Ordbog: AU fra A til Å

Som ny studerende skal du ikke alene lære en hel masse nye, lækre fagudtryk på dit studie – du skal også lære det lingo, som florerer på universitetet. Hvad er en emeritus? En dekan? Eller en VIP, for eksempel? Og nej, det sidste er ikke en Very Important Person. Eller jo, det er det faktisk, hvis du spørger dem selv …

Artiklen er første gang bragt i september 2022.

A

AU: Forkortelse for Aarhus Universitet. Aarhus Universitet er stort: 38.000 studerende, 8.000 ansatte og campusser i både Aarhus, Herning, Emdrup ved København og snart også Viborg. Du finder også AU i Roskilde, Flakkebjerg og Grønland.

AU-ID: Dit AU-ID er dit unikke ID-nummer på AU. Dette ID giver adgang til eksklusive klubber som MIT-AU – tillykke, du er nu uni-studerende.

Aud.: Forkortelse for auditorium. Nu ved du, hvilken slags lokale du skal lede efter, når der står aud. på din undervisningsplan.

AU Garden: AU har en have, og nej, det er ikke Universitetsparken. AU Garden ligger over for Nobelparken ved Trøjborgvej. Og det er en lille grøn, lidt skjult oase, hvor studerende og medarbejdere fra AU i fællesskab dyrker grøntsager og nørkler med forskellige projekter, der gavner biodiversiteten. Der er bænke og træstammer at sidde på – og blødt græs.

Akademisk kvarter: Stort set al undervisning starter 15 minutter over hel. Altså hvis du har undervisning kl. 10 i dit skema, så går underviseren først i gang kl. 10.15. Dog forventes det ofte, at du efter det akademiske kvarter sidder helt klar til at modtage undervisning. Når først man har vænnet sig til det akademiske kvarter, er det svært at lægge fra sig.

Akademia: Det højpandede ord for universitetsverdenen. Hvis du gerne vil virke som en, der allerede er klar til at skrive sin ph.d., så brug dette ord. Ofte.

Alumne: Fint ord for tidligere studerende. Altså når du har kæmpet dig igennem bacheloren og kandidaten, kan du ikke alene kalde dig cand.etellerandet. – du kan også kalde dig AU-alumne. Now, that’s something! På kollegierne kaldes beboerne også for alumner.  

AU Find: Hvor er bygning 1481 eller 1348? App’en AU Find er din nye bedste ven, når du klokken-30-sekunder-i-akademisk-kvarter står og leder efter dit undervisningslokale. Lokalet må du dog selv finde i de store bygninger. Men du kan i det mindste skrive til din studiegruppe, at du er i den rigtige bygning. Lokaler, der hedder noget med 100, er på første sal. 200 på anden sal og så fremdeles.

Aulaen: Den fine og højtidelige sal i den nordligste del af Universitetsparken. Det er her, årsfesten og studiemessen afholdes.

Har vi glemt noget? 

Er der et ord eller en forkortelse, du savner i oversigten?

Send os en mail på omnibus@au.dk 

Søg og find

Er du på jagt efter et bestemt ord? Så anbefaler vi genvejen CTRL + F

Adjunkt: En videnskabelig medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling (et adjunktur) typisk efter ph.d.-graden, men inden lektorniveau. En adjunkt forsker og underviser.

AU Library: Rundt om på AU finder du AU Library: Katrinebjerg, Bartholins Allé, Moesgaard, Nobelparken, Birk Campus, Ny Munkegade, Emdrup, Kasernen, Victor Albeck-bygningen og Fuglesangs Allé. Bibliotekerne er ikke alene dit go-to-spot, når du er på jagt efter bøger og tidsskrifter. Bibliotekarerne kan også hjælpe med vigtig viden, blandt andet om, hvordan du undgår at plagiere, når du skriver opgaver – og hvordan du holder styr på referencerne. Bibliotekerne har ofte også labre læsepladser. Og er du på de kanter, er Kasernebiblioteket en lille, lidt gemt AU-perle af et bibliotek.  

AU Studypedia: Få hjælp til at få styr på den akademiske del af studielivet med AU Studypedia, som er AU’s egen guide til blandt andet eksamen, håndtering af pensum, gruppearbejde og litteratursøgning.

