Omnibus prik

Valgdrama på AU

Resultatet af de studerendes valg til AU’s bestyrelse plejer nærmest at været givet på forhånd: De to pladser i bestyrelsen går til Studenterrådets spidskandidater. Men i år har Artsrådet trukket så mange stemmer, at Line Dam, der stod øverst på listen, fik den ene plads i bestyrelsen. Det har fået Artsrådets liste til at trække sig. Dermed går begge mandater alligevel til Studenterrådets to spidskandidater. Mangel på respekt for de studerendes stemmer og for demokratiet på AU, lyder kritikken fra Frit Forum og KS – den borgerlige studenterforening.

Her er de to kandidater, der vandt valget til AU's bestyrelse. Spørgsmålet er nu, om det også bliver de to, der sætter sig til rette i bestyrelseslokalet på Nordre Ringgade 1. Fotos: Melissa Bach Yildirim og Anders Trærup
Sune Koch Rønnow, tidligere formand for Studenterrådet, er valgt som en af to studenterrepræsentanter i universitetsbestyrelsen. Foto: Melissa Bach Yildirim
Artsrådets støtteliste trak så mange stemmer, at det ene mandat til universitetsbestyrelsen gik til Line Dam, som står øverst på Artsrådets liste. Hele Artslisten ønsker nu at trække sig, så mandatet i stedet går videre til Studenterrådets anden spidskandidat. Privatfoto
Studenterrådets liste med spidskandidater trak ikke nok stemmer til, at Lieve Vermeulen, der er nummer to på listen, fik nok stemmer til endnu et år i universitetsbestyrelsen. Det ønsker Studenterrådet nu at ændre, idet hele Artsrådets liste nu vil trække sig for at overlade mandatet til Lieve Vermeulen. Foto: Melissa Bach Yildirim

At den ene af de studerendes to pladser i bestyrelsen gik til Studenterrådets ene spidskandidat Sune Koch Rønnow, kom ikke som den store overraskelse, da valgresultatet i går blev fremlagt af formand for AU’s valgudvalg, juraprofessor Jørgen Albæk Jensen. Mere overraskende var det imidlertid, at Studenterrådets anden spidskandidat Lieve Vermeulen ikke nappede det andet mandat. For sådan plejer det at være, når de studerende vælger deres repræsentanter til bestyrelsen. Men i år havde Artsrådets liste trukket så mange stemmer, at det andet mandat gik til den øverste kandidat på listen, Line Dam.

Resultatet kom bag på Studenterrådet, der i går eftermiddags meddelte, at Artsrådets liste vil trække sig helt og dermed overlader pladsen til Studenterrådets anden spidskandidat Lieve Vermeulen.

Artsrådet: Ikke vores hensigt at sprænge listen

Daniel Anthony Slater, der er formand for Artsrådet og kandidat på Artsrådets liste, bekræfter, at samtlige kandidater på listen i dag, tirsdag, vil trække deres kandidatur.

”Vi har hele tiden meldt ud, at vi samlede stemmer til Studenterrådets spidskandidater. Det har aldrig været hensigten at sprænge listen. Tanken var, at vi skulle være suppleanter, og vi har ført valgkamp på deres vegne og ikke vores egne,” forklarer formanden.

Han mener ikke, der er noget kontroversielt i, at Artsrådets liste trækker sig og dermed påvirker valgets endelige resultat.

”Vi har hele tiden sagt, at en stemme på os er en stemme på Studenterrådets spidskandidater, fordi vi er i valgforbund.”

Men sådan hænger det jo ikke sammen rent valgteknisk. For en stemme på jer er de facto en stemme på jeres liste eller kandidater. Hvis I får flest stemmer, er det jer, der får mandatet.

”Vi havde ikke forudset, at det ville ske. Og vi har måske været en smule fejlagtige i vores formidling. Så nu håndhæver vi det, vi har sagt under valgkampen, ved at trække listen, så stemmerne går til valgforbundet og Studenterrådets spidskandidater.”

Hvorfor respekterer I ikke bare valgresultatet, som det nu foreligger?

”Fordi vi har sagt til vores vælgere, at hvis I stemmer på os, stemmer I på Studenterrådets spidskandidater. Det har aldrig været hensigten, at vi skulle i bestyrelsen, så derfor ser jeg det ikke som et brud på vores løfte til vores vælgere, at vi nu trækker vores liste. Jeg mener ikke, der er noget specielt problematisk i det. Men det er klart, at vi nok vil gøre det anderledes næste år.”

Hvorfor ikke bare stille op med én rangordnet liste med de to spidskandidater i stedet for et stort valgforbund med en masse støttelister ude på fakulteterne?

”Det er for at vise, hvor bred opbakning der er til spidskandidaterne fra fagrådene lokalt. Det viser man ved at stemme på fagrådene, som så peger på Studenterrådets spidskandidater.”

Men når I stiller op med egen liste, er der jo også mulighed for at blive valgt, som det er sket i år. Så vælger I at gå ind og ændre resultatet ved at trække listen, så mandatet går til dem, I som Artsråd finder er de rigtige, frem for at respektere vælgernes dom. Hvad tænker du om det?

”Vælgerne har stemt på det her valgforbund. Det har været forbundets formål at få Studenterrådets spidskandidater i bestyrelsen. At vi så får så mange stemmer, at vi må trække listen for at give mandatet videre til spidskandidaten, ser jeg ikke som værende problematisk.”

