Tre kantiner får ny forpagter, og tre kantiner er lukket

Jespers Torvekøkken har vundet udbud om drift af tre kantiner på AU. I forbindelse med udbuddet blev det besluttet at lukke kantinerne i Stakladen, på Moesgaard Museum og Dale’s Café ved Internationalt Center. Studenterhusfonden har taget konsekvensen og nedlægger sig selv pr. 1. januar 2021.

Jespers Torvekøkken er ny forpagter af Nobelparkens kantine og deli og af Tandlægeskolens Kantine. De overtager kantinedriften efter Studenterhusfonden per 1. januar 2021. Arkivfoto: Anders Trærup

I sommer sendte AU driften af tre kantiner i udbud. Det drejer sig om kantinerne Nobelparkens Kantine og Bageri, Nobelparkens Deli og Tandlægeskolens Kantine, som hidtil har været drevet af Studenterhusfonden. Ved samme lejlighed besluttede AU at lukke tre kantiner frem for også at lade dem være en del af udbuddet. Det drejer sig om kantinen på Moesgaard, kantinen i Stakladen og Dale’s Café ved Internationalt Center, som også har været drevet af Studenterhusfonden. 

Universitetsdirektør Arnold Boon, som er ansvarlig for udbudsprocessen, begrundede i en nyhed på medarbejdere.au.dk lukningen med, at de tre kantiner i en længere periode ikke havde været rentable forretninger, og at der findes andre kantiner i nærheden af de lukkede.  

Nyt foderbræt på Moesgaard fra december

Det gælder dog ikke kantinen på Moesgaard, og her arbejder AU nu på at finde et alternativ til den lukkede kantine. Lars Mitens, der er teknisk chef på Arts, fortæller, at man er ret langt i arbejdet med et nyt kantinetilbud på Moesgaard. 

”Vi håber allerede primo december at kunne genåbne kantinen med faste åbningstider og et godt udbud af mad, som vil falde i de studerendes og medarbejdernes smag.” 

Ny forpagter er allerede kendt på AU  

Det bliver kantine- og cateringfirmaet Jespers Torvekøkken, der fremover skal forpagte kantinerne på Tandlægeskolen og i Nobelparken – herunder deli’en og bageriet. Virksomheden forpagter allerede kantinen på DPU i Emdrup og Samfundsfagenes Kantine i Aarhus. Det er også Jespers Torvekøkken, der forpagter kantinen i Incuba på Katrinebjerg og i Skejby.

I en nyhed på medarbejder.au.dk om udbuddet forklarer Arnold Boon, at Jespers Torvekøkken er valgt, fordi universitetet allerede kender leverandøren og dermed også kvaliteten af kantinedriften – og så har de fokus på bæredygtighed. 

Fokus på grøntsager og klima

Kristina Steenfeldt Madsen er chef for marketing og bæredygtighed hos Jespers Torvekøkken, og hun fortæller, at virksomheden ser frem til at skulle drive flere af kantinerne på AU. Og hun håber, at Jespers Torvekøkken sammen med AU kan skabe et kantinetilbud i tråd med AU’s klimastrategi.

”Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år; både i forhold til at reducere vores eget og kundernes madspild, i forhold til genanvendelse af emballage og service og i forhold til at servere mad med et lille CO2-aftryk. Det vil sige mad med mange grøntsager og mindre af de CO2-tunge kødtyper som okse og lam.”

Men hun understreger, at virksomheden ikke vil komme fremturende med et plantebaseret kantineregime.

”Vi vil ikke hive noget ned over hovedet på folk. Vi kommer til at bruge noget krudt på at analysere os frem til, hvad medarbejderne og de studerende gerne vil, og vi justerer vores tilbud efter det. Vi vil også meget gerne i dialog med medarbejderne og studerende om, hvad de ønsker sig af kantinerne,” siger Kristina Steenfeldt Madsen. 

Portionsanretninger i en coronatid

Lige nu sætter corona dog en grænse for, hvad der kan lade sig gøre – og hvad der efterspørges i kantinerne. For nogle er buffet for eksempel ikke så attraktivt i disse dage.

”På grund af corona vil fokus i kantinerne være at skabe tryghed for kunderne og servere et sortiment med flere portionsanretninger, der er nemme at tage med,” fortæller Kristina Steenfeldt Madsen. 

Skal også stå for forplejning til møder og konferencer

Da AU i sommer besluttede at sende driften af de tre kantiner i udbud, besluttede man samtidig at hjemtage driften af Konferencecentret i Studenternes Hus, som Studenterhusfonden har administreret. Og Jespers Torvekøkken vil fremover stå for forplejning i forbindelse med møder og konferencer.

Studenterhusfonden nedlægger sig selv

Studenterhusfondens nuværende kontrakt med AU – som omfattede drift af kantinerne i Stakladen, Nobelparken, Moesgaard og Tandlægeskolen samt Konferencecentret i Studenternes hus – løber til januar 2021.

Fondens bestyrelse har besluttet ikke at byde på opgaven om driften af de resterende tre kantiner. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at nedlægge fonden per 1. januar 2021. Dermed slutter 30 år, hvor fonden har stået for kantine- og konferencevirksomhed på AU. Medarbejderne i Studenterhusfondens kantiner vil blive virksomhedsoverdraget til Jespers Torvekøkken, oplyser konstitueret direktør i Studenterhusfonden, Flemming Bjerre.