Arts: Et af de fem fakulteter på AU. Arts er det humanistiske fakultet. Her finder du institutterne DPU (Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse), Kommunikation og Kultur og Kultur og Samfund. Med andre ord er Arts der, hvor du selv skal opfinde dit job, når du er færdig på universitetet.

Aarhus BSS: Fakultetet School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet – i daglig tale bare BSS. Her finder du institutterne Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Juridisk Institut, Psykologisk Institut, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Med andre ord er mange af de studerende på BSS dem, som ender i lyseblå skjorter og kommer til at tjene alle pengene og sidde på magten.

Alma mater: En ældre betegnelse for universiteter. Udtrykket er latinsk og betyder ’kære moder’ eller ’nærende moder’ og bruges til at henvise til dit universitet, der hvor du tog din uddannelse. 

AURORA: Aarhus Universitets forskningsskib. Ligger i Aarhus Havn lige ved Dokk1, når det ikke er på togt. Og i Allinge Havn, når der er Folkemøde.

B

Bachelor: Klarer du seks semestre og 180 ECTS, har du bachelorgraden i hus. Tillykke!

Bestyrelsen: Universitetets øverste myndighed, som blandt andet udstikker de overordnede strategiske rammer for universitetet. De studerende har to repræsentanter siddende i bestyrelsen. De ansatte har tre repræsentanter (en valgt blandt de teknisk-administrative medarbejdere, to valgt blandt de videnskabelige medarbejdere). De interne medlemmer af bestyrelsen vælges af studerende og medarbejdere ved universitetsvalget, mens de eksterne medlemmer udpeges. Lige nu og frem til 1. december 2022 er det tidligere minister og EU-kommissær Connie Hedegaard, som er formand for AU's bestyrelse.

Bogbørs: Spar penge og køb dine studiebøger brugt. På Facebook finder du forskellige bogbørs-grupper. Når du er færdig, kan du tjene lidt penge og sælge dem igen.

Bogtårnet: Den høje bygning på hjørnet af Nordre Ringgade og Langelandsgade. Bygningen huser Det Kgl. Bibliotek – og tårnet er derfor vitterligt fyldt med bøger. Udsigten fra øverste etage er prima.

Brightspace: AU´s educational IT-platform. Her finder du dokumenter til din undervisning, får informationer om dit kursus og beskeder fra dine undervisere. En vigtig platform, som altid er nem at finde rundt i (ironi kan forekomme).

BSS: Se Aarhus BSS

C

Campus: På latin betyder det åben plads. I virkeligheden bruges det om de forskellige universitetsområder. Aarhus Universitet bryster sig af hele tre campusser: Aarhus, Herning og Emdrup ved København. Og et nyt i Viborg er på vej.

Cand.: En forkortelse af det latinske ord for kandidat. En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse.

C.F. Møller: Arkitekten bag Aarhus Universitets campus i Aarhus – og også arkitekten bag flere af bygningerne på AU’s nye campus Universitetsbyen.

D

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag: Finder sted den anden fredag i september, hvor Aarhus Universitets fødselsdag fejres, og årsfesten finder sted. Mens medarbejderne fejrer dagen med ceremoni i Aulaen og senere koncert i Musikhuset, giver de studerende den liiiiidt mere gas med først idrætsdag og så fadøl, musik og mange, mange, mange mennesker i Universitetsparken. Nogle går direkte til fredagsbaren.

Dekan: En dekan er lederen af et fakultet. AU har fem dekaner, fordi der er fem fakulteter.

Delfinen: Delfinen er de studerendes magasin på AU og udgives af Studenterrådet. Det er skrevet af studerende for studerende.

Delfinen indgår også i AU’s segl, hvor den symboliserer hurtighed og dygtighed. Universitetet har også et motto. På latin naturligvis: Solidum petit in profundis. Det betyder. Søger i dybet den faste grund.

Den Sidste: "Driver langs åen, jeg ser månen bli'r blokeret af dig. Ned' på Den Sidste er vi de første til at gå vores vej". Måske kan du finde en STOR MAND at danse med på Den Sidste. Du finder den i Øst for Paradis. (Her bevæger vi os ret beset uden for AU, men der findes få studerende, som ikke har endt en bytur på Den Sidste.)

Det Kongelige: Det Kgl. Bibliotek (nogle vil stadig hænge fast i det gamle navn Statsbiblioteket). Bogtårnet – den høje bygning i toppen af Universitetsparken. Her er der læsesal, studiepladser, bibliotek med en uendelig mængde bøger og ikke mindst en fremragende kantine med terrasse.