KS: Kandidaterne er stemmekvæg

Den vurdering er formand for KS – den borgerlige studenterforening – og spidskandidat til universitetsbestyrelsen, Henrik Dahlin, ikke enig i. Artsrådets beslutning om at trække sig for i stedet at overlade pladsen i bestyrelsen til Studenterrådets ene spidskandidat, Lieve Vermeulen, skaber et problem i forhold til valgsystemets gennemskuelighed, mener han.

”Sagen understreger, at demokratiet på AU er en sjov størrelse. Studenterrådet stiller en masse personer op, som ikke ønsker at blive stemt ind, men som fungerer som stemmekvæg for spidskandidaterne,” siger Henrik Dahlin.

Studenterrådet får, ifølge Henrik Dahlin, sine stemmer ved, at de opfordrer de studerende til at stemme på deres venner i fagrådene, som de kender og stoler på. Stemmerne bliver herefter kanaliseret op til Studenterrådets spidskandidater, og Henrik Dahlin køber ikke Studenterrådets argument om, at alle studerende nødvendigvis ved, at det er det, der reelt sker.

“Der burde kun være tre lister til bestyrelsesvalget, som ikke indgår valgforbund nedefter: KS, Frit Forum og Studenterrådet.”

Frit Forum: Falliterklæring for demokratiet på AU

Heller ikke i Frit Forum er der forståelse for Artsrådets beslutning om at trække sin liste.

”Ærligt talt så siger det noget om, hvor useriøst Studenterrådet tager universitetsvalget. Det er dybt kritisabelt, at Artsrådet frasiger sig pladsen, som de studerende havde givet dem. Det fjerner værdien af de studerendes stemmer og er en falliterklæring for demokratiet på AU,” siger Stine Linea Pedersen, som er forkvinde for Frit Forum i Aarhus.

Frit Forum kritiserer Studenterrådet for at opfordre de studerende til at stemme på lokale kandidater, som, når det kommer til stykket, ikke er klar til at påtage sig ansvaret, hvis de bliver valgt:

”Jeg mener grundlæggende ikke, at man skal stille kandidater op, som ikke er klar til at tage posten. For alle kandidater er det en tillidserklæring fra de studerende, hvis du bliver valgt. Hvis du ikke er ansvarlig nok til at tage imod den tillid, skal du ikke stille op til valget,” siger Stine Linea Pedersen, som mener, man har pligt til at lytte til de studerende, der har stemt, og respektere valgresultatet.

Frit Forum frygter for valgdeltagelsen

Hun frygter, at Studenterrådets manøvre kan få negative konsekvenser for de studerendes interesse for universitetsvalget fremover.

”Jeg frygter, at det kan efterlade de studerende med en følelse af, at deres stemme var spildt, hvis den kandidat eller den liste, de har stemt på, alligevel ikke er klar til opgaven. Studenterrådet siger, de gerne vil fremme demokratiet, men jeg frygter, at færre vil synes, at valget er interessant, fordi det alligevel er aftalt på forhånd, hvem der kommer til at sidde hvor,” forklarer Stine Linea Pedersen.

Studenterrådet: Det er da kluntet fra vores side

Kritikken preller af på formand for Studenterrådet, Mads Hareskov Jørgensen.

”Studenterrådet har lavet dette valgforbund for at vise den lokale forankring. Spidskandidaterne er bundet op på de lokale fagråd, og vi har været meget upfront omkring, hvordan det fungerer. Det vil mere være at snyde vælgerne, hvis Artsrådslisten ikke havde trukket sig, for vi har fortalt, at en stemme på Artsrådslisten er en stemme på Studenterrådets spidskandidater.”

Han er heller ikke bekymret for, det går ud over de studerendes lyst til at engagere sig i fremtidige valg, at Artsrådet i år trækker sig.

”Jeg tror ikke, det får færre eller flere til at stemme. Vi har i Studenterrådet besluttet, hvem der er vores kandidater.”

Men valgresultatet kan jo tyde på, at de studerende vil noget andet?

”Det er jeg ikke enig i. Det er svært at vide uden at have talt med alle dem, der har stemt.”

I kunne jo også tage konsekvenserne og erkende, at I ikke har haft godt nok styr på det valgtekniske og så acceptere resultatet og tage ved lære til næste valg.

”Ja, det er rigtigt, at vi ikke har haft godt nok styr på det valgtekniske, og at det er kluntet. Men jeg holder fast i, at det ville være at bagløbe de mange studerende, der har stemt, når vi hele tiden har sagt, at Artsrådslistens mandat ville gå til vores spidskandidater. Og valgteknisk er der ikke noget til hinder for, at en liste trækker sig.”

Mads Hareskov Jørgensen vedstår, at Studenterrådet stiller op med flere lister for at få flest mulige stemmer. Han peger på, at også Frit Forum har benyttet sig af den taktik ved tidligere valg.

”Når vi stiller op på den måde, vi gør, har vi altid vidst, at dette udfald kunne være en mulighed, men når vi stiller op, som vi gør, er det med det klare formål at vise, at Studenterrådets mandat er bredt og fagligt funderet. Vi er defineret ved vores lokale lister, og vores holdning er formet af dem.”