Studerende svært tilfredse med ny undervisningsform

Følg med!

Vi opdaterer løbende omnibus.au.dk med nyheder.

Gå ikke glip af nyt fra Omnibus: 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ole Eggers Bjælde har siden nytår undervist efter princippet blended learning. De studerende er svært tilfredse med tiltaget, blandt andet på grund af et øget udbytte af undervisningen.

30.03.2015 | Lotte Bilberg

Specialkonsulent på Center for Scienceuddannelse og underviser på Institut for Fysik og Astronomi, Ole Eggers Bjælde, underviser efter princippet blended learning. Blended learning er traditionel undervisning i et auditorium kombineret med online-undervisning som gennemgang af dele af pensum, løsninger af opgaver eller diskussioner på nettet. Tilhængere af blended learning mener, at de studerende får større udbytte af undervisningen, fordi den er mere fleksibel. Eksempelvis kan de studerende se en video lige så mange gange, de har behov for det, for at forstå et komplekst emne. Foto: Lars Kruse

»… ansvar for egen læring.« Specialkonsulent på Center for Scienceuddannelse og underviser på Institut for Fysik og Astronomi, Ole Eggers Bjælde, smager på sætningen og ser ud som om, han kun med besvær får den skyllet ned med en tår af sin kaffe.

Så sætter han koppen tilbage på bordet i ”Lærerværelset”, som der står på et skilt ved døren ind til et fællesrum på centret, og fortsætter:

»Jeg har egentlig aldrig givet ret meget for det udtryk.«

Motivere og kvalificere undervisere

Som specialkonsulent skal han bidrage til at motivere og kvalificere undervisere til at udvikle deres undervisning inden for det naturvidenskabelige område.

Hvilket også er en af grundene til, at han har taget online-aktiviteter i brug som supplement til den traditionelle forelæsning i sin egen undervisning i astrofysik.

Ole Eggers Bjælde er sideløbende med stillingen som konsulent underviser på Institut for Fysik og Astronomi.

Studerendes eget ansvar?

Men vi må tilbage til Ole Eggers Bjældes indledende synkebesvær i forbindelse med udtrykket ”ansvar for egen læring”, da han bliver spurgt, om det ikke er de studerendes eget ansvar at få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på et universitet.

»Som undervisere har vi ansvaret for at tilrettelægge undervisningen på en måde, så vi giver de studerende de bedste forudsætninger for at få mest mulig læring ud af undervisningen. Og det er ikke nødvendigvis ved, at en underviser taler uafbrudt i 45 minutter i et auditorium. De studerendes læringsudbytte daler under den form for undervisning, og de vil sandsynligvis bare opleve det som lange 45 minutter,« siger Ole Eggers Bjælde.

Han fortsætter:

»De studerende lærer mest mellem forelæsningerne, når de er aktive med stoffet, og derfor har jeg lagt vægt på online-aktiviteterne i Blackboard, fordi det netop giver dem forudsætningerne for at arbejde konstruktivt med stoffet på egen hånd.«

Online-aktiviteter tæller 25 procent

Ole Eggers Bjælde gør det klart for de studerende, hvordan de forskellige elementer i den samlede undervisning tæller i forhold til bedømmelsen af dem.

Han har tilrettelagt det sådan, at alle online-aktiviteterne tæller 25 procent i forhold til den endelige eksamenskarakter, mens de resterende 75 procent hentes fra en tretimers skriftlig eksamen.

Og lidt udsædvanligt har han i den forbindelse skruet det sådan sammen, at de løbende evalueringer af kurset tæller med i karaktergivningen. Derfor har han også besvarelser fra de studerende, som ellers ikke har for vane at bruge energi på evalueringsskemaer.

Studerende får bedre karakterer

De studerende har i evalueringerne givet udtryk for, at de har brugt meget tid på online-aktiviteterne, og deres indsats har helt konkret manifesteret sig i bedre karakterer sammenlignet med studerende fra tidligere hold, der udelukkende har modtaget traditionel undervisning i faget.