Doktorgrad: Den højeste akademiske grad i Danmark. Altså når du har din bachelor-, kandidat-, og ph.d.-grad i hus, har forsket, undervist og kan kalde dig professor og så lige vil skrive endnu en opgave, så skriver og forsvarer du en doktordisputats. Med andre ord: Den opgave, du skal skrive, når du har brugt HELE dit liv på AU.

Dokk1: Aarhus’ største bibliotek, som rummer nogle af de studiepladser i byen, der har den bedste udsigt. Ligger på havnen, så hvis du ikke gider cykle op ad bakken til AU, er dette et fint alternativ.

E

ECTS: ETCS, ESCT, ETSC eller bare E-C-T-S. Lige pludselig tæller du til 180 ECTS. ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System og er et fælles europæisk pointsystem, som måler den arbejdsbyrde, et givet fag har. Der er 30 ECTS på et enkelt semester. Dine undervisere beregner altså, hvor meget du skal læse på seks måneder ud fra dette tal. En beregning, som altid er rimelig, selvfølgelig.

Eduroam: Det mobile netværk på AU. Held og lykke.

Elev: Er du ikke længere. Nu er du studerende.

Emerita/emeritus: En lektor eller professor, der er gået på pension, men stadig har en plads på universitetet. Altså en person, som ikke kan give slip på AU. Men altså, hvem kan også det?

Emdrup: Endnu et AU-campus, som ligger ved København. Emdrup er altså en lille AU-perle midt i KU-land.

F

Fakultet: Der er fem fakulteter på AU. Arts, Aarhus BSS, Health, Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. Hvert fakultet dækker et videnskabsområde og samler institutterne inden for området – for eksempel dækker Health sundhedsvidenskaben og huser blandt andet Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed.

Fredagsbar: Du skal have god tid, hvis du skal nå alle fredagsbarerne på AU på en enkelt Tour de fredagsbar. Der findes nemlig næsten 40 forskellige fredagsbarer. Der er med andre ord mulighed for mange gode fredagsstunder både med brætspil, øl, floor og meget, meget mere.

Omnibus’ anmeldelser af fredagsbarerne og vores kort over fredagsbarerne

Frit Forum Århus: Studenterpolitisk organisation med et socialdemokratisk værdisæt. Stiller hvert år op ved universitetsvalget med kandidater til AU’s forskellige udvalg og nævn. Arrangerer desuden hvert semester forskellige foredrag.

G

Grønland: AU driver den arktiske forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland. Nærmeste nabo er Siriuspatruljen.

Gyldne Bækken: Måske det helligste trofæ på AU, som du kan få fingrene i ved at vinde Kapsejladsen. Aktuelt er det ingeniørerne fra FUT, der besidder Det Gyldne Bækken.

H

Health: Et af de fem fakulteter på AU. Her finder du Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Odontologi og Oral Sundhed og Institut for Retsmedicin. Med andre ord dem, som har et godt snit og havde Mat A i gymnasiet. Og som kommer til at iføre sig kitler.

Herning: En by på den jyske hede – men også en campus på AU. Her kan du blandt andet læse flere ingeniøruddannelser og erhvervsøkonomi.

Hjælp: Har du brug for hjælp? Her finder du links til studenterlinjen, retshjælp, sorggrupper, studievejledere, studenterpræster, specialpædagisk støtte, SU-kontoret – og du kan se, hvem du skal kontakte, hvis du oplever chikane, vold, moibning eller diskrimination.

Hold: Du går ikke længere i en klasse, du er en del af et hold.

Hyttetur: Stort set alle AU-uddannelser har som en del af introprogrammet på første semester planlagt en hyttetur, hvor fællesskab og sjove udfordringer arrangeres af tutorerne. En weekend, som typisk rimer på store tømmermænd.

I

Idrætsdag: For mange mere kendt som Danmarks Største Fredagsbar. Men den starter for nogle som en klassisk idrætsdag.

Institut: Under hvert fakultet er der forskellige institutter. Der er 29 institutter på AU. Det er under hvert institut, at man finder de enkelte uddannelser. Eller næsten. Nogle institutter samarbejder også om uddannelser. Simpelt, ik'?

IT-byen: Campusområde i Aarhus Nord (Katrinebjerg), som huser blandt andet forskellige medie- og teknologiuddannelser samt mange af ingeniøruddannelserne.

