”Næste gang kommer vi ikke til at være så sent ude. Det tør vi simpelt hen ikke”

En fejl på Frit Forum Århus’ opstillingsliste til valget på AU betød, at de først fik sendt deres endelige liste et minut før deadline. Sidste år fik de ikke lov til at stille op – også på grund af fejl på listen.

Frit Forum Århus var i sidste øjeblik med deres valgliste og frygtede at blive udelukket fra valget. Det blev de ikke - men næste år vil de være i bedre tid, siger formand Sebastian Thomassen.

Knap en time før deadline sidste fredag troppede Frit Forum Århus’ formand, Sebastian Thomassen, op på AU’s valgkontor for at aflevere foreningens liste over opstillede kandidater til bestyrelsesvalget. Men en formel fejl på listen betød, at den var ugyldig.

”Vi havde udfyldt to lister, og jeg havde simpelt hen fået den forkerte med op til valgkontoret. Jeg skyndte mig ned på vores kontor for at scanne den rigtige og fik den sendt kl. 11.59.”

Men listen landede først i valgkontorets indbakke lidt over 12, og Sebastian Thomassen forstod på valgkontoret, at de måske ikke ville få lov til at stille op, hvis fristen blev overskredet.

Netop sådan gik det nemlig sidste år, og Sebastian Thomassen var derfor godt bekymret for, at historien skulle gentage sig.

Men ifølge medarbejder i valgsekretariatet, Jens Kristian Brun Birthin, var der i realiteten ingen grund til panik.

”Vi har den praksis, at hvis vi slet ikke har set noget fra de studerende, der vil stille op, før klokken 12.00, så bliver de helt konsekvent afvist. Men hvis vi får listerne inden klokken 12.00, men der mangler formalia så som fuldmagter eller underskrifter, så stiller vi os forstående over for det,” forklarer han.

Hvis det er den generelle praksis, hvorfor får Sebastian Thomassen så det indtryk, at Frit Forum Århus måske ikke får lov at stille op?

”Vi misforstod måske hinanden. Det, jeg lovede Frit Forum, var, at jeg ville undersøge, om listen kunne godkendes. Og det kunne den, jævnfør praksis.”

Og Frit Forum Århus har da også fået lov at stille op i år.

Samme problem sidste år

Sidste år var det også problemer med formalia, der drillede Frit Forum Århus. De afleverede listen kort før deadline, men havde ikke nok stillere på listen. Den fejl var så omfattende, at de ikke fik lov til at stille op til valget.

Når nu det skete sidste år, hvorfor har I så ikke afleveret i bedre tid i år?

”Vi har rigtig mange opstillede på vores liste, og derfor har det været svært at indhente underskrifter fra alle. Derfor blev det først gjort torsdag aften, hvor vi havde bestyrelsesmøde i foreningen. Der var alle opstillede samlet og kunne sætte deres underskrift på sedlen,” siger Sebastian Thomassen.

Han håber, at det er sidste gang, foreningen står i den situation.

”Næste gang kommer vi ikke til at være så sent ude. Det tør vi simpelt hen ikke, for vi oplever, at procedurerne er svære at finde hoved og hale i og bliver meldt uklart.”