Hvad der er mindst lige så interessant, er de studerendes tilkendegivelser om, at de har fået en langt større faglig forståelse på grund af den mere fleksible undervisningsform, hvor de kan arbejde på en måde, der giver mest mening for dem hver især i forhold til at forstå stoffet.


”Jeg synes onlineaktiviteterne har hjulpet rigtig meget til forståelse af pensum. Forelæsningerne har været gode men læringsudbyttet har helt sikkert hos mig været størst i onlineaktiviteterne. Jeg synes onlineaktiviteterne er en god måde at få alle med på, men det taget til gengæld også meget tid, når der til hver uge også skulle læses 2-3 kapitler. Så det mindsker ikke forberedelsestiden, men man lærer mere."

Citat fra studerende i evaluering


Evaluering af kurset astrofysik

85 procent af de studerende er enten meget tilfredse eller tilfredse med læringsudbyttet.

14 procent af de studerende er ikke tilhængere af undervisningsformen. De har tilkendegivet, at de i høj grad foretrækker almindelige forelæsninger.

Statistik fra evaluering af kurset Astrofysik tilrettelagt efter princippet blended learning

Karakterer i Astrofysik

Skemaet er en sammenligning mellem et af underviser Ole Eggers Bjældes hold, der blev undervist uden online-aktiviteter i 2013, og et hold, som blev undervist med online-aktiviteter som en del af undervisningen sidste år.

Statistik fra evaluering af kurset Astrofysik tilrettelagt efter princippet blended learning

Astrofysik er et obligatorisk kursus med deltagelse af ca. 100 studerende på første år på Institut for Fysik og Astronomi. Ole Eggers Bjælde underviser ud fra princippet blended learning.

Han har skåret sine forelæsninger ned fra fire til tre timer om ugen, efter han er begyndt at undervise på den nye måde.

Kurset består hver uge af:

  • tre timers forelæsninger inklusive diskussioner og instruktion

  • tre timers teoretiske øvelser

  • fem online-aktiviteter

Eksempel fra uge 1 2015 for aktiviteterne i Blackboard (BB)

Undervisers indsats

Studerendes udbytte

Video (13 min.)

De studerende får en introduktion til de
funktioner, som de kommer til at bruge
mest i BB, og til selve kurset i astrofysik

Uddybende noter

De studerende får uddybet
pointer fra forelæsningen

Opgave

Sigter primært på at give de studerende
handson-erfaring med de funktioner i BB,
som de er blevet præsenteret for i introvideo

Video

Gennemgang af et fagligt emne

Test

Spørgsmål (multiple choice), som de
studerende skal besvare på baggrund af
det, de har set på video og læst i det øvrige
pensum

Feedback

De studerende giver feedback i forhold til,
hvad de har oplevet som lettest og sværest.

 

Ole Eggers Bjælde bruger de studerendes feedback til at tilrettelægge sine forestående forelæsninger i auditoriet.

Center på Scienceuddannelserne har et studie til videoproduktion, som er til fri afbenyttelse for alle på ST.

Strøm til 1.000 studerende

Matematikkurset Calculus 1 og 2, der med ca. 1.000 studerende er ST’s største kursus, har i år erstattet alle forelæsninger med online-undervisning i form af video, online-øvelser og feedback i Blackboard og AULA. Det har blandt andet resulteret i bedre eksamensresultater.

64 procent af de studerende har tilkendegivet, at de foretrækker online-formen, at materialerne bliver flittigt brugt i forbindelse med eksamensforberedelsen, og at de var signifikant mere tilfredse med læringsudbyttet.

Kilde: Teamleder Mikkel Godsk fra Center for Scienceuddannelse

Artikel, Omnibus, Omnibus, Omnibus, Omnibus

Læs også