J

Juleferie: Bare sig farvel til juleferien nu. Da eksamensperioden for efterårssemestret strækker sig over både december og januar, er det at holde juleferie som AU-studerende ikke en selvfølge. Tværtimod.

Jurabakken: En bakke i Universitetsparken, som de jurastuderende mener, de har patent på. Især til Kapsejladsen.  

K

Kapsejladsen: AU’s berømte og berygtede event. Kapsejladsen afholdes i løbet af forårssemestret i Universitetsparken, og det er her, kampen om Det Gyldne Bækken finder sted. Og nej, det er ikke en nobel regatta som i Oxford eller Cambridge. Det er den jyske version … Og så siger vi ikke mere. Go see for yourself!

Kasernen: En del af campus i Aarhus, som er placeret på Langelandsgade i en tidligere kasernebygning. Her finder man de æstetiske fag, blandt andet musikvidenskab, kunsthistorie og litteraturhistorie.

Konservative Studenter: Studenterpolitisk forening med et borgerligt værdisæt. Stiller hvert år op ved universitetsvalget med kandidater til universitetets forskellige råd og nævn. Arrangerer også foredrag og port and policy-aftener.

L

LEA, UFFE, EDDI og alle de andre: Universitetet ruller sig i forkortelser. Og det kræver mere end én akademisk grad at finde ud af, hvad de dækker over. LEA er ledelseskredsen i enhedsadministrationen. UFFE er Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. EDDI er systemet Educational Designer. Du kan prøve at spørge en medarbejder. Men det er ikke sikkert, at de kan svare …

Lektor: En lektor er fastansat på universitetet i et lektorat og underviser og forsker. Så er der eksterne lektorer, som er undervisere udefra – for eksempel en advokat, som underviser jurastuderende.

Læsesal: En sal, hvor du kan sidde og læse i ro og fred. Pas på, at du ikke larmer for meget med din overstregningstusch. 

Langelandsgade: Ikke blot en gade i Aarhus, men Aarhus’ svar på Mont Ventoux, som et utal af studerende hver dag kæmper sig opad, enten på cykel eller på gåben.  

M

MatKant: En forkortelse for Matematisk Kantine. En AU-kantine, der er kendt for kvantitet – store stykker kage og store kop kaffer til en billig pris.

Maksimal studietid: Den tid, du maksimalt må bruge på dit studie. Den maksimale studietid er på bacheloruddannelsen den normerede studietid på din uddannelse + 1 år. På kandidaten kan du kun lægge et semester oven i den normerede studietid. Og ja, du bliver udmeldt, hvis du ikke er færdig inden for den maksimale studietid – og ikke har fået dispensation til at forlænge din uddannelse.

Medstuderende: Det hedder ikke længere klassekammerater. Nu er du og dine kammerater medstuderende.

Merit: En betegnelse for 'godskrivning af allerede beståede eksaminer'. Altså … at du kan få godkendt og overført fag eller kurser fra tidligere (universitets)uddannelser.

Mitstudie.au.dk: En samlet indgang til dit studieoverblik, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Start der …

N

NAT: Eller rettere Faculty of Natural Sciences. Et af de fem fakulteter på AU. Her finder du institutterne Institut for Biologi, Institut for Datalogi, Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Geoscience, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Institut for Kemi, Institut for Matematik og Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Med andre ord finder du her gode folk, der nørder i et laboratorie, ved en kridttavle eller bag en computer.

Navitas: En bygning på havnen mellem Aarhus Ø og Dokk1, som lidt endnu huser nogle af AU’s civilingeniøruddannelser (byggeri og mekanik) og diplomingeniøruddannelserne i bygning, bygningsdesign og maskinteknik. Det er dog planen at samle ingeniøruddannelserne i Aarhus på Katrinebjerg.

Nobelparken: Endnu et campusområde i Aarhus, som er placeret mellem Randersvej og Nordre Ringgade. Her holder flere uddannelser på Arts til, blandt andet sprogfag, historiske fag, globale studier, teologi, filosofi og uddannelsesvidenskab.

Normeret tid: Den normerede tid er den tid, en uddannelse tager. Altså den tid, du kan forvente at bruge på at blive ægte voksen, hvis du får 30 ECTS i hus hvert semester. Og ikke bliver alvorligt syg, udskyder eller dumper eksamener, tager orlov eller andre studieforlængende aktiviteter. I disse tilfælde er det godt at kende begrebet ’maksimal studietid’ … se ovenfor.

