Omnibus prik

Rektor tager fem år mere på posten

AU’s nuværende rektor, Brian Bech Nielsen, tager fem år mere på posten, efter at et enigt ansættelsesudvalg har indstillet ham. Bestyrelsesformand Connie Hedegaard peger blandt andet på, at Brian Bech Nielsen nyder stor respekt både internt på universitetet og udenfor.

Det var en smilende bestyrelsesformand, der torsdag kunne offentliggøre, at AU's nuværende rektor Brian Bech Nielsen fortsætter i yderligere 5 år på posten. Foto: Lars Kruse/AU Foto
Foto: Lars Kruse/AU Foto
Foto: Lars Kruse/AU Foto
Foto: Lars Kruse/AU Foto

Det var et velkendt ansigt, der sammen med bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, Connie Hedegaard, i dag dukkede op på pressemødet, hvor AU’s nyudpegede rektor skulle præsenteres, nemlig AU’s nuværende rektor Brian Bech Nielsen.

”Ja, det havde måske være sjovere for pressen, hvis det havde været et ansigt, I aldrig havde set før. Men så ville vi ikke have fået den bedste rektor, og Aarhus Universitet fortjener at få den bedste rektor,” lød det indledningsvis fra Connie Hedegaard, inden hun slog fast, at et enigt ansættelsesudvalg har peget på, at Brian Bech Nielsen fortsat skal stå i spidsen for Aarhus Universitet de næste fem år. En beslutning, som universitetets bestyrelse har tilsluttet sig.

Respekteret rektor

Connie Hedegaard oplyste, at 13 kompetente kandidater har søgt stillingen, hvoraf 5 blev kaldt til samtale. Men valget faldt altså på AU's nuværende rektor.

”Rektor har Aarhus Universitet og forskning på rygraden og er en rektor, som der i den grad står respekt om internt og også i det omkringliggende samfund,” sagde Connie Hedegaard.

Netop det sidste er ikke uvæsentligt i en tid, hvor universitetssektoren bliver mødt med reformiver. Nyere eksempler er dels udflytningsreformen, som faldt endeligt på plads i marts, dels Reformkommissionens anbefalinger på uddannelsesområdet, som blev præsenteret i denne uge.

”I disse tider er der meget fokus på universitetet og drøftelse af, hvad universiteterne er sat i verden for, og der betyder det meget at have en rektor, som kan manøvrere i det universitetspolitiske spil. Man skal ikke undervurdere, at det giver indflydelse til Aarhus Universitet,” lød det fra Connie Hedegaard, inden hun gav ordet til rektor, der kvitterede for bestyrelsens tillid.

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ikke kan forestille mig noget bedre job i verden end det her. At få lov at færdiggøre noget af det, vi har sat i gang og videreudvikle universitetet, er en stor tilfredsstillelse og noget, jeg er rigtigt glad for at få mulighed for,” lød det fra Brian Bech Nielsen.  

Han pegede på, hvordan han mener, universitetet skal forblive relevant gennem forskning, uddannelse og samarbejde med det omkringliggende samfund.

”Vi står stærkt på grundforskning, det er en kerneværdi på Aarhus Universitet. Vi skal bringe forskningen i spil i forhold til at løse de store samfundsudfordringer, som vi alle kender til, som for eksempel klimaudfordringer og grøn omstilling.”

De studerende bringer værdi til samfundet

Et af de mest synlige bidrag til samfundet er ifølge rektor de nye kuld dimittender, som hvert år uddannes fra Aarhus Universitet.

”De bringer virkelig værdi til samfundet,” sagde han, inden han let berørte det nylige udspil fra Reformkommissionen.

”Der er dele af forslaget, jeg er mere begejstret for end andre. Jeg synes, man rammer plet i forhold til efter-videreuddannelsesområdet. For det er vigtigt at toppe op med viden og kompetence senere i livet – og der kan vi som universitet bidrage endnu mere med vores forskningsbaserede viden.”

Videndeling er vigtigt i et demokrati

Og netop det, at universitetet og dets forskere udbreder og deler viden, er et kardinalpunkt for rektor. Som eksempel brugte Brian Bech Nielsen de forskere, der under coronakrisen dagligt stillede op i medierne for at oplyse om corona og afledte effekter af pandemien.

”Det viste, at det er nødvendigt, at vi bidrager med solid viden – for at et demokrati kan forblive funktionsdygtigt, skal beslutninger træffes på et oplyst grundlag.”

Derudover ser rektor gerne endnu mere samspil med erhvervsliv, offentlige institutioner og kulturinstitutioner.

Rektor Brian Bech Nielsen har en baggrund som fysiker ved Aarhus Universitet og har tidligere været institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi samt dekan for det daværende fakultet Science and Technology, som siden blev delt i Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. Brian Bech Nielsen tiltrådte som rektor i 2013.  

Korrekturlæst af Charlotte Boel