Omnibus prik

Praksisudvalget ved Aarhus Universitet skal igen tage stilling til kritik i sagen om omdiskuteret Nature-artikel

I maj sidste år konkluderede Praksisudvalget ved Aarhus Universitet, at to forskere bag den nu tilbagetrukne Nature-artikel havde udvist en ’tvivlsom forskningspraksis’. Nu er yderligere kritikpunkter blevet forelagt Praksisudvalget.

Dekan ved Faculty of Natural Sciences, Kristian Pedersen, har bedt Aarhus Universitets Praksisudvalg om at tage stilling til yderligere kritikpunkter i sagen om omdiskuteret Nature-artikel. Fotos: Lars Kruse og Melissa B. Yildirim, AU Foto

Praksisudvalget ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets Praksisudvalg behandler sager om tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden. Hvis en sag indeholder spørgsmål om videnskabelig uredelighed, bliver sagen sendt til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Enhver, der har mistanke om et brud på ansvarlig forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden på Aarhus Universitet, kan indbringe sagen for Praksisudvalget. 

I sager om pres på forskningsfriheden skal anmelderen dog forinden forsøge at få sagen håndteret i dialog med de(n) involverede part(er) – eventuelt med bistand fra for eksempel nærmeste leder eller fakultetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.

Praksisudvalget afslutter sine sager ved at afgive en udtalelse til rektor. Udtalelsen består af en redegørelse for sagens forhold og, såfremt det er relevant, en indstilling om sanktioner eller andre reaktioner som følge af sagen.

LÆS MERE om Praksisudvalget ved Aarhus Universitet

Kilde: Praksisudvalget ved Aarhus Universitet 

Sagen om den omdiskuterede og nu tilbagetrukne artikel i tidsskriftet Nature skal igen behandles i Aarhus Universitets Praksisudvalg. Det oplyser dekan ved Faculty of Natural Sciences, Kristian Pedersen.

”Der er blevet rejst yderligere kritikpunkter i sagen, og jeg har på den baggrund konsulteret fakultetets ene rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. Vurderingen var, at Praksisudvalget burde se på sagen, og på den baggrund har jeg sendt sagen videre til udvalget,” fortæller Kristian Pedersen. 

Han understreger, at han ikke er ophavsmand til kritikken.

”Jeg har vurderet, at der er behov for, at Praksisudvalget tager stilling til kritikken. Jeg er leder for både kritikerne og de kritiserede, og min rolle er at sikre, at begge parter får en ordentlig behandling,” lyder det fra Kristian Pedersen.

Dermed slår dekanen fast, at kritikken kommer fra interne på fakultetet. Dekanen ønsker ikke at komme ind på, hvad kritikken går på.

”Det drejer sig om forskningsintegritet og er derfor en sag for Praksisudvalget,” siger han.

Aarhus Universitets Praksisudvalg behandler sager om tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden. Hvis udvalget vurderer, at en sag indeholder spørgsmål om videnskabelig uredelighed, bliver sagen sendt til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Har tidligere udvist en ’tvivlsom forskningspraksis’

Praksisudvalget har tidligere behandlet kritik rettet mod henholdsvis corresponding author og co-author til den omdiskuterede Nature-artikel. I maj sidste år konkluderede udvalget, at de to forskere havde udvist en ’tvivlsom forskningspraksis’, idet de ikke hurtigt nok havde udleveret kodemateriale til forskerkolleger, der ville efterprøve artiklens resultater.  

På spørgsmålet om, hvorfor de nuværende kritikpunkter ikke blev behandlet, da sagen var for Praksisudvalget sidste år, svarer dekanen:

”Den første sag ved Praksisudvalget begyndte, før jeg tiltrådte som dekan (dekanen tiltrådte 1. april 2020, red.). Jeg er blevet præsenteret for yderligere kritikpunkter, efter at den første sag var sendt til Praksisudvalget.”  

Kristian Pedersen ser frem til, at sagen nu går sin gang i udvalget. 

”Det er fint – både af hensyn til kritikerne og de kritiserede – at kritikpunkterne nu afklares i udvalget,” siger han.


Resumé af sagen: 

I artiklen ’Kritik af forskerfejl vakte dyb vrede: Kritikere blev kaldt »redeskidere« og »bavianer« , som skulle have tape for munden’ bragt 17. januar beskriver Berlingske sagen om en forskningsartikel skrevet af blandt andre to fysikere fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, som i 2016 blev bragt i det prestigefyldte tidsskrift Nature

I artiklen konkluderede forskerne blandt andet, at mennesker klarer sig bedre end en computeralgoritme i et computerspil, der simulerer en kompleks kvantefysisk problemstilling. Et resultat, der vakte stor opsigt, men også blev kritiseret af eksterne forskere og forskere fra samme institut som artiklens forfattere. 

Flere forskere anmodede om kodematerialet, der lå til grund for artiklen, hvilket forfatterne tøvede med at udlevere. Først på foranledning af institutlederen blev materialet udleveret i december 2019. Herefter blev det påvist, at der var en fejl i artiklens datagrundlag, som betød, at konklusionen ikke længere holdt. Artiklen blev på den baggrund trukket tilbage. 

Praksisudvalget ved Aarhus Universitet konkluderede i maj 2020, at de to forskere havde udvist en ’tvivlsom forskningspraksis’.

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Praksisudvalget ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets Praksisudvalg behandler sager om tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden. Hvis en sag indeholder spørgsmål om videnskabelig uredelighed, bliver sagen sendt til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Enhver, der har mistanke om et brud på ansvarlig forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden på Aarhus Universitet, kan indbringe sagen for Praksisudvalget. 

I sager om pres på forskningsfriheden skal anmelderen dog forinden forsøge at få sagen håndteret i dialog med de(n) involverede part(er) – eventuelt med bistand fra for eksempel nærmeste leder eller fakultetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.

Praksisudvalget afslutter sine sager ved at afgive en udtalelse til rektor. Udtalelsen består af en redegørelse for sagens forhold og, såfremt det er relevant, en indstilling om sanktioner eller andre reaktioner som følge af sagen.

LÆS MERE om Praksisudvalget ved Aarhus Universitet

Kilde: Praksisudvalget ved Aarhus Universitet