Skal AU’s kommende strategi for bæredygtighed kun handle om ’at redde egen røv’?

Ph.d.-studerende Tobias Sandfeld mener, at AU kun kan blive bæredygtigt, hvis tiltag til større biodiversitet bliver taget med i den kommende strategi for bæredygtighed på Aarhus Universitet.

Ph.d.-studerende Tobias Sandfeld mener, at det ville være et stort udstillingsvindue for AU, hvis vi udadtil viser, at vi tager bæredygtighedsproblematikken alvorligt, ved at gå forrest. Og med det mener han, at vi ikke kun skal tænke menneskers behov ind i den kommende bæredygtighedsstrategi for universitetet, men også dyrs og planters. Foto: Maria Randima Sørensen

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har besluttet, at universitetet skal have en bæredygtighedsstrategi med afsæt i FN’s 17 verdensmål. 15 af målene handler direkte om mennesker på et tidspunkt, hvor menneskeheden historisk set aldrig har haft det bedre. Hvilket står i skærende kontrast til tilbagegangen i mængden af arter i naturen, altså biodiversiteten. Faktisk er situationen her så alvorlig, at den af forskere her på universitetet bliver betegnet som den sjette masseuddød i planetens historie.

Biodiversitet bør være mål for dem, der gerne vil kalde sig bæredygtige 

Verdensmålene om biodiversitet er beskrevet i målene 14 og 15. Men de bliver ofte overset i samtalen om en bæredygtig fremtid. Måske fordi de ikke direkte redder vores egen røv som de andre verdensmål, for eksempel i forhold til indsatsen for klimaet. Ikke desto mindre bør de to mål være lige så vigtige at forholde sig til for dem, der gerne vil kalde sig bæredygtige. 

Set i det perspektiv kan AU ikke blive bæredygtigt uden at give plads til de vilde arter på universitetets arealer, og derfor bør universitetet udvikle en strategi for mere biodiversitet. Faktisk kan det undre, at man ikke allerede har taget initiativer til fordel for større biodiversitet på egne arealer, eftersom forskere på universitetet i årevis har udgivet litteratur om netop arternes tilbagegang. 

Sæt handling bag ordene – sæt fut i Universitetsparken

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard har udtalt følgende i Omnibus om muligheden for at øge biodiversiteten på AU:

”(...) det handler jo ikke kun om, hvad der er inde i bygningerne, men også om omgivelserne. Vi er en af de fremmeste vidensinstitutioner, der ved noget om natur og miljø, og det bør vi bruge”.

LÆS OGSÅ: Connie Hedegaard: ”Bæredygtighed hører med til at være et almindeligt dannet menneske”

Et oplagt sted at sætte handling bag bestyrelsesformandens ord er at sikre større biodiversitet i Universitetsparken og de omkringliggende arealer i Aarhus. Det ville være et stort udstillingsvindue for universitetet, hvor vi udadtil kan vise, at vi tager bæredygtighedsproblematikken alvorligt, ved at gå forrest. 

Gør undervisningen vedkommende, levende og nærværende

Også indadtil er der meget at hente. Lektor i botanik, Anders Barfod, har for eksempel efterspurgt mere plads til vilde planter i parken til brug i sin undervisning i artsbestemmelse af planter. Som det må foregå nu, sidder de studerende bøjede over slatne planter, som er plukket andetsteds – altså vil mere biodiversitet i parken være en oplagt mulighed for at gøre de studerendes oplevelse af undervisningen både mere vedkommende, levende og nærværende.

Hvornår er du sidst blevet sur ved synet af en bellis?

En mere artsrig universitetspark vil også berige både studerende og medarbejdere med daglige skud af natur. Ingen har nogensinde fået en dårlig dag af at lade øjnene hvile på det mylder af bellis, mælkebøtter, ærenpris og storkenæb, som pibler frem i parkens plæner, når gartnerne har haft for travlt til at slå græsset. 

LÆS OGSÅ: Bæredygtighedsseminar: ”Lad os nu være modige. Et CO2-neutralt AU om fem år”

Der er heller aldrig nogen, som bander og svovler over at blive besunget af forårskåde solsorte og musvitter efter en lang arbejdsdag. Tværtimod. Ja, faktisk er vi nogle, som eksploderer af lykke, når årets første jordbier viser sig. Hvem der bare kunne kæle med en rødpelset jordbi i stedet for at sidde til møde på den første solskinsdag i marts! Disse små kortvarige glimt af vild natur er essentielle, for at vi kan mærke naturen i os selv og føle samhørighed med den omgivende verden. 

Her er et par konkrete forslag til mere biodiversitet 

De fleste kan sikkert nikke genkendende til, at oplevelser i naturen er gavnlige afbræk i en travl hverdag, og flere studier har også påvist, at daglig kontakt med natur har en positiv effekt på helbredet. 

Kernen til mere biodiversitet på AU’s arealer er mere variation i landskabet, og det er relativt nemt at give mere plads til planter, svampe og insekter. Her kommer et par konkrete forslag til biodiversitetsfremmende tiltag i Universitetsparken (i tilfældig rækkefølge): 

  • Skab områder med vilde blomster; det vil give nektar og pollen til blandt andet de vilde bier.
  • Anlæg stensætninger og stenbunker, og efterlad dødt ved i form af hele stammer, kvas og kviste. Det vil give skjul til smådyr som for eksempel biller. Stensætningerne kan med fordel laves, så de fremhæver de landskabelige kvaliteter. 

Slutteligt vil jeg invitere rektor og bestyrelsesformanden til en naturvandring i uni-parken, hvor vi sammen kan opleve og diskutere den vilde natur i parken. Desuden vi jeg opfordre alle til at dele deres naturoplevelser fra Universitetsparken på Facebook i gruppen ”Naturen i uni-parken Aarhus”.