Rektor: "Jeg har forståelse for, at vores nuværende tilværelse må fortsætte en rum tid endnu"

Regeringen har besluttet at forlænge nedlukningen af det danske samfund foreløbigt indtil 2. påskedag. Rektor Brian Bech Nielsen er ikke overrasket. Han fortæller, at han efter første uges nedlukning af universitetet oplever et vist pres for at åbne forskningsfaciliteterne. Men man skal have særdelses gode argumenter, før ledelsen fraviger de beslutninger, der er truffet om nedlukning af universitetet, understreger rektor.

Arkivfoto: Lars Kruse

"Jeg fandt det ikke utænkeligt, at det var den besked, vi ville få af statsministeren, og jeg har forståelse for, at vores nuværende tilværelse må fortsætte en rum tid endnu set i lyset af de tiltag, der er taget for at standse smittespredningen," lyder det fra rektor umiddelbart efter pressemødet mandag eftermiddag i Spejlsalen i Statsministeriet.

Dermed ikke sagt, at Brian Bech Nielsen finder, at det er en let tilværelse for nogen af os, der normalt har vores daglige gang på Aarhus Universitet. Tværtimod. Men han lader forstå, at universitetsledelsen er ved at finde en form, hvor det er muligt at agere, og at det ud fra de meldinger han modtager, også er tilfældet for medarbejdere og studerende. 

Universitetsledelsen fandt hurtigt en virtuel mødeform, der fungerede under den akutte fase i den første uge af nedlukningen, hvor mange beslutninger skulle træffes – og tiltag koordineres på tværs af universitetet.

"Vi holdt på det tidspunkt online-møder hver morgen. Men vi er nu gået over til kun at holde dem tre gange om ugen," fortæller rektor. 

Universitetsledelsen har drøftet fjernundervisning og tilstedeværelseskrav

Hvad optager så universitetsledelsen på disse møder? Hvad drøfter den? Og hvad beslutter den? Rektor forklarer, at det mest er praktiske forhold i relation til at få understøttet for eksempel fjernundervisning. Og efterfølgende har det været lignende drøftelser i forhold til at håndtere de problemer, der er opstået efterhånden, som bladene er blevet vendt i kalenderen de seneste uger. 

Hvilke problemer medarbejdere og studerende oplever som mest presserende, erfarer universitetsledelsen blandt andet fra institutledelserne og studievejlederne, forklarer rektor.

"Som et eksempel har vi haft flere drøftelser i forhold til tilstedeværelseskravet blandt andet for at sikre, at de beslutninger, der blev truffet i den forbindelse, var så fair som muligt over for de studerende. Men det er ikke den samme beslutning, der er truffet alle steder, for der er nødt til at være et lokalt manøvrerum, da der er forskellige hensyn at tage på de forskellige studier. Og sådan er det også i forhold til de specialestuderende," forklarer Brian Bech Nielsen.

Rektor sigter med det sidste til, at studerende, som er i færd med at skrive speciale, netop har fået at vide, at de skal kontakte deres vejleder for at få hjælp til at færdiggøre specialet inden for den fastsatte tidsfrist.

Indsamler viden om forløbet med fjernundervisning

Også i forhold til underviserne har det hovedsagligt været praktiske forhold, der har optaget ledelsen. Og det er det fortsat.

"Berit Eika (prorektor, red.) er netop i færd med at indsamle viden om, hvordan underviserne indtil videre har oplevet forløbet med fjernundervisning," fortæller rektor. 

Oplever et vist pres for at få åbnet forskningsfaciliteter 

Han fortæller desuden, at han flere gange har skullet forholde sig til spørgsmål om forskning, og at han er ret fast i kødet i forhold til at sikre, at så absolut få som muligt har deres gang på universitetet for tiden. 

"Jeg forstår, at det er ubekvemt for den enkelte forsker, og at det piner mange, at de ikke kan fortsætte med deres forskning. Vi oplever da også et vist pres for at åbne for forskningsfaciliteter, og hver gang har vi en diskussion (institutleder, dekan og rektor, red.), og vi tager stilling fra gang til gang," fortæller Brian Bech Nielsen.

Han fortsætter:

"Men man skal have særdeles gode argumenter, før vi fraviger de beslutninger, der er truffet om nedlukning af universitetet. Vi er en statsinstitution, og vi støtter op om de tiltag, der er kommet fra regeringen i forhold til at minimere spredningen corona. Vi skal også vise samfundssind."

Som universitetsledelsen i videst muligt omfang forsøger at koordinere beslutninger på tværs af universitetet, sker der også en koordinering på af tværs af landets universiteter, oplyser rektor. Det sker i regi af Danske Universiteter, der en en sammenslutning af de otte universiteter i Danmark.

Brian Bech Nielsen fortæller i den forbindelse, at han i morgen skal holde et virtuelt møde med sine kolleger i rektorkollegiet, og at det, der bliver drøftet på møderne, bliver bragt videre af formanden for rektorkollegiet, der for tiden holder møde med uddannelses- og forskningsministeren to gange om ugen.