Omnibus prik

Univalg på AU 2016: Her er vinderne

Årets universitetsvalg er ovre, og vinderne af de forskellige valg på AU er fundet. I år er det kun studerende og ph.d.-studerende, der har stemt om, hvem der skal repræsentere dem i henholdsvis universitetsbestyrelsen, akademiske råd og studienævn samt ph.d-udvalg. Se her, hvem der blev valgt og fremover skal repræsentere dig på AU.

Vinderne af univalget på AU 2016 er fundet. Grafik: Astrid Reitzel.

Til univalget på AU var der i år syv kampvalg, hvor man kunne stemme på forskellige kandidater. Der var 61 fredsvalg og 18 bortfaldne valg. Se resultaterne nedenfor.

Den samlede stemmeprocent ved dette års valg var 18,87 %

Grafik: Astrid Reitzel


Universitetsbestyrelsen

6.001 studerende stemte på en liste eller kandidat til bestyrelsesvalget på AU. Herudover var der 508 blanke stemmer.

Stemmeprocenten: 18,22 %

Valgt er:

Sune Koch Rønnow, spidskandidat for Studenterrådet
Line Dam, kandidat fra Artsrådet

De studerende har to pladser i universitetets bestyrelse, som repræsentanter fra Studenterrådet, Frit Forum, KS – den borgerlige studenterforening og Borgerlige Studerende i år kæmpede om.

Sådan faldt fordelingen af stemmer til de fire studenterorganisationer ud:

Studenterrådet: 5.374    
 
Frit Forum: 329

KS – den borgerlige studenterforening: 167

Borgerlige Studerende: 131


Begge pladser i bestyrelsen gik til Studenterrådet, hvis stemmer (samlet på listen og kandidater) fordelte sig således:

 • Studenterrådets spidskandidater: 845

 • Alternative Jurister: 126
 • Anglia: 74
 • Antropologis Fagråd: 115
 • Artsrådet: 503
 • BFU – Studenterrådet på Biologi: 304
 • Communication Council: 126
 • DSR – De Studerendes Råd, DPU: 187
 • Fagrådene på Religionsvidenskab og Arabisk og Islam Studier: 159
 • Historisk Fagråd: 238
 • IFI-listen: 12
 • Medicinerrådet: 634
 • MFSR: 250
 • Moderate Jurister: 237
 • MoGenS: 176
 • Oeconlisten: 269
 • Psykrådet: 490
 • RIA – Rådet for Ingeniørstuderende: 121
 • Statsrådet: 452
 • Studerende for Globale Studier: 56

Artsrådets liste trak så mange stemmer, at den ene af de to pladser i bestyrelsen – grundet den måde, Studenterrådet med sine listeforbund teknisk set har opbygget sit valgforbund på – uventet gik til den øverste kandidat på Artsrådets liste, Line Dam. Artsrådet har dog besluttet at trække hele listen for at give mandatet i bestyrelsen til Studenterrådets anden spidskandidat Lieve Vermeulen.

Dette har vakt massiv kritik fra Frit Forum og KS – den borgerlige studerforening.

LÆS MERE: Valgdrama på AU
LÆS MERE: Formand for AU's valgudvalg: Mangel på respekt for vælgernes dom 

Se resultatet og de personlige stemmetal til bestyrelsesvalget her

 

Akademisk råd på Arts

1841 studerende stemte på en kandidat eller liste. Herudover stemte 141 blankt.

Stemmeprocent: 18,46 %

De valgte er:
Krestina V. Christensen, Artsrådet
Line Dam Westengaard, Artsrådet 
Maria Kirkegaard Møller, Artsrådet
Anna Marie Skriver Laulund, Artsrådet

Se resultatet og de personlige stemmetal her

 

Akademisk råd på ST

260 studerende stemte på en kandidat eller en liste. Herudover stemte 25 blankt.

Stemmeprocent: 25,86 %

Valgt er:
Kåre Koch Rønnow fra MFSR.

Se resultatet og de personlige stemmetal her

 

Akademisk råd på BSS

2480 studerende stemte på en kandidat eller liste. Herudover var der 210 blanke stemmer.

Stemmeprocent: 20,46 %

De valgte er:
Lloyd Mason, HA-cand.merc. - Academic Business Council
Andreas Lim Gemke Christensen, Psykrådet
Esben Gade Andersen, StatsRådet
Matthias Røy Wagner, StatsRådet
Johanne Hveisel Hansen, AJ/MJ

Se resultatet og de personlige stemmetal her

Studienævn ved DPU

216 studerende afgav deres stemme på en kandidat eller liste. Herudover afgav 18 en blank stemme.

Stemmeprocent: 18,95 %

Valgt er:
Jens Kjær Riemer, DSR – De Studerendes Råd

Se resultatet og de personlige stemmetal her

 

Juridisk Fagstudienævn

550 studerende stemte på en kandidat eller liste. Herudover afgav 20 en blank stemme.

Stemmeprocent: 23,57 %

De valgte er:

Sofie Amalie Motzfeldt, Moderate Jurister
Asger Meller Gram-Hansen, Moderate Jurister
Marie Dall, Alternative Jurister
Emma Helleland Gertsen, Foreningen for Borgerlige Jurister

Se resultatet og de personlige stemmetal her

Fagstudienævnet for Statskundskab

732 studerende stemte på en kandidat eller liste. 53 stemte blankt.

Stemmeprocent: 53,51 %

De valgte er:

Aria Djavad Nia, Statsrådet
Hanne Vermeulen, Statsrådet
Matthias Røy Wagner, Statsrådet
Jonas Damgård, Frit Forum

Se resultatet og de personlige stemmetal her


Fredsvalg

Ikke i alle råd og nævn på AU var der i år kampvalg. Nogle steder var der fredsvalg.

Resultaterne fra disse valg kan ses her 

Bortfaldne valg

Andre steder på AU faldt valgene bort, fordi der ikke blev indsendt kandidatlister inden deadline. Pladserne besættes normalt ikke inden næste valg, men det er dog muligt at tildele de studerende observatørstatus ved møderne, men aldrig med stemmeret og aldrig med ubegrænset adgang til at være til stede under behandlingen af følsomme personsager.

Læs mere om de bortfaldne valg her