Omnibus prik

Medlemmerne af AU’s nye studiemiljøråd er nu udpeget – se her, hvem de er

De 20 medlemmer af AU’s nye studiemiljøråd er nu udpeget. Heraf er 10 studerende. Rådet skal rådgive AU’s uddannelsesudvalg om det fysiske, æstetiske, psykiske og digitale studiemiljø på Aarhus Universitet.

Studiepladser med masser af dagslys og højt til loftet på AU Herning. Det nye studiemiljøråd skal både forholde sig til det fysiske, psykiske, digitale og æstetiske studiemiljø. Foto: Maria Random/AU Foto

Det ligger nu fast, hvem der kommer til at sidde i AU’s nye studiemiljøråd, som skal rådgive AU's uddannelsesudvalg i spørgsmål om universitetets fælles arbejde med studiemiljø; både når det gælder det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø.

Uddannelsesudvalget besluttede i efteråret at nedsætte det nye studiemiljøråd. Ifølge kommissoriet for rådet blandt andet for ”at etablere bedre muligheder for inddragelse af de studerende i tværgående, universitetsbrede problemstillinger relateret til studiemiljøet”.

Og netop studerende tegner sig for halvdelen af rådets medlemmer. Hvert fakultet er repræsenteret med to studerende i det nye studiemiljøråd. Derudover er også undervisere, fællesadministration og ledelse repræsenteret i rådet, der har prorektor Berit Eika som forperson.

Råd skal udveksle erfaringer og udvikle idéer

At der er brug for et organ, der med studerende blandt sine medlemmer kan udvikle studiemiljø bredt på tværs af fakulteter, har især Studenterrådet været med til at pege på.

”Baggrunden for, at vi har ønsket et sådant råd eller nævn, er, at man nogle steder er rigtigt gode til studiemiljø, mens det halter andre steder. I det nye råd kan vi udveksle erfaringer og udvikle idéer på tværs. Man vil nok se, at det, der er et problem ét sted, også er et problem andre steder. Og så kan vi udvikle fælles løsninger på de problemer”, har Studenterrådets forperson Jeanette Kusk tidligere udtalt til Omnibus.

En af de første opgaver, det nye råd skal forholde sig til, er resultatet af Danmarks Studieundersøgelse, som blev gennemført i efteråret.

Det nye råd mødes ifølge kommissoriet 1-2 gange per semester.

Studiemiljørådets hjemmeside kan man finde både kommissorium, mødemateriale og liste over rådets medlemmer.


Forperson 

 • Berit Eika, prorektor

Studenterrepræsentanter

 • Mathilde Vadsager Andersen, Historie og Klassiske Studier, Arts 
 • Jon Kristian Wandahl, Uddannelsesvidenskab, Arts
 • Signe Kirk Hovalt, Psykologi, Aarhus BSS
 • Jacob Kampman, Jura, Aarhus BSS
 • Izabella Katharina Gosvig-Leach, Geoscience, Natural Sciences
 • Thomas Bjørn Aalstrup Rasmussen, Matematik, Natural Sciences
 • Lærke Dueholm Jensen, Technical Sciences
 • Frederik Lindberg Callesen, Technical Sciences
 • Ana Larsen, Odontologi, Health
 • Astrid Beck Fisher, Medicin, Health

Repræsentanter fra uddannelses- og underviserside

 • Nanna Calmar Andersen, projektleder, Aarhus BSS
 • Trolle Linderoth, lektor, Institut for Fysik og Astronomi, Natural Sciences 
 • Maibritt Hjorth, studieleder, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Technical Sciences
 • Christian Bjerggaard Vægter, lektor, Institut for Biomedicin, Health 
 • Asbjørn Steglich-Petersen, afdelingsleder, Filosofi og Idehistorie, Arts

Repræsentanter fra fællesadministrationen

 • Anna Bak Maigaard, vicedirektør, AU Uddannelse
 • Anne Christine Teglborg, funktionschef, Vejledning og Studieinformation, AU Uddannelse 
 • Simon Jensby, pædagogisk konsulent, CED
 • Lars Bo Nørgaard, specialkonsulent, AU Bygninger

Korrekturlæst af Charlotte Boel