Nyhedsbrev: Vil du have nyhedsbrev fra din universitetsavis? Så tilmeld dig her

O

Office-pakke: Et nødvendigt redskab som studerende – og du får gratis adgang til Microsoft Office-pakken som studerende på AU.

Omnibus: Omnibus er den officielle universitetsavis for studerende og medarbejdere ved Aarhus Universitet. Avisen udkommer online med nyheder på omnibus.au.dk. Omnibus skal være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie. Avisen har redaktionel frihed – det betyder, at vi er uafhængige af ledelsen eller andre interesser ved universitetet. Du kan følge Omnibus på Instagram, Facebook og Twitter.

P

Pensum: De udvalgte tekster og materiale, der skal læses i forbindelse med din undervisning. Ved semesterstart vil man ofte få udleveret en pensumliste af sin underviser.

Prorektor: Rektors stedfortræder. Eller McGonagall, hvis AU var Hogwarts. Hun hedder Berit Eika og har været prorektor siden 2014. Prorektor har særligt ansvar for uddannelsesområdet. Berit Eika er uddannet læge og er professor i medicinsk pædagogik.

Praktik: Praktik eller projektorienteret forløb. Patato, potato.

Ph.d.: En treårig forskeruddannelse, som kan tages i forlængelse af ens kandidatgrad i forskellige kombinationer. Tjek mulighederne på din uddannelse.

Postdoc: En postdoc betegner en midlertidig forskerstilling, som forudsætter en ph.d.-grad.

Prodekan: Dekanens stedfortræder. Fakulteter har typisk flere prodekaner, som sammen med dekanen udgør fakultetets ledelse.

Professor: Det højeste stillingsniveau blandt de videnskabelige medarbejdere på universitetet. En professor er fastansat som underviser og forsker. En professor vil også i fire ud af fem tilfælde være en mand.

Professionsbachelor: Professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse. Den består af 210 ECTS svarende til 3,5 år.

Projektorienteret forløb: Se også 'praktik'. Flere studeordninger på AU giver mulighed for at tage praktik på en arbejdsplads som en del af din uddannelse. Tjek mulighederne i din studieordning.

Parkkollegierne: Kollegierne i Universitetsparken. Markante med deres gule mursten og hvide altaner. Værelserne er små, men beliggenheden spitze. Og selveste Majestæten boede her, mens hun studerede på AU.

Post.au.dk: En mailservice, som er koblet op på dig som studerende. Her får du ofte informationer om din undervisning eller fra AU generelt. Vi skulle hilse fra en ven og sige, at det kan være en god idé en gang imellem at tjekke denne postkasse …  

Pulse: Brightspace i mobil applikationsform, så du altid kan få notifikationer om, at din underviser har lagt endnu en tekst ind til undervisningen i morgen.

Q

Quizlet: Har du behov for at lave flashcards online, kan du benytte Quizlet.

R

Rejiceret: Det pæne ord for ’ikke bestået’. Hvis du ikke har bestået en eksamen, så vil denne blive registreret som rejiceret.

Rektor: Rektor er universitetets svar på Dumbledore. AU’s nuværende rektor hedder Brian Bech Nielsen. Han har været rektor siden 2013 og er uddannet fysiker. Du ser ham ikke så ofte. Men han skyder hvert år Kapsejladsen i gang sammen med Aarhus’ borgmester. Rektor holder til i rektoratet, som er det pæne ord for ledelsesgangen. Det er på Nordre Ringgade 1.

Retskrav: Du har krav på at blive optaget på den korresponderende overbygning til din bacheloruddannelse. I 2018 forlængede politikerne retskravet til at gælde i tre år. Det er dermed muligt at holde pause mellem bachelor og kandidat uden at miste sin plads på en korresponderende kandidatuddannelse.

Rus: En betegnelse for en førsteårsstuderende på universitetet. Det udspringer af det latinske udtryk Depositurus, som betegner en person, der gennemgår et optagelsesritual. I flertal russer. Ej at forveksle med en russer, flere russere. Det er noget helt andet.

Rusuge: Beskriver den første uge af din studietid på AU. Ugen før din rigtige undervisning starter. En uge, som ofte er kendt for fællesskab, sjove kostumer, underlige udfordringer og for nogle alt for meget alkohol.

S

Semester: På AU er din uddannelse opdelt pr. halvår. Et semester er cirka seks måneder og afsluttes af en eksamensperiode. Man taler om forårs- og efterårssemester. Og vinter- og sommereksamen.

STADS: Det ældste online system på AU. Her kan du se dine karakterer, dit hold og meget mere. STADS er en gammel dame, som bliver pensioneret senest i 2027. Og hun hænger sammen med gaffatape.

Stakbogladen: Her kan du købe alle dine studiebøger. Hvis du har masser af penge og vil købe dine bøger fra ny, er dette et godt sted.

Studerende: Du er studerende. Ikke elev. Der er en forskel. Som studerende bærer du selv hovedansvaret for din læring, det vil sige alt fra din læsning og din eksamenstilmelding til indkøb af bøger på pensumlisten.

Studenterbaren: Studenterbaren er en bar på campus. Kendt for sit enorme udvalg af specialøl og sine 13 fadølshaner. Baren er drevet af studerende og hører under Studenterhuset.

Studenterhuset: Studenterhus Aarhus er en forening, hvor studerende kan møde hinanden på tværs af uddannelser og nationaliteter både i fagligt og socialt regi. Det har som mål at styrke fællesskabet mellem studerende og understøtte de studerendes handlekraft og virketrang.

Studenterlinjen: Studenterlinjen (tidligere AU Helpline) er en anonym linje og chat for studerende drevet af studerende. Du kan ringe til Studenterlinjen på 8715 1646.

Studenterforeninger: Der er et utal af studenterforeninger på AU. Nogle indeholder mere faglighed end andre. Men du vil uden tvivl kunne finde en, som passer til dig.

Studenterpræsterne: Brug for en at tale med? Det kan være svært at være studerende, og meget andet end studiet kan fylde. Måske du godt kunne bruge en at vende dine tanker med? Studenterpræsterne er der for at lytte og er helt gratis at benytte. Studenterpræsterne har fuld tavshedspligt, og en kristen overbevisning er ikke en forudsætning for at henvende sig.

Studenterradioen: Er du fan af at høre gammeldags radio, kan du lytte til Aarhus Studenterradio. Studenterradioen startede i 1996 og er drevet af studerende, der brænder for at lave radio til deres medstuderende. Radioen sender både på FM og netradio og udgiver podcasts.

Studenterrådet: Studenterrådet ved Aarhus Universitet er bredt organiseret på Aarhus Universitet i kraft af sine mange fagråd. Rådet taler sammen med repræsentanter fra Konservative Studenter og Frit Forum de studerendes sag internt på universitetet. Studenterrådet er også brugt som de studerendes talerør i medierne. Studenterrådet har eksisteret siden 1932 og står bag Studiemessen, Danmarks Største Idrætsdag og Fredagsbar og Studiestartshåndbogen. De driver også Retshjælpen og Studenterlinjen.

Studenterrådgivningen: Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Man kan få hjælp hos dem, hvis man er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. De kan hjælpe med alt lige fra psykiske udfordringer til mere praktiske spørgsmål om SU, barsel eller sygdom.

Studentervejledning: Ikke studievejledning, men studentervejledning. Her er det studerende, som sidder klar til at hjælpe dig med spørgsmål og tanker.

Studienummer: Nej, det er ikke det samme som dit AU-ID. Studienummeret er din identifikation på AU, og du skal bruge det f.eks. i forbindelse med eksamen. Studienummeret bliver også kaldt årskortnummer eller studiekortnummer.

Studienævn: Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestemmer studieordningen (se forklaring nedenfor). Det et også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studieordning: Et ord, dine undervisere kommer til at brug igen og igen. Af god grund, men de studerende er ikke altid med. Studieordningen er regelgrundlaget for din uddannelse og bestemmer, hvilke fag du skal have, hvilken rækkefølge du skal tage dem i, og hvordan du skal gå til eksamen.

Studiestartsfesten: Studiestartsfesten, som afholdes i Mølleparken 1. september, byder alle nye og nuværende studerende velkommen til Aarhus med en masse forskellig musik, happenings og underholdning i løbet af dagen.

Studievejledningen: Du kender dem sikkert fra folkeskolen og gymnasiet. Studievejledningen er også at finde på AU. En studievejledningssamtale kan handle om alt, der vedrører dit liv som studerende, og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne kan spænde lige fra en snak om studieordningsregler, valg af fag til din trivsel på studiet.

