Farvel

Lotte Bilberg har efter længere tids sygdom valgt at fratræde sin stilling som ansvarshavende redaktør for Omnibus. 

Lotte Bilberg har været ansvarshavende redaktør på Omnibus siden 2013, hvor det første nummer af Omnibus udkom.

Redaktionskomitéen for Omnibus og i særdeleshed Omnibus' redaktion er triste over, at skulle sige farvel til Lotte Bilberg og takker for hendes store indsats for avisen.  

Stillingen som ansvarshavende redaktør forventes besat pr. 1. november 2021. 

Nyheder

Debat i Omnibus

Omnibus bringer gerne debatindlæg.

Send dit indlæg til omnibus@au.dk – du er også velkommen til at kontakte redaktionen, inden du sætter dig til tasterne. 

Redaktionen forbeholder sig retten til at redigere i indkomne indlæg. 

Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev: