Omnibus prik

Regeringen annullerer Esben Lunde Larsens konkurrenceudsættelse

Miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Mogens Jensen annullerer beslutning om at sende forskningsopgaver for 730 millioner kroner ud i åben konkurrence mellem universiteterne.

Fotos: Lars Kruse, Anders Mosbech og Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet.

Forstå sagen

  • Daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besluttede i 2017, at han ville sende alle de opgaver, som universitetsforskere løser indenfor hans ressort ud, i åben konkurrence.
  • Ministeren undlod, inden han traf sin beslutning, at høre universitetsledelserne om, hvilke konsekvenser beslutningen kunne få for forskningsmiljøerne på universiteterne. Forskningsmiljøer, som det tager år at opbygge, og hvor det er almindeligt med betydelige investeringer i udstyr, laberatorier m.v.

Hvem er det, der løser opgaver for ministeriet?

  • Forskerne på AU, der beskæftiger sig med forskning, rådgivning og overvågning på miljø-, natur-  og fødevareområdet kommer oprindeligt fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF). DMU og DJF blev fusioneret med Aarhus Universitet i 2007.

Hvad er egentlig forskningsbaseret myndighedsbetjening?

  • Overordnede betegnelse for de opgaver, som forskere på nationalt plan varetager for ministerier, styrelser, kommuner og regioner og på internationalt plan for EU.
  • Formålet med den uvildige forskning og rådgivning er at sikre et vidensbaseret grundlag for politikernes beslutninger for eksempel i forbindelse med den politiske proces op til vedtagelsen af en ny lov på miljø-, natur- eller fødevareområdet.

Forskere skal alligevel ikke konkurrere om rådgivnings- overvågnings- og forskningsopgaver for Miljø- og Fødevareministet.

"Der skal ikke være risiko for, at forskningsmiljøer bliver ødelagt på grund af liberal symbolpolitik."

Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) i en fælles pressemeddelelse, hvor de to ministre oplyser, at de annullerer tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) beslutning om, at universiteterne skal konkurrere om forsknings- og rådgivningskontrakter med Miljø- og Fødevareministeriet.

LÆS OGSÅ: Miljø- og fødevareminister står ved rammeaftale med Aarhus Universitet

Ro om rammerne for forskning og rådgivning

Ministrene begrunder blandt andet beslutningen med, at fortsat konkurrenceudsættelse vil resultere i unødvendig usikkerhed for universiteterne om deres økonomi de kommende mange år.

"Vi skal sikre, at forskerne har gode muligheder for at udføre den vigtige opgave, de løser for ministeriet og samfundet. Derfor skal der være ro om rammerne for forskning og rådgivning," lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen.

LÆS OGSÅ: Rektor: En uklog beslutning

Miljøminister Lea Wermelin peger på den nuværende regeringens ambitioner på miljøområdet som en anden grund til at annullere Esben Lunde Larsens beslutning:

"Vi er afhængige af forskning på allerhøjeste niveau, hvis vi skal lykkes med vores grønne ambitioner. Det skal vi ikke gamble med, som en konkurrenceudsættelse reelt vil gøre her."

Sikre stærke forskningsmiljøer

Desuden understreger de to ministre, at konkurrenceudsættelsen risikerer at skade stærke forskningsmiljøer, som det har taget mange år at bygge op, hvis et område bliver delt - eller det bliver flyttet fra en institution til en anden.

LÆS OGSÅ: En lille kontrakt med stor betydning

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal i samarbejde med blandt andre Miljø- og Fødevareministeriet og universiteterne opdatere retningslinjerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening i løbet af efteråret.

Hvad der mere konkret ligger bag den formulering, kommer ministrene ikke ind på i pressemeddelelsen. Men påpeger blot, at de opdaterede retningslinjer både skal 'understøtte stabile rammer for universiteterne og bidrage til, at samfundet får mest mulig gavn af universiteternes viden."

Kontrakter for 730 millioner om året

Aarhus Universitet er det universitet, der løser flest forsknings- og rådgivningsopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet. Kontrakterne løber for AU's vedkommende op i knap 400 millioner om året. Desuden har ministeriet kontrakter med Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Samlet har ministeriet kontrakter for 730 millioner kroner om året med universiteterne.