Omnibus prik

Mød AU’s nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen

Studenterrådet har ved årets universitetsvalg på AU igen i år vundet de studerendes to pladser i universitetsbestyrelsen. Sune Koch Rønnow og Lieve Vermeulen skal i det kommende år repræsentere de studerende i bestyrelsen. De ærgrer sig over den kritik, der de seneste dage har været af Studenterrådet, men ser frem til opgaven i bestyrelsen, hvor de vil arbejde for at sikre den forskningsbaserede undervisning og mere åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet.

Studenterrådet har igen i år vundet valget til universitetsbestyrelsen, og Sune Koch Rønnow og Lieve Vermeulen skal fra 1. februar repræsentere de studerende i AU's øverste organ. Fotos: Melissa Yildirim

Studenterrådet har ved årets universitetsvalg på AU hevet endnu en sejr hjem, og fra 1. februar indtager Studenterrådets to spidskandidater, Lieve Vermeulen og Sune Koch Rønnow, de studerendes to pladser i universitetsbestyrelsen. Sune Koch Rønnow er ny på posten og afløser Studenterrådets Sarah Yde Junge, der har siddet i to perioder, mens Lieve Vermeulen kan se frem til sin anden periode som bestyrelsesmedlem på AU.

De to studenterrepræsentanter er glade for valget og de studerendes opbakning til Studenterrådet.

”Jeg synes, vi har fået et godt valgresultat. Studenterrådet har fået rigtig mange stemmer, og vi har vundet mange pladser i studienævn og akademiske råd,” siger Sune Koch Rønnow.

Om de nyvalgte studenterrepræsentanter


Lieve Vermeulen


27 år og kandidatstuderende i Human Security, bachelor i religionsvidenskab.

Personligt stemmetal ved valget: 338

Hendes mandat i bestyrelsen gik i første omgang til Artsrådets støtteliste i Studenterrådets valgforbund. Samtlige fem kandidater valgte dog at trække sig, så mandatet i stedet gik til Lieve Vermeulen.

Studenterrepræsentant i bestyrelsen siden februar 2016. Har blandt andet tidligere siddet i studienævnet på IKS, akademisk råd på Arts, været formand for Artsrådet og medlem af religionsvidenskabeligt fagråd.

Læs mere om Lieve Vermeulen her.


Sune Koch Rønnow

28 år og læser klassisk arkæologi med matematik på tilvalg på 7. semester.

Personligt stemmetal ved valget: 241

Blandt andet formand for Studenterrådet siden 2015, næstformand for Artsrådet 2011-2012 og medlem af studienævnet for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik 2010-2011.

Læs mere om Sune Koch Rønnow her.

Noget kludder

Han ærgrer sig dog over al den polemik, der har været omkring Studenterrådets måde at forvalte sine to vundne mandater på:

”Det er noget kludder, det er der ingen tvivl om. Vi skal have kigget på, om vores opstillingsform er den mest optimale. Men jeg mener egentlig, vi har gjort det, vi har lovet de studerende ude i valgboderne. Og det betyder i sidste ende mere for mig end den kritik, vi har fået,” siger Sune Koch Rønnow.

LÆS OGSÅ: Valgdrama på AU

LÆS OGSÅ: Formand for AU's valgudvalg: Mangel på respekt for vælgernes dom

Han henviser her til Artsrådets og Studenterrådets beslutning om at lade Artsrådet trække hele sin liste til bestyrelsesvalget, fordi den var blevet inkluderet i Studenterrådets listeforbund og fik så mange stemmer, at det ene mandat gik til en kandidat fra Artsrådet og ikke til Studenterrådets anden spidskandidat, Lieve Vermeulen. En beslutning, som formand for AU’s valgudvalg, juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, Frit Forum og KS – den borgerlige studenterforening har kritiseret for at være udtryk for manglende respekt over for valgresultatet og vælgernes dom.

Vermeulen: Vi har handlet loyalt

Lieve Vermeulen deler ikke overraskende Sune Koch Rønnows opfattelse. Hun slår fast, at Studenterrådet har handlet loyalt over for det, de studerende er blevet lovet.

”Jeg synes ikke, vi har snydt nogen. Der er en stærk forbindelse mellem Artsrådet og Studenterrådet, og jeg tror på, at størstedelen af dem, der har stemt på Arts, ved, at en stemme på støttelisten var en stemme på Studenterrådet,” siger hun.

Fokus på kvalitet i uddannelse og forskning

Både hun og Sune Koch Rønnow fremhæver sikringen af AU’s kernefaglige aktiviteter – forskning og undervisning af høj kvalitet – som et centralt fokus i deres arbejde det kommende år.

”AU har været hårdt ramt af besparelser de sidste år, og det bliver vi også næste år, men det er vigtigt, at besparelserne ikke rammer de forskningsbaserede uddannelser. Når vi skal spare, er vi nødt til at kigge andre steder hen. Vi har ikke råd til at fyre flere VIP’er (videnskabelige medarbejdere, red.). I stedet for at bruge grønthøstermetoden på uddannelserne må vi se på universitetets strategiske puljemidler,” mener Sune Koch Rønnow.

Mere åbenhed omkring bestyrelsen

Et andet emne, som de to studenterrepræsentanter ønsker at tage op i bestyrelsen, er spørgsmålet om åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Sune Koch Rønnow og Lieve Vermeulen mener, at antallet af lukkede punkter på dagsordenerne er for mange. Bortset fra eksempelvis personsager mener de, at alt materiale som udgangspunkt bør være åbent for studerende, medarbejdere og den øvrige offentlighed. Et tema, de har tænkt sig at diskutere med Connie Hedegaard, som i det nye år afløser Michael Christiansen som bestyrelsesformand.

”Det ville være sundt med mere åbenhed i bestyrelsen. Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring beslutningerne, så folk kan forstå, hvorfor og hvordan beslutningerne bliver truffet,” siger Lieve Vermeulen.