brandmyndighederne påbød SL Fitness at etablere en flugtvej i motionslokalet, hvis de fortsat ville benytte det til fitness.

»Vi fik udleveret et overslag på, at det ville koste i størrelsesordenen 300.000 kroner, men vi hverken kan eller vil afholde udgifter til bygningsforbedringer i den størrelsesorden, når vi ikke ejer
lokalet. Og AU ville ikke betale for det,« fortæller Kristian Deleuran, der er Managing Director hos Studenterlauget.

Studenterlauget foreslog i stedet at flytte til andre lokaler på campus, men fik nej, da der rundt om på BSS ikke var den store lyst til at blive nabo til et larmende fitnesscenter. Og så var den sag ligesom lukket.

»For at det skal være interessant for os, så skal placeringen netop være på campus, for det er lige præcis det, der er det unikke ved os i forhold til de etablerede fitnesskæder. Så man lige kan smutte ned og træne i en hultime,« fortæller Kristian Deleuran.

En god idé

I januar blev Aarhus Universitets-Sports (AUS) motionscenter på Trøjborg, som benyttes af 400 studerende, også sendt til tælling af universitetsledelsen.

AUS har i årevis været på udkig efter nye og bedre lokaler end lokalerne på Trøjborg. Sammen med Studenterlauget undersøgte de i 2011 mulighederne for at oprette et fælles motionscenter og gik derfor til universitetsledelsen for at søge om økonomisk støtte til projektet og ikke mindst om lige vilkår, indtil de kunne flytte i nye lokaler. Studenterlauget var nemlig fritaget for husleje i lokalerne på Fuglesangs Allé, mens AUS betalte husleje for lokalerne på Trøjborg.

Universitetsledelsen anviste dem lokaler via Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), der udlejer bygninger til Aarhus Universitet.

»FEAS ville gerne leje et lokale ud til os på Katrinebjerg, fordi de også godt kunne se pointen i at trække lidt afterstudy-activity til den del af campus,« fortæller Daniel Rosengren Pilgaard, der er driftsansvarlig for AUS’ motionscenter.

Lokalerne blev dog først klar to år senere, og i mellemtiden bakkede Studenterlauget ud af projektet. AUS arbejdede selv videre på sagen, men overtagelsen af de nye lokaler trak yderligere ud. AU blev nemlig opmærksom på, at et hold studerende brugte lokalerne over det kommende motionscenter, og de skulle flyttes for ikke at blive generet af støj fra motionscenteret.

Derefter stillede AU krav om, at AUS også skulle overtage disse lokaler. For at få råd til det fik AUS tre af deres øvrige medlemsklubber med på idéen om at skabe et stort idrætshus på Katrinebjerg,
og planerne blev fremlagt for universitetsledelsen.

»Til første møde med universitetsdirektøren blev vores fremskrivninger og projektets rentabilitet anfægtet. Men vi fandt rygdækning for dette og præsenterede det på et andet møde med universitetsdirektøren. Her medgav AU, at projektet var realistisk og byggede på solide og retvisende økonomiske fremskrivninger. Men grundet sin nuværende økonomiske situation kunne
AU pludselig ikke støtte projektet andet end moralsk,« fortæller Daniel Rosengren Pilgaard.

Tomme kasser

Den melding var lidt af en bet for AUS, der helt fra første møde i 2011 havde haft en klar forventning om at være sikret økonomisk af AU indtil lanceringen af det nye motionscenter.

»Vi havde også en forventning om at få økonomisk opbakning til lanceringen af centeret på baggrund af vores ansøgning fra 2011,« fortæller Daniel Rosengren Pilgaard.

Udsigten til at skulle skrinlægge planerne om det nye motionscenter var imidlertid ikke længere AUS’ eneste problem. Det lange forløb, hvor AUS mod deres forventning fortsat havde betalt husleje for lokalerne på Trøjborg, havde tæret så meget på AUS’ egenkapital, at foreningen ikke længere kunne betale husleje.

»Det fortalte vi ledelsen, som svarede, at spørgsmålet om huslejefritagelse også ville blive behandlet i forbindelse med den endelige beslutning om finansieringen af motionscenteret,« fortæller Daniel Rosengren Pilgaard.

Den kom kort efter og var præget af AU’s økonomiske situation. Universitetsledelsens
velvillighed til både huslejenedsættelse og investering i nyt motionscenter var ikke længere stor. I
stedet fik AUS besked på at betale den manglende husleje tilbage.

»Vi fik et brev fra universitetsdirektør Jørgen Jørgensen, hvor der stod, at vi skulle betale husleje for de sidste fem kvartaler, ellers ville vi blive opsagt. Men det har vi jo ikke råd til, derfor sendte vi besked til alle vores medlemmer i januar om, at vi desværre må lukke centeret,« fortæller Daniel Rosengren Pilgaard.

Sidste krampetrækning

Lige inden AUS drejede nøglen om til motionscenteret, besluttede de sig dog for at appellere en sidste gang til universitetsledelsen om at genoverveje situationen.

»Vi undrer os over processen og føler os lidt svigtet. Eneste logiske forklaring må være, at vi er blevet ramt af dårlig timing, fordi AU nu skal spare,« siger Daniel Rosengren Pilgaard.

»Men vi undrer os over, at universitetsledelsen ikke kan se værdien i at drive fitness på campus. For os at se er det udtryk for en nedprioritering af et socialt rum, der er sundhedsfremmende og ædrueligt i modsætning til de mange fredagsbarer. Vi mener også, det rummer et stort rekrutteringspotentiale, mange af de større universiteter, som vi ellers sammenligner os med, har jo
store idrætsanlæg på campus.«

Ved Omnibus’ deadline lå AUS stadig i forhandlinger med universitetsledelsen, der har indvilliget i at se på sagen igen for at finde en mulig løsning. Men sker det ikke, må centeret lukke, fastslår Daniel Rosengren Pilgaard.

Universitetsledelsen har ikke ønsket at kommentere på sagen, før der foreligger en endelig beslutning.


Træning på AU

Campus Aarhus

  • BSS Sport: Håndbold, fodbold og volley
  • Aarhus Universitets-Sport: Badminton, basketball, bridge, fodbold, fægtning, gymnastik, håndbold, jagt, roning, skak, skydning, svømning, vandpolo, ultimate, volleyball, traditionel japansk kampkunst, lystfiskeri og floorball. Og lidt endnu: motionscenter.
  • Aarhus Universitets Motionscenter: Træning for ansatte på AU.

Campus Emdrup

  • Studerende på Campus Emdrup har mulighed for at træne i Fitness World med rabat.

Campus Herning