Omnibus prik

Rektor må gribe ind: Svære samarbejdsproblemer mellem ST-dekan og Institut for Datalogi

Frustrerede professorer, en institutleders opsigelse og et midlertidig ledelseskollektiv. Det er det foreløbige resultat af længere tids samarbejdsvanskeligheder mellem dekan Niels Chr. Nielsen på ST på den ene side og forhenværende institutleder Lars Birkedal og professorerne ved Institut for Datalogi på den anden.

Rektor Brian Bech Nielsen, dekan Niels Chr. Nielsen på det naturvidenskabelige fakultet ST,konstitueret institutleder Kurt Jensen og tidligere institutleder Lars Birkedal fra Institut for Datalogi. Fotos: AU Foto

”Jeg har bedt jer om at komme for at kunne give en status angående situationen på instituttet og i særdeleshed en status angående ledelsen af instituttet. Noget af det, jeg vil sige, er en smule ømtåleligt, og derfor vil jeg holde mig tæt til mit manuskript (...)”

Sådan indledte Kurt Jensen, der er konstitueret institutleder på Institut for Datalogi, et møde fredag i sidste uge med deltagelse af fastansatte videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere på instituttet. 

Rektor tager affære

Klokken syv om morgenen samme dag havde Kurt Jensen og samtlige øvrige professorer ved instituttet været til møde med rektor Brian Bech Nielsen, hvor rektor havde informeret professorerne om sin beslutning om ledelse af instituttet i den kommende tid. 

Rektors initiativ til at samle professorerne var den foreløbige kulmination på en række drøftelser den seneste tid om samarbejdsvanskeligheder, der især gennem det seneste år har ført til et stadig mere anspændt forhold mellem dekan Niels Chr. Nielsen på den ene side og den daværende institutleder Lars Birkedal og professorerne ved Datalogi på den anden. 

Hvorfor sagde institutlederen op?

Lars Birkedal har ikke ønsket at udtale sig om sagen til Omnibus. Han henviser i stedet til konstitueret institutleder Kurt Jensen.

Denne fortalte efter sin indledning på mødet i fredags følgende til medarbejderne på Datalogi:

”Som nogle af jer ved, har der gennem det seneste år været store uenigheder mellem dekan på Science and Technology, Niels Chr. Nielsen, og professorgruppen på vores institut. Disse uenigheder medførte, at Lars Birkedal for nogle få måneder siden opsagde sin stilling som institutleder. Hvilket blev dybt beklaget af professorgruppen.” 

Denne begrundelse for Lars Birkedals opsigelse står i modstrid til den, man kunne læse i en nyhed på medarbejderportalen på ST 15. september. Her stod nemlig, at Birkedal havde valgt at sige op, fordi han hellere ville bruge sin tid på forskning og undervisning. Og at han derfor vendte tilbage til sin tidligere stilling som professor ved instituttet. 

Svært at få til at hænge sammen

At Lars Birkedal skulle havde valgt at stoppe nærmest fra den ene dag til den anden på et tidspunkt, hvor han og instituttet skulle til at realisere første fase af en digitaliseringssatsning, var da også umiddelbart svært at få til at hænge sammen. AU’s bestyrelse havde nemlig blot et par måneder tidligere nikket til en digitaliseringssatsning, som universitetsledelsen bidrager til med 67,5 millioner kroner hentet fra puljen med strategiske midler. Satsningen betyder blandt andet en kraftig forøgelse i optaget på instituttets uddannelser, og at den videnskabelige stab på Datalogi bliver udvidet med 18 faste stillinger de kommende fire til fem år.

Manglende inddragelse og indflydelse

Flere fra instituttet har forklaret til Omnibus, at årsagen til det stadigt dårligere forhold mellem dekan og institut skyldes, at Birkedal og professorerne gennem lang tid har stået med oplevelsen af manglende inddragelse og indflydelse fra Niels Chr. Nielsens side i forhold til blandt andet digitaliseringssatsningen. 

Omnibus ville gerne have haft mulighed for at bringe dekan Niels Chr. Nielsens syn på sagen. Og ikke mindst give ham mulighed for at svare på den kritik om manglende inddragelse og indflydelse, som bliver rejst fra instituttet. Men da dekanen deltager i en konference, har han ikke været at træffe hverken i går eller i dag. 

Først nej, så ja

Set i lyset af uenighederne med dekanen, institutlederens opsigelse og frustrationerne blandt professorerne er det let at forstå, at Kurt Jensen valgte at holde sig til sit manuskript, da han på mødet i fredags orienterede den spændt lyttende skare på Institut for Datalogi. Han kunne, ud over dybt at beklage Lars Birkedals opsigelse, fortælle, at der er fundet en ny midlertidig ledelse af instituttet. 

Kurt Jensen, som stod i spidsen for Datalogi fra 1998 til 2014, og som i dag er viceinstitutleder, forklarede, at rektor Brian Bech Nielsen på morgenmødet havde bedt ham om at påtage sig hvervet som konstitueret institutleder. Et hverv, han nu har takket ja til – selvom han ellers takkede nej, da dekan Niels Chr. Nielsen bad ham om det samme efter Lars Birkedals opsigelse i september.

Hvorfor takkede du nej til hvervet, da du blev spurgt af dekanen?

”Jeg havde ikke havde lyst til at indgå i fakultetsledelsen under de forhold, som Lars Birkedal havde oplevet.”

Hvad fik dig i så fald til at takke ja i fredags?

”At det var rektor, der bad mig om det, og man skal have tungtvejende grunde til at sige nej til sin rektor. Herudover fik vi stillet i udsigt, at nogle af de sager, der har været størst uenighed om, vil blive taget op til revurdering.” 

Hvilke sager det drejer sig om, vil Kurt Jensen ikke konkretisere.

Omnibus ville også gerne have hørt rektor Brian Bech Nielsen om, hvad der har fået ham til at gribe ind i forhold til samarbejdsvanskelighederne mellem dekan Niels Chr. Nielsen og Institut for Datalogi. Men rektor har ikke ønsket at kommentere sagen. 

Den midlertidige ledelse på Datalogi, der udover Kurt Jensen består af professorerne Lars Birkedal, Susanne Bødker og Ivan Damgård, er som det første gået i gang med at finde en ny institutleder. Kurt Jensen fortæller i den forbindelse, at ansøgningsfristen er forlænget fra 3. december i år til hen på foråret næste år.