Omnibus prik

Lokalplanen for AU’s kommende campus er sendt i offentlig høring

Aarhus Byråd drøftede AU’s campusudvidelse på byrådsmødet i går. Byrådet vedtog forslag til lokalplanen bag campusudvidelsen og sendte det i offentlig høring.

Visualisering af parkareal på det nye campusområde ud mod Nørrebrogade. Illustration: AART Architects.

Fakta:   

Forslag til lokalplanen for udviklingen af AU’s nye campusområde blev i går førstebehandlet af Aarhus Byråd, der sendte forslaget til lokalplanen i offentlig høring. 

I forslaget kan man læse, at området primært skal bruges til universitets- og forskningsformål. Men der vil også komme boliger, småbutikker og en daginstitution med et international tilsnit. Boligerne i området vil blandt andet være ungdomsboliger og familieboliger. I lokalplanen er også nævnt småerhverv såsom boghandel, computerbutik, telebutik, cykelforretning, caféer og lignende.

Lokalplanen forventes at være i offentlig høring frem til 7. februar, hvorefter Aarhus Byråd forventes at tage endelig stilling til lokalplanen på byrådsmødet 14. marts næste år.

Det nye campusområde afgrænses mod vest af Nørrebrogade, mod nord af Trøjborgvej, mod øst af Peter Sabroes Gade 10-12 og mod syd af Nørre Boulevard. Området er 110.000 kvadratmeter stort.

AU kan tidligst rykke in på campus i 2020

Region Midtjylland solgte i januar 2016 arealet og bygningerne, der i dag huser Aarhus Universitetshospital (det tidligere Kommunehospital) til Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) til den nette sum af 807.500.000 kroner. Aarhus Universitet, der ikke har ret til selveje, vil leje sig ind i bygningerne. 

Det er et team bestående af AART architects, Møller & Grønborg A/S, Trafikplan og E+N Arkitektur, der rådgiver FEAS om udviklingen af det nye campusområde. Ombygningen af området forventes at begynde i 2019, og tidligst i 2020 kan Aarhus Universitet begynde at rykke ind på det nye campusområde.