Studerende overleverer underskriftsindsamling for palæstinenserne til AU's bestyrelse: "Jeres stilhed har været rungende"

1.064 underskrifter fra studerende og medarbejdere på en støtteerklæring til det palæstinensiske folk med en anmodning om, at Aarhus Universitet blandt andet laver en akademisk boykot af israelske universiteter, blev fredag overleveret fysisk til universitetets bestyrelse på et bestyrelsesmøde.

De studerende fik lov at præsentere og overrække erklæringen til bestyrelsen, inden selve bestyrelsesmødet begyndte. Foto: Roar Lava Paaske

Støtteerklæringen for det palæstinensiske folk, som AU-studerende har stået bag og fået over 1.000 underskrifter på fra studerende og ansatte på Aarhus Universitet, kom denne fredag helt op til den øverste myndighed på universitetet – nemlig bestyrelsen.

De studerende var blevet inviteret indenfor til bestyrelsesmødets begyndelse i Frandsensalen fredag eftermiddag på Aarhus Universitet. Her fik de ni fremmødte initiativtagere og medunderskrivere fem minutter til at tale til bestyrelsen og overrække erklæringen til bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte og rektor Brian Bech Nielsen, der bød dem velkommen og under talen stod ved siden af dem og lyttede.

STUDERENDE VIL HAVE AU TIL AT TAGE STILLING TIL KONFLIKTEN MELLEM ISRAEL OG PALÆSTINA

Initiativtager Ida Kusk, som læser arabisk- og islamstudier (BA) på AU, tog ordet for enden af bestyrelsens bord. Hun takkede for muligheden og gav besked om, at 1.064 studerende og medarbejdere på AU har skrevet under på erklæringen.

”Disse 1.064 underskrifter repræsenterer et fælles ønske om afklaring af AU’s værdier. Vi ønsker at kende til argumenterne, der ligger til grund for jeres tavshed. Vi ønsker at indgå i dialog med jer, men indtil nu har jeres stilhed været rungende”, lød det fra Ida Kusk.

Senere i talen kritiserede hun blandt andet, at AU i en udmelding fra universitetsledelsen 14. november beskriver konflikten mellem Israel og Gazastriben som ”den ulykkelige krig i Mellemøsten”.

”Hvilket eksempel er det, I sætter – AU’s øverste ledelse – når I ikke engang er villige til at påtale krigen ved navn? Hvordan kan der eksistere en dialog, når I blot omtaler Israels aggressioner som den ulykkelige krig i Mellemøsten? Hvilken værdi har jeres selvproklamerede principper om fredelig sameksistens på trods af forskelligheder, hvis disse kun gælder for enkelte tilfælde – og ikke andre? Særligt af respekt for de adskillige studerende og ansatte på Aarhus Universitet med ophav, familie, venner og kollegaer i Palæstina føler vi, det er essentielt, at man påtaler de involverede. Det her er ikke blot en ulykkelig krig i Mellemøsten”, sagde Ida Kusk.

Med henvisning til fredelig sameksistens hentydede Ida Kusk til AU’s udmelding ved Ruslands invasion af Ukraine, som blandt andet blev beskrevet som et ”direkte angreb på vores grundtanke om fredelig sameksistens trods forskelligheder”.

Bestyrelsen takkede for engagementet

De 1.064 underskrifter er mestendels studerende, men også nogle ansatte på Aarhus Universitet har skrevet under på erklæringen til støtte for det palæstinensiske folk i krigen mellem Israel og Hamas. Målet er blandt andet at få AU til at tage stilling og fordømme den israelske regering. I erklæringen har studerende og medarbejdere blandt andet skrevet under på, at de ønsker, at AU ”tager stilling til situationen og fordømmer den israelske regerings brud på menneskerettighederne”. AU skal øjeblikkeligt stoppe sit samarbejde med virksomheden Terma, som blandt andet udvikler mekanismer til F35-fly – den flytype, Israel har brugt i Gazastriben – og AU skal forpligte sig til et akademisk boykot af Israel, står der også i erklæringen.

”I tider med grusomhed er det nemmest at lukke øjnene og forholde sig neutralt. Denne neutralitet er et privilegium – et privilegium, den palæstinensiske befolkning ikke har”, sagde Ida Kusk og fortsatte:

”Vi mener, AU skal tage ansvar for, hvilke signaler deres samarbejde med virksomheder og institutioner sender, og hvordan det er afspejlet i universitetets værdier og principper. Vi ønsker, at AU handler i solidaritet med civilbefolkningen og anerkender den realitet, som også berører vores egne studerende og kollegaer her på Aarhus Universitet”, lød det.

Birgitte Nauntofte og Brian Bech Nielsen gav hånd til de fremmødte studerende og takkede dem for overrækkelsen af underskriftsindsamlingen.

”Tusind tak. Tak for jeres engagement og tak for besøget”, sagde bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte.

Der blev klappet fra flere af de fremmødte studerende, da de var gået ud ad døren fra bestyrelsesmødet.

"Det virkede, som om de lyttede"

Der blev pustet ud hos de studerende, da de kom ud, og der var en smule lettelse at spore hos dem. Nogle af dem skulle direkte ud for at tænde en cigaret.

”Det virkede, som om de lyttede. De så ud til at kigge op på Ida og så interesserede ud,” siger Dina Hessellund Winther, der er en af medunderskriverne.

Den symbolske betydning af, at de fik lov at tale til bestyrelsen, er stor, mener Ida Kusk.

”Hele underskriftsindsamlingen er dannet for at adressere AU, og derfor betyder det meget, at vi får lov at fortælle ledelsen om den. Der har også været underskriftsindsamlinger på andre universiteter, men så vidt jeg ved, er vi de eneste, der har fået lov til at møde ledelsen,” siger Ida Kusk.

Et decideret svar på erklæringens anmodninger til AU mangler de studerende dog stadig, som de påpeger.

”Jeg forventer og håber, at der kommer en stillingtagen fra bestyrelsen. Jeg håber, de vil tilkendegive noget, så de studerende kan tage stilling til, hvad det er for en institution, vi er under,” siger Dina Hessellund Winther.

Korrekturlæst af Charlotte Boel