Omnibus prik

Regeringen vil droppe besparelser på uddannelser

Den socialdemokratiske regering vil afskaffe kravet om, at landets uddannelsesinstitutioner skal spare to procent om året.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Steen Brogaard

Socialdemokratiet lovede det under valgkampen. Og det stod også i den aftale, som partiet indgik med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i forbindelse med regeringsforhandlingerne tidligere på året: De faste årlige nedskæringer på to procent på uddannelsesområdet skal fjernes. 

Nu bliver der så handlet på ordene. Den socialdemokratiske regering foreslår i sit udspil til finansloven for 2020 at fjerne de udskældte besparelser på to procent – det såkaldte omprioriteringsbidrag, som blev indført af den tidligere regering med virkning fra 2016.

Minister: Vi vil give institutionerne stabile rammer

”At omprioriteringsbidraget stopper, er ikke det samme, som at uddannelserne får flere penge – det ved vi godt. Vi vil give institutionerne stabile rammer i stedet for hele tiden at skulle lede efter nye steder at spare. Det er et vigtigt første skridt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse. 

AU vil få 35,8 millioner kroner mere i tilskud

Et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at omprioriteringsbidraget i 2020 vil udgøre 305 millioner kroner, som regeringen nu altså vil føre tilbage til uddannelsesinstitutionerne. For AU’s vedkommende betyder det ifølge ministeriets beregninger, at tilskuddet til universitetet vil stige med 35,8 millioner kroner i 2020, hvis regeringen får magt, som den har agt. 

Hvor kommer pengene fra?

Pengene til at finansiere forslaget om at afskaffe omprioriteringsbidraget skal blandt andet findes ved at fjerne en række skattelettelser indført af den tidligere regering. Det drejer sig eksempelvis om en lempelse af bo- og gaveafgiften og skattelettelsen på fri arbejdstelefon. Derudover vil regeringen fastholde beløbsgrænsen på 50.000 kroner på den såkaldte aktiesparekonto, som den tidligere regering ellers ønskede at hæve. 

En grøn milliard – og et opgør med uddannelsesloftet?

Regeringen har tidligere meldt ud, at den vil øremærke 1 milliard kroner til forskning, der gavner miljøet og klimaet. Detaljerne om, hvor milliarden kommer fra, og hvordan den udmøntes, uddybes i finanslovsforlaget, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer onsdag 2. oktober. Her vil det fra universiteternes side tilmed være interessant at holde øje med, hvorvidt regeringen også står ved sit løfte om at afskaffe uddannelsesloftet.