SU: Forkortelse for Statens Uddannelsesstøtte. En livsnødvendighed, en gave, for lidt, for meget, ja, SU har alle holdninger til. Men sikkert er, at den ikke kommer af sig selv. Husk at søge den!

SPS: Forkortelse for Specialpædagogisk Støtte. SPS tilbyder støtte til studerende med en funktionsnedsættelse eller et handicap.

Søauditorierne: I bunden af Universitetsparken finder du Søauditorierne, som er blandt AU’s største. Kig op. Kunstneren Per Kirkeby har udsmykket loftet.

T

TAP: Forkortelse for ’teknisk-administrativt personale’. Det er TAP’erne, der får tandhjulene til at dreje rundt i den store AU-maskine. Betegnelsen dækker over studieadministrative medarbejdere, grafikere, dyrepassere (ja, AU har forsøgsdyr, som skal passes), rengøringsmedarbejdere, pedeller, gartnere og sekretærer. Med andre ord: Kun en tåbe holder sig ikke på god fod med TAP’erne. 

TECH: Forkortelse for Faculty of Technical Sciences. Et af de fem fakulteter på AU. Her finder du institutterne Institut for Agroøkologi, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Institut for Ecoscience, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Fødevarer, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Institut for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Mekanik og Produktion og Institut for Miljøvidenskab. Med andre ord er TECH en blandet landhandel af et fakultet – der er dem, som har styr på teknikken og vil fikse alt det, som vi andre tager for givet bare virker. Der er dem, som har blikket rettet mod jord, miljø og planter. Og dem, der forsker i dyr. Og i fødevarer. Og dem, der har styr på, om byggeriet holder – på mere end det æstetiske plan.

The Kitchen: Vil du starte din egen virksomhed, mens du studerer? The Kitchen er for dig, der har en forretningsidé, du vil teste, eller en virksomhed, du vil se blomstre, mens du studerer. I The Kitchen får du adgang til startup-rådgivning, events, advokat, revisor, mødelokaler og ikke mindst et netværk af 300 andre studerende, der er på samme rejse som dig. Hvorfor hedder det The Kitchen, spørger du? Fordi det har til huse i det gamle centralkøkken på det tidligere kommunehospital i Universitetsbyen (se nedenfor).

Tilvalg: En række af universitetets uddannelser er tofaglige, idet de består af et centralt fag og et tilvalgsfag. Det centrale fag er det fag, du optages på, når du søger ind på en bacheloruddannelse. Tilvalget påbegyndes altid på bacheloruddannelsen, hvor det som udgangspunkt har et omfang på 45 ECTS. Tilvalget er et selvstændigt uddannelsesmodul, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse og skabe din helt egen profil.

Tutor: De erfarne studerende, som er vejledere for de nye russer – dem, som giver et lille praj om, at unilivet nok skal blive sjovt.

U

Udveksling: Du kan komme på udveksling som en del af dit studie. Men det kræver noget mere end bare at booke en flybillet. Du skal beslutte dig i virkelig god tid. Som i halvandet til to år, før du vil ud. Tjek din studieportal, og spørg de internationale koordinatorer på dit studie.

Underviser: Det hedder aldrig 'lærer'. Nu hedder det en underviser eller forelæser.

Uni: En forkortelse for universitet (det havde du nok gættet …), der bruges igen og igen – og du kommer hurtigt til selv at bruge den, for det tager for lang tid at sige ’universitetet’, hver eneste gang du skal nævne det.

Uniled: Nej, det er ikke den særlige lede ved studielivet, som kan opstå lige omkring eksamensperioderne – det er derimod en forkortelse for universitetsledelsen (se nedenfor).

Uniparken: Universitetsparken. Altså det grønne område inden for de gule mure.

Universitetsavis: Omnibus er din uafhængige universitetsavis. Det er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

Universitetsbyen: AU’s nye campus, som er ved at tage form på grunden, der tidligere husede Aarhus Kommunehospital. Det bliver en by i byen, der skal huse flere forskellige af AU’s uddannelser og forskningsmiljøer. Indtil videre er Institut for Molekylærbiologi og Genetik rykket ind sammen med AU IT og iværksætterhub’en The Kitchen.

Universitetsledelsen: Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, de fem dekaner og erhvervsdirektøren og varetager den daglige ledelse af AU inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Den er også indehaver af den herlige forkortelse Uniled.

Universitetsvalg: Hvert år skal de studerende ved universitetet til den digitale stemmeurne, når der er universitetsvalg på AU. Tre studenterpolitiske foreninger stiller vanligvis op og kæmper om din stemme – og om at repræsentere dig i AU’s studienævn, akademiske råd og AU's bestyrelse. Medarbejderne stemmer også – bare ikke hvert år.

V

Viborg: Her kommer AU’s kommende campus til at ligge – OK, ikke i downtown Viborg, men i Foulum lidt uden for Viborg. Her skal de kommende dyrlægestuderende gå sammen med studerende fra Animal Science og uddannelsen agrobiologi.

Videregående uddannelse: Du er universitetsstuderende – og altså nu i gang med din videregående uddannelse. Tillykke.

VIP: Very Important Person, jaja, men på en anden måde end i fodboldloungen. På AU er VIP en forkortelse for Videnskabeligt Personale – altså din underviser, uanset om hun er postdoc eller professor.  

W

Whistleblowerordning: Aarhus Universitet har en whistleblowerordning, som skal gøre det let at indberette mistanke eller viden om ulovligheder, grov chikane eller andre alvorlige forhold uden at risikere repressalier. Studerende er dog ikke omfattet af ordningen, medmindre de har studiejob eller frivilligt arbejde ved universitetet.

X

XOXO: ... er ikke en vending, vi vil anbefale dig at bruge, når du sender mails til dine undervisere. 

Y

Ytringsfrihed: Du har ytringsfrihed. Det vidste du nok godt – det står i Grundloven. Aarhus Universitet vedtog i foråret 2022 en erklæring om ytringsfrihed for universitetets studerende og medarbejdere. Her kan du læse, at ”På Aarhus Universitet skal der være plads til en mangfoldighed af synspunkter og holdninger. I den akademiske debat, forskningen og undervisningen skal idéer og tanker frit kunne undersøges og diskuteres. Dette gælder også, selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. Det er op til den enkelte at udfordre ideer eller holdninger, som vedkommende er uenig i”.

Z

Zackenberg: AU driver blandt andet den arktiske forskningsstation i Nordøstgrønland. Siriuspatruljen er nærmeste nabo. Nå ja, og isbjørne.

Æ

Æresalumme: Ved AU's 80 års-jubilæum i 2008 indstiftede universitetet en æresalumnepris, der gives til en kandidat fra Aarhus Universitet, som på særlig imponerende vis har skabt positiv opmærksomhed omkring universitetet. Så endnu en fin titel, du kan stræbe efter. Kronprins Frederik er æresalumne. Det samme er blandt andre Anders Fogh Rasmussen.

Æresdoktor: I forbindelse med årsfesten udnævner Aarhus Universitet fem æresdoktorer blandt forskere fra andre institutioner, som universitetet har et særligt tæt og værdsat samarbejde med. Aarhus Universitets første æresdoktor blev udnævnt i 1946.

Ø

Øen: Øen er ikke en af de små øer i unisøen og beskriver heller ikke en form for øråd i ægte Robinson-stil, men beskriver blot bydelen Aarhus Ø. Øen er ikke alene en falsk ø, men er også den Aarhus-bydel, som er placeret længst mod Øst. Smart, ik'?

Å

Århus: Århus eller Aarhus? På AU er det Aarhus …

Århushistorie: Det startede i Aarhus. Men nu finder du Aarhus Universitet flere steder i landet. Universitetet har campusser i Aarhus, Herning og Emdrup ved København – og en ny på vej i Viborg. Desuden har universitetet afdelinger i Roskilde, Flakkebjerg ved Slagelse og Foulum ved Viborg.

Årsfest: Aarhus Universitet har siden 1928 årligt fejret sin fødselsdag med den traditionsrige årsfest. Her udnævnes blandt andet æresdoktorer og årets æresalumne. Årsfesten er for samarbejdspartnere og medarbejdere og foregår i Aulaen og senere i Musikhuset Aarhus. De studerende markerer dagen på lidt mindre højtidelig facon med Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i Universitetsparken.

Tillykke! Du er nu klar til at bevæge dig ud i AU-livet. Held og lykke.

Følg med!

Husk du kan følge Omnibus på Instagram, Facebook og Twitter

Korrekturlæst af Charlotte Boel