Omnibus prik

Rektor: Kønskvoter kan blive nødvendige

Rektor taler om kvoter på AU med samme entusiasme som fiskere i Hvide Sande diskuterer emnet. Det vil sige, at tanken er ham så meget imod, at han næsten ikke kan få sig selv til at udtale ordet. Trods det slår rektor fast, at han er klar til at tage det kontroversielle redskab i brug, hvis ikke kønsbalancen på universitetet rykker sig markant inden for en overskuelig fremtid.

Hvis man fremskriver det nuværende tempo i Europa, skal vi frem til 2060, før vi har balance mellem kønnene. "Og den tålmodighed har jeg ikke,” lyder det fra rektor. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

TEMA: Ligestilling på AU

  • I foråret 2018 afsatte universitetsledelsen 650.000 kroner i alt til fem forskningsprojekter, som skulle undersøge kønsbias og problemer med ligestilling på universitetet.
  • Omnibus bringer i disse dage interviews med forskere fra de fem projekter om, hvad de har fundet ud af – og hvad, man kan gøre for at øge ligestillingen på AU:
  • ’Sygt’ arbejdsmiljø på AU skræmmer kvindelige forskere væk (02.04)
  • Næsten halvdelen af AU’s ansatte kender ikke universitetets ligestillingspolitik (03.04)
  • Kom med en uddannelse i kønsbias til lederne – og kvindelige rollemodeller til pigerne (03.04)

Det går for langsomt med ligestillingen på AU. Så klar er meldingen fra rektor Brian Bech Nielsen.

Derfor har han på det seneste møde i universitetsledelsen foreslået, at AU får et diversitetsudvalg med ham selv og prorektor for bordenden.

Udvalget skal lave det, rektor kalder ”en handlekraftig handlingsplan,” for ligestilling på Aarhus Universitet. Og den skal skrives direkte ind i AU’s nye strategi, som bestyrelsen skal tiltræde i år, og som gælder fra 2020.

”Vi bliver nødt til at tage nogle mere håndfaste tiltag i brug, end vi gjorde i den sidste handleplan (fra 2016, red.) for at flytte på det,” siger Brian Bech Nielsen.

Han hæfter sig især ved fordelingen mellem mænd og kvinder i forskerstillinger, som lige nu er alt for skæv.

Præcis hvilke tiltag, der i første gang bliver tale om, er det op til udvalget at finde ud af. Men én ting er sikkert: Hvis effekten af den medicin, de bliver enige om at ordinere, ikke kan ses inden for en overskuelig tidsperiode, er rektor klar til at tage skrappere midler i brug.

”Så kommer vi til at diskutere nogle af de tiltag, som er kontroversielle i en dansk sammenhæng. Og det er, om vi er nødt til at have en form for kvotetilgang,” siger rektor.

Vi kan ikke vente til 2060

Han understreger, at han meget nødig vil have, at det kommer dertil.

”Men hvis det fortsat udvikler sig for langsomt, så kan det være nødvendigt, at vi går den vej,” siger han.

Hvor hurtigt skal det gå med at få balance mellem kønnene, hvis ikke vi skal have kvoter i brug?

”Det har jeg ikke et svar på. Jeg noterer bare, at hvis man fremskriver det nuværende tempo, i hvert fald i Europa, skal vi frem til 2060, før vi har balance mellem kønnene. Og den tålmodighed har jeg ikke.”

Ligestilling styrker universitetet

Hvem der skal hjælpe rektor og prorektor med at finde på andre løsninger end kvoter i det nye udvalg for diversitet er endnu ikke på plads. Men der skal ifølge rektor sidde repræsentanter fra alle fakulteterne.

”Og jeg tror også godt, at jeg kan love, at kønssammensætningen bliver ligelig,” siger Brian Bech Nielsen med noget, der kunne minde om humor.

Med den massive deltagelse fra universitetsledelsen ønsker han at signalere, at ligestilling er en høj prioritet på Aarhus Universitet.

”Hvis vi vil have et stærkt universitet, så er vi nødt til at rekruttere blandt de allerbedste medarbejdere. Og da talentmassen er ligeligt fordelt mellem kønnene, betyder det, at vi skal nærme os en balance mellem de to køn. Ellers tyder alt på, at vi ikke får de rigtige talenter i spil.”

Samme erkendelse har de gjort sig på Arts, hvor dekan Johnny Laursen den 15. marts annoncerede på Arts' medarbejderportal, at fakultetet får et diversitetsudvalg. Dets fornemste opgave bliver at ”rådgive og gerne presse” dekanen og fakultetets ledelse til en stærkere indsats for at få flere kvinder ansat i faste forskerstillinger.

Nu skal der handling bag forskningen

Diversitetsudvalget, som rektor har foreslået, skal blandt andet arbejde ud fra resultaterne af fem forskningsprojekter, der sidste år blev sat i gang for at undersøge problemer med ligestilling på AU.

Dengang gav universitetsledelsen 650.000 kroner til forskningen, og rektor er åben over for at finde flere penge i budgettet. Men ikke nødvendigvis til mere forskning.

”Det kan godt være, at der skal laves noget mere undersøgende arbejde, men lige nu er jeg mest optændt af, at vi får sat nogle konkrete handlinger bagved,” siger han.

Brian Bech Nielsen er dog ikke selv videre konkret, når det kommer til, hvad han vil gøre for at sikre en mere ligelig kønsbalance, når to nye dekaner skal ansættes på ST i løbet af i år.

”Nu er det endelige forslag til deling af ST ikke udarbejdet endnu. Men vi skal naturligvis gøre en stor indsats for at anspore velkvalificerede kvindelige forskere til at søge de dekanstillinger og andre lederstillinger, som vi opslår fremover.”

De fire nuværende dekaner er alle mænd, og blandt de otte medlemmer af universitetsledelsen er kun en kvinde.

TEMA: Ligestilling på AU

  • I foråret 2018 afsatte universitetsledelsen 650.000 kroner i alt til fem forskningsprojekter, som skulle undersøge kønsbias og problemer med ligestilling på universitetet.
  • Omnibus bringer i disse dage interviews med forskere fra de fem projekter om, hvad de har fundet ud af – og hvad, man kan gøre for at øge ligestillingen på AU:
  • ’Sygt’ arbejdsmiljø på AU skræmmer kvindelige forskere væk (02.04)
  • Næsten halvdelen af AU’s ansatte kender ikke universitetets ligestillingspolitik (03.04)
  • Kom med en uddannelse i kønsbias til lederne – og kvindelige rollemodeller til pigerne